Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟAΥ ΚΑΛΟΣ ΚΟΤΑ ΤΟΝ ΠΡΤΑΟΛΕΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚ0 0 ΠΑΣ ΓΙΑΝNΙΝΑ
Άξιζε ακόμα και τη νίκη
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 6
Οκτωβρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6667
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙΠΑ ΤΗ
ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
ΤΑΜΕΤΡΑΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Τα Πάννενα τίμησαν τη
μνήμη των θυμάτων της
Μίνι Ιockdown
στα Γιάννενα
θηριωδίας στους Αγκιάδες
Την μνήμη των δυμάτων της ναzστικής 8ηρωδίας στους μαρτυρκους Λγκιαδες τιμησε ο Δημος
lωαννιτuν με τις εκδηλσεις Πou
κορυφθηκ αν το πρω! της ΚυριαΦετος συμπληρνονται 77 χρόνα
αno την ημέρα nου τα ναστικα
σφατείματα κατοκής σκόρησαν τον
θανατο και την καταστροφη ΣΛ.8
ΠΕΝΤΕ ΝΕΚΡΟΙΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ
Μαύρος Σεπτέμβρης για
την Ήπειρ
Ένας anό τους χειρότερους μόνες
ηταν ο Σεπτεμβριος για την Ηπειρο
σε οτι αφορα τα τροχαία δυστυχηματα καθως σημειαθηκαν 14 τροχαία (εναντι 11 το 2019 ).
ΣΕΛ. 5
Μια ακόμn διάκριση
για m Δωδνη
Μια σημαντική διακριση απέσπα σε
η ΔΩΔΩΝΗ
στο 30% των κορυφαων γαλακτοΒιομηχανν σε &εθνές επnεδο σε
aeματα Βιωσιμότητας και ετaιρκής
κοινωνικnς ευθονης σε συνέχεια
της αβολογησης από την EcoVadis
ΟΠως τον zεται σε σχετική ανακο νωση, η ΔΩΔΩΝΗ Yα Πεσσότερα
αno 57 χpoνια αναγνωρίγει και
εκτιμά τον σημαντικό ρόλο nου δια δραματίζι για την ευρύτερη κανωΜα, μέσα αno τη συλλογη αnοκλειστικά ελληνικού γαλακτος ano
xλιάδες τοπικούς nαραγωγους και
την Προσφορά εκατοντά δων 8έσ ων εργασίας.
την κατατάσσει
Εκτακτα μέτρα στα Πάννενα, για την anοτρorn διαδοσης του κορωναίου ανακαινω 8ηκαν το αnoγευμα της Δευτέρας
αno τη Γενικη Γραμματε ία Πολιτικης Προστασίας.
ΣΕΛ. 7
Εεκινούν οι αιτήσεις για την
επιχορήγηση των επιχειφήσεων δά συτιχακός
ΑΡΣΤΕΡΗ ΠΑΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑΠΑΝΝΕΝΑ
Ο λήμαρχος είκι αναδραστικός
Ένας Βαθιά συντηρητικός Πολτικός Πoυ
νομίzει oτι ταται nνω ano την πραγματικοτητα της noλης ανυδραστικός συμπίπτοντας με κoατανικό φonο με η λογ Kη της κυβέρνησης στα περισσοτερα.
εναι ο Μaυσnς Ελισp , σύμφωνα με
ανακοίνωση mς
Παρεμβαση στα Γιaννενα .
ΣΕΛ. 3
ΑΠΟ 15 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Συγκέντρωση
για την ανακοίνωση
της δίκης της ΧΑ
Συγκέντρωση με aiτημα την καταδ
κη των μελων της Χρυσης Αυγης
διοργαννει το Νομαρχακό Τμημα
Ιωαννίνων της ΑΛΕΛΥ, το Εργατικο
Κεντρο . n NE. του ΣΥΡΙΖΑ Ιωανννων κι άλλες συλογικότητες και
Φφείς την Τεταρτη 7 Οκτωβρίου
στις 10 Πμ, στην Περιφέρεια Ηπε ΣΕΛ. 10
-pos τη δημουκή αρκη ως αφeτην τλευταία συνεδρία ση του!
δμοτικού συμβουλίου.
Η ανακονωση τονza μεταζο αλλων για
μειοpnφίες, και στφέφεται ακόμα Πo
ανεια κατα των συν δικαλιστικν οργανων των εργαzομενων ο δημαρχος και
| το δο εύκολα uoθετεί κυβερνηικές Πρακτικές και εεpήματα.
ΣΕΛ 2