Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο... stress test για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
5671 19
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 | τιμή: 1,30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου : 27.340
Νέο για το χρέος
strress test
ΕΜΣ: Έκθεση βιωσιμότητας του χρέους με ύφεση, αρνητικό Πληθωρισμό, εξάλειψη ελλειμμάτων, Παραδοχές ανάππυξης
Νέα μελέτη βιωσιμόητας του ελληνικού χρέους Το 020 είναι δεδομένο ότι θα καταγραφεί ως πααναμένεται να εκπονήσει μέχρι το τέλος του χρόνου
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας . Η επ
καιροποίηση της μελέτης γίνεται σε μια εξαιρετικά βλέπει ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ως Π κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθς θα ληφθούν
υπόψη οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργmθεί ελλειμμάτων. Το ζητούμενο είναι Ποιες θα είναι οι
λόγω Πανδημίας: ο αρνητικός πληθωρισμός, ηύφε εκτιμήσεις για την Πορεία του ελληνικού ΑΕΠ ε
ση, η απότομη αύξηση του δημοσίου χρέους λόγω μακροχρόνιο ορίζοντα, Ποια θα είναι μεσοπρόθεσμη
των νέων χρηματοδοτικν αναγκν Που Προέκυψαν , εκτίμηση για την πορεία του πληθωρισμού (όσο
αλλά και τα αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ όσον υψηλότερος ο πληθωρισμός, τόσο Πι0 βισιμο αρνητικό Πρόσημο, εν το επιτόκιο του ελληνικού
αφορά τα επιτόκια των ελληνικν ομολόγων. Όλο γίνεται το χρέος) , αλλά και για πόσα χρόνια θα εκτι
το ενδιαφέρον επικεντρνεται στις παραδοχές μηθεί ότι μπορούν να διατηρηθούν τα χαμηλά επ ρ
επί των οποίων θα συνταχθεί η έκθεση βιωσιμότητας. τόκια δανεισμού για την Ελλάδα. Στο τέλος του χρό - προς τα κάτω και το όριο της μονάδας). σελ . 3
νου, όταν και αναμένεται να ξεικινήσει η κπόνηση
της μελέτης, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα έχει
ότι ήδη από το 2021 η ελληνική κυβέρνηση Προ - φτάσει Πλέον κοντά στα 340342 δισ. ευρ (ανάλογα
με τις κινήσεις Που θα κάνει ο Οργανισμός Διαχεί
σοστού του ΑΕΠ, αλλά και εξάλειψη των Πρωογενν ρισης Δημοσίου Χρέους μέχρι το τέλος του έτους )
και δεδομένης της Πρόβλεψης ότι το ΑΕΠ θα έχει
βυθιστείν κοντά στα 170 δισ. ευρ, η αναλογία
του χρέους ως Προς το ΑΕΠ θα έχει φτάσει κοντά
στο 200% . Ο Πληθωρισμός θα κλείσει τηχρονιά με
ρένθεση στις μακροχρόνιες Προβλέψεις, δεδομένου
SCORPIOS
Security Services
22 50 367 00
WWW.SCORPIOS-SECURITY.GR
|Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Νέες φουρτούνες στο λιμάνι
για την e-πλατφόρμα της Coscο
10ετούς ομολόγου είναι Πιθανό ότι θα έχει διατηρηθεί σε εππίπεδο χαμηλότερο του 1% (χθες έσπασε
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε και Πάλι η απόφαση
της Cosco να θέσει σε λειτουργία από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου τηνe -Πύλη Hellenic Port
Community System, μία e-πλατφόρμα η οποίa
στοχεύει στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης
των λιμενικν , Πρακτορειακν και τελωνειακν
εργασιν στο λιμάνι του Πειραιά. σελ. 12
Ακτινογραφία στα μεγέθη
των εισηγμένων εταιρειν
Όλα τα αΠοτελέσματα α' εξαμήνου
Νομοσχέδιο
Πς θα καταργηθούν
τα Πλαστικά μιας χρήσης
Αρνητική εικόνα Παρουσίασαν 2019, καθς η Πανδημία έχει
στη συντριπτική τους πλειονότητα οι εισηγμένες του Χρημα- για Πολλές εισηγμένες. Σύμφωνα
τιστηρίου Αθηνν στη διάρκεια
του α ' εξαμήνου του 2020, λόγω σμν Που δημοσιεύτηκαν, οι ετης Πανδημίας, αφού ουσιαστικά σηγμένες εμφάνισαν ενοποιημέ
τους 2 από τους 6 Πρτους μήνες νες ζημιές μετά από φόρους
του έτους η ελληνική οικονομία
αλλάξει δραστικά τα δεδομένα
Την κατάργηση των πλαστικν μιας χρήσης
από τον Ιούλιο του 2021 και στο Δημόσιο από
τον ερχόμενο Ιανουάριο Προβλέπει νομοσχέδιο
του υπουργείου Περιβάλλοντος Που κατατέ θηκε την Παρασκευή στη Βουλή με τίτλο
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχεικά με τη μείωση των επιπτσεων ορισμένων
πλαστικν προϊόντων στο περιβάλλον. σελ. 7
με το σύνολο των 160 ισολογι
1,118 δισ ευρ, από ενοποιημέ
νουμε ότι ισολογισμούς εξα μήνου, Που είναι υποχρεωτικοί , τόχρονα κατεγράφη μείωση
όΠως και οι ετήσιοι (εκτός τρι
μήνου και εννεαμήνου που είναι εργασιντο φετινό εξάμηνο, Που
προαιρετικοί , δημοσίευσαν οι
160 από τις 178 εισηγμένες . Το
Πρτο συμπέρασμα είναι ότι επιστρέψαμε ολοταχς στα χρόνια μέγεθος το πρτο εξάμηνο του
της ζημιογόνου διετίας 2018το Πρτο εξάμηνο του 2019. Ταυ
19,7% του ενοποημένου κύκλου
Ξενοδόχοι
διαμορφθηκε στα 28,454 δισ.
ευρ, από 35,449 δισ. ευρ Που
ήταν το αντίστοιχο οικονομικό
Δύσκολη άσκηση ο Covid-19
Θρίλερ με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπι
και για τον χειμερινό τουρισμό
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να μην είχε προσβληθεί απότον
Covid-19 αν έπαιρνε πιο σοβαρά την Πανδημία, εκτιμά η πλειονότητα των Αμερικανν , εν
μέσω αντιφατικν Πληροφοριν για την κατάσταση της υγείας του . σελ. 18
Με το βλέμμα στην Αττική και τους λοιμωξιολόγους Πορεύονται οι Ελληνες ξενοδόχοι ου
διαχειρίζονται τουριστικές μονάδες σε χειμερ νούς Προορισμούς. Ένα lockdown στην Αττική
και ανάλογα με το Πότε θα γίνει θα επηρεάσει
Πολλαπλς τους προορισμούς Που περιμένουν
κυρίως Αθηναίους για να κάνουν ταμείον στην
Πιο δύσκολη και κυρίως αβέβαιη σεζόν Που
έχουν ζήσει Ποτέ. σελ 10
2019. σελ13-16
Με 7 ευνοϊκά μέτρα
ο Προϋπολογισμός
του 2021
Επένδυση
της Miaosoft
στην Ελλάδα
εκπέμπει
ηaγορά
της κατασκευής
ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75%
ΠΑΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ >10
Data Cernter
Σήμερα το Προσχέδιο στη Βουλή
Εισηγμένες
Την υλοΠοίηση επένδυσης της
Microsoft στην Ελλάδα, ύψους
400 εκατ. ευρ, για κόμβο Data
Center στην Αττική, με την Προ
στιθέμενη αξία να φθάνει το 1
δισ, ανακοιννουν σήμερα ο
Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ,
ο πρόεδρος της εταιρείας Brad
Smith και ο Θεοδόσης Μιχαλό
Πουλος, CEO της Μicrosoft για
Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα. σελ. 2
.ΠακέτΟ επτά ευνοϊκν μέτρων, με στόχο τη
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,
περιλαμβάνει το Προσχέδιο του κρατικού Προυπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 Που
κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ειδικότερα, στο
εν λόγω Προσχέδιο του 2021 θα περιληφθούν
όλα τα φορολογικά μέτρα Που εξαγγέλθηκαν από |
τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, εν θα στέλ
νει το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία θα κα ταφέρει να επανέλθει στα Προ κορονοϊού επίπεδα
το 2022 . σελ . 4
Σήμα κινδύνου εκπέμπει η αγο
ράτης κατασκευής, με τους με
γάλους ομίλους να εμφανίζουν
στο εξάμηνο απλεια τζίρου έως
και 50% και συνακόλουθα δραματική μείωση κερδν . Βασική
αιτία το γγονός ότι τα τελευταία
χρόνια δεν έχει δημοπρατηθί
oημαντικός αριθμός έργων, αλλά
και ο Covid-19, Που καθυστερεί
την εκτέλεση έργων σελ . 17
σελ. 5
Εργατο
ΥΠΟΙΚ
ΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΔΥΟΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Εναλλακτικές
ρυθμίσεις
για χρέη προς
την εφορία
ΓΑ ΧΑ 625,671992%)V
DOW JONES 2713432 (-03%) ν FISE 100 5902,12 (039%) Α DAX 30 1268904 (-033%) V
CAC 40 4824,88 (002%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.901,094 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3849 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,171 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα