Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
Αναμνήσεις
από το
Ψνισε
Κέρδισε
Πρωτοβουλία
Εμπορικού
Συλλόγου
:ΕΛΤΑ
ΠΡΩΤΕΑ
Γρεβενν
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕT 170 ΤΗ Ο.50Eε
napoεun 2.10.20 20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕBΕΝΩΝ
ohehhtwv 22, Γρεβενά | Tnh. 2462 087 772, Fax 2462 097 775 jemel: chrooiko ωα αιet.gr
ημντας τον Μητponο Γρεβενν Αμιανό, στον τόπο της θυαίας του .
Στούροε Χρ. Καραγκούνηs M.D
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
Mαιευτήραs-Χειρουργοs Γυναικολόγοs
17 χρόνια
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Καρναβά 1 4οs άραφes
(Εμπορικό Ελιμεία)
Τh: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24525 02144
Επείγοντα 6944 286795
ΕΒΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΟΙ 20
Τmn.: 2062 0 28964 -25520 25214
κ: 6977 019452-6332 235231