Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.913
ΙΣελίδα 9
Συνέχισανταφιλικά παιχνίδια
ΑΕΝεάπολής και Αναγέννηση
ΑΠοζημισεις στους Παραγωγούςγια πςζημές του (κορονοιου
Δτερμα για τον ΑΟN
Το ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου
Παίρνει σάρκα και οστά
Το νέο ξεκίνημα
της Ενωσης
Σητείας
Σελίδα 11
Με επενδύσεις που θα πρωτοπορήσουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Η ανέγερση
κτιρίων για
την Αστυνομία
και την
Πυροσβεστική
Σελίδα 28
Νέες επιχειρήσεις
ο κ Πακιωτάκης επισκέφθηκε την πρτη λειτουργούσα , εντός του Β- θα ακολουθήσει η εγκαoΠΑ επιχείρηση βαφής ο - τάσταση του υπερούγχρο - από τις πιο ύγχρονες tτοματοποιημένο βιοκλιμα - θα προκύπτουν , εφαρμόζοντας πλήρως τις επιταγές
της- πράσινης ανάπτυξης.
και καθιστντας το
Ρετορτάζ
τικό κτίριο συνολικής ε.
πιφάνειας 6.300 τμ και
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Για τη δυναμική εκκίνηση εγκατάστασης όλο
και περισσότερων επιχει . χημάτων του Μιχάλη Κλ - νου μηχανολογικού εξοπλι πιχειρήσεις του είδους σε
ρήσεων από την ευρύτερη ντζ, και κατοπν την ε - σμού , γερμανικής τεχνολο - πανευρωπαϊκό επίπεδο.
περιοχή του Αγίου Νικο - xερηση ξυλνων κατα -γίας , noυ εξασφαλίζει ολι Κύριοι nελάτες θα είναι τα
λάου , αλλά και άλλες περι οχές του Νομού Λασθίου , 5AΝ Αντωνη Κου-και των καταλοίηων nou
ακάμη και από το γειτοΜικό Ηράκλειο και την άλλη λεπτομερς από τους Ελλάδα , ενημερθηκε το διους τους επενδυτές και
ΤΙΜΕΣΣΟΚ
σκευν του αντιπροέδρου στική διαχείριση του νερού ξενοδοχεία κλη . τουριστιΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα5
Κουτσομούρα.
ντόπια
ρνου.
Επίσης ενημερθηκε
Πουργός Ναυτιλίας και Νη συωτικής Πολιτικής Γάν - δυση , υπερσύγχρονων πλυ ης Πλακιωτάκης
Ο υπουργός ξεναγήθηκε ταιρείας ΑΣΤΟΡ ΑΕ, ύ .
στον χρο του ΒΙΟΠΑ από ψους περίπου 15-17 εκατη διούκηση της BΙΟοΠΑΝ τομμυρίων ευρό , που έχει
και ενημερθηκε για τις ξεκινήσει και βρίσκεται στο
Πολύ αισιόδοξες προοπτι στάδιο διαμόρφωσης του
κές και το σχεδιασμό noυ εδάφους . Τη μελέτη εκπό Υίνεται στε να συμπληρωθούν οι υποδομές και χος είναι για ολάκληρη την
να γίνουν προσαρμογές με κατασκευαστική φάση να
λους τους για την επένΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ντηρίων ματισμού της εΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τμέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTR
Τα 5 κιλά ε
νησε η -Εuroplan . και στό στοιχεία nou σε συνδυ . μονικό και εργατικό δυνα ασμό με την προνομιακή μικό, όπως τόνισαν οι επενδυτές , αδελφοί Αμπατζίδη.
Σύμφωνα με το χροΒέση του βιοτεχνικού πάρκου, θα αποτελέσουν nολύ
ΔΑΝΟΜΗ ΚAΤ Οκον
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΑ ΝΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
| ou 6945-800.183, 20411-01,000 σχυρά κίνητρα για την νοδιάγραμμα υλοποίησης .
Προσέλκυση επιχειρήσεων εκτιμάται ότι μέσα στο ε.
ακόμη και εκτός Κρήτης ή πόμενο θμηνο θα έχει a και την υπόλοιτη Ευρπη νεγερθεί το πλήρως αυ www.facobook.com/ Onωρonωλείo
-Φpέσκα φΡούτα και λαχαινικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArioΕ ΝίkΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Μυλωνάκης
Τρόστια γκόμα καθημερνό φρέσκων Ψοριν oπό Τα καϊκιo μος
Ι δηως και τερόστια γκόμα κατεψυγμένων θαλοσσινν pοόντων
δnως κοκηνόνορο, pακαλόο, γλοσο κοι noλλa άλλα...
-Διανομή κατ' oίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα