Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 03.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7454
28 χρόνια
Η επανά καμψη της υγειονομικής κρίσης
Μικρή πτόση στον δείκτη οικονομικού κλίματος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τι είδε ένας Θεσσαλονικιός
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
επιχειρηματίας στην Κίνα
Ακούγεται απίστευτο, αλλά το μεγαλύτερο και
Πιο απρόσμενο εμπόδιο που συναντήσαμε στην
Κίνα ήταν να βρούμε προσωπικόν, δηλνει.
Μπροστά σε ένα μάλλον αnpόσμενο- για το ευρωπαϊκά
δεδομένα-Πρόβλημα βρέθη
κε ο θεσσαλονικιός επιχειρ ηματίας Βοσίλης Μπαμποόλου, ότον Το 2012 δημιούργησε το Πρτο του ελληνικό
εστιατόριο στην Περιοχή
Χουλί στη Σιομέν της Κνος:
το εστιατόριο < Golden
Ollves
<Αλμαν στα κρατικά ομόλογα με αρνητικό γield
Πάνω από τα 6 Τρισ. ευρ διαμορφνονται τα
κρατικά ομόλογα της ευρωζνης με αρνητικό
επΙτόκιο τον Σεπτέμβριο, από περίπου 5,4 Τρισ.
ευρ τον Περασμένο μήνα , σύμφωνα με Τα
στοιχεία του Tradeweb.
Πρόκειται για Το 68,9% της ύψους 8,9 Τρισ.
ευρ αγοράς , από 62% Που ήταν στο τέλος
Αυγούστου, και είναι το υψηλότερο Ποσοστό
ομολόγων με αρνητική απόδοση από Τον
Σεπτέμβριο Του 2019 .
Ανοδικά κινήθηκαν και τα εταιρικά ομόλογα
επενδυτικής βαθμίδας με αρνητική απόδοση
και διαμορφθηκαν στα 997 δισ. ευρ στο
Τέλος Σεπτεμβρίου από 872 δισ. στο Τέλος
Αυγούστου , αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το
299% μιας συνολικής αγοράς ύψους Περίπου 3,4
Τρισ. ευρ.
τυΥ κομμάτο
σοτυμυσγεο
<Ο κλάδος του εξαιρετικά <Το
τουρισμού στην δύσκολη>, Τόν ζητούμενο ήταν μετατρα πεί
Ελλάδα
βασικό εμπειρία να μη τον
ιδιωτικό
να ανοίξουμε α
, δούλεψαν
στε να ανέφερε ο ΥΠΟ - σκληρά για να
σε τομέα, τους ειδιυγειονομικό κούς και τους
εφιάλτη για τους γιατρούς,
σε στο συνέδριο
αντ μετπισε
πρωτόγνωρη Εconomist>
κατάσταση Υπουργός Τουρι
ΚΟΕΤΑΔ
οποία, σμού κ . Χάρης μεισουμε τις υργός
Τουρι - καταστεί εφικτό
ΣΤον όμιλο Τσάκου
και επίσημα
το Εενία Χίου
λόγω του ειδικού Οεοχάρης, οικονομικές σμού, εκφράζον- αυτό μέσα από
βάρους Που έχει σύμφωνα
για την ελληνική σχετική
οικονομία και Το
εθνικό ΑΕΠ, ήταν
με συνέπει ες , Προ- τας παράλληλα
σπαθντας ευχαριστίες προς πρωτόκολλα.
Παράλληλα στε
τουριστική τις υπηρεσίες
τα υγειονομικά
ανακοίνωση.
τους φορείς και
Created by Universal Document Converter