Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μήνυση σε βάρος του διοικησή ου ΕΦΚΑ από Δίκτο Συντιξιούχων
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5824 Σάββατο 03.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587FAX :210-3304605
Εξυπηρέτηση
από ΚΕΠ με
βιντεοκλήσεις
σε 15 ακόμη
δήμους
ΣΥΡΙΖΑ:
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Μτάχαλο Χατζηδάκη με ανθαίρετα και
χρεσεις
Αυξημένα επιτύκια
στα νέα δάνεια
Με την ένταξη 15 επιπλέον δήμων
στο πρόγραμμα myΚΕΡΙive , διευρύνεται η υπηρεσία εξυπηρέτησης
από τα ΚΕΠ χωρίς φυσική παρου
σία , αλλά με την πραγματοποίηση
βιντεοιλήσης
Συγιεκριμένα , οι νέοι δήμοι που
εντάσσονται στις υπηρεσίες είναι οι :
Θεσσαλονίνης, Πειραι, Ιωαννιτν
Πατρέων,
Χαλανδρίου, Χαϊδαρίου , Αίου
Δημητρίου , Νίκαι ας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, Σπάτων- Αρτέμιδος , Καρτεν
ησίου , Πέλλας, Αγράφων ναι Ιkα
ρίας,
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του
δικτύου των ΚΕΠ ανά την επικρά τεια , το Υπουργείο Ψηφιακής Διαυβέρνησης εξελίσσει ένα αόμη
μέτρο διευκόλυνσης του πολίτη σης
συναλλαγές του με το Δημόσιο .
Ερχονται
επενδύες . nde in USA
Πεντέλης ,
Βέροιας,
Επαι δευμένοι υπάληλοι των ΚΕΠ
εξυπηρετούν τον πολίτη με προγραμ
ματισμένη βιντεοχλήση, εν το
έντυπο που εκδίδεται αποστέλλεται
είτε ηλεντρονικά , είτε με συστημένη
επιστολή.
Η πλατφόρμα myKEPIive , η οποία
χρησιμοποιείται ήδη από 60 Δήμους
και 75 ΚΕΠ, διευκολύνει σημαντιά
όσους συμπολίτες μας για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφιχτό να μεταβούν με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ,
εξοικονομντας χρόνο και μεινον .
τας αισθητά τη γραφειοκρατία.
Συνολικά έως την 30-09-2020, δηλα
δή σε περίπου δύο μήνες λειτουργίας , έχουν διεκπεραιωθεί 830
βιντεοχλήσεις για εξυπηρέτηση
πολιτν.
Πρόστιμο 250.0Ν0 ευρό σε επιχείοηση που
εξανάησε πελάτες
Την επιβολή προστίμου Ποοστασίας Καταναλωτή,
250.000 ευρ σε ηλεκτρο- αφού εξέτασε τις σχετικές
υποθέσεις, επέβαλε στην
πρόστιμο
250.000 ευρ για υιοθέτηση
στάσεως πληση ποοϊόντων αθέμιτων εμπορικν πρατικν κατά την εξ αποστάσεως πληση προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας, ιδίως
συσκευν κινητής τηλεφ
νικό κατάστημα για υιοθέτηση αθέμιτων εμπορικν επιχείρηση
πρακτικν κατά την εξ απουψηλής τεχνολογίας ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Συμφωνία στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας. Αν
μια τέτοια εταιρεία θέλει να έρθει και να επενδύσει ,
θα μπορεί να λαμβάνει εγγύηση του αμερικανικού
δημοσίου στα δάνεια της , άρα αρχετά χαμηλότερο
επιτόκιο ή ακόμα χαι funding, είπε ο υπουργός Ανά
Μέσω της πλατφόρμας myKEPlive
παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζή
ησης μέσω των τεσσάρων θεματικν
υπηρεσιν:
Αίτηση , 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις , 3 ) Εξυπηρέτηση Πολιτν με
Αναπηρία , 4) Εξυπηρέτηση από το
Δήμο σας. Κατά τη χρήση της υπηρεσία myKEPive δεν αποθημεύονται
προσωπικά δεδομένα των
πολιτν , εν οι τηλεδιασιέψεις με
τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δενκατα γράφονται ,
ΠηροφόρησηΣυγκεκρυμένα, σύμφωνα με
αναχοίνωση του
γείου , μετά την υποβολή Πρόκειται για, ένα ακόμα πτυξης.
πλήθους καταγγελιν καταναλωτν σε βάρος του ηλεκ - καταστήματος,
τρονικού
ωνίας.
υπουοηλεκτρονικού
καταστήματος σημειθηκε τον περασμένο Την πεποίθηση ότι θα προσεχές διάστημα, υπουπάρξουν πολλές αμερικα- γράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
χρο της έρευνας και της Άδωνις Γεωργιάδης σε
Φεβρουάριο-όπως αναφ
έρουν άνθοωποι της αγο ράς , υπογραμμίζοντας πως
η επιχείοηση δεν παρέδωσε
ELECTRONICS
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ
νικές επενδύσεις από το
ΕΥπενθυμίζεται ότ , στο πλαίσιο της
ανάγης περιορισμού της διασπορς
του κορωνοίού, η προσέλευση στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτν που
εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής
γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού . Οι
πολίτες μπορούν να υλείνουν ραντε
βού είτε τηλεφωνικά , είτε αποστέλLοντας e-mail στο ΚΕΠ της επιλογής
1ΔΙ ΩΤΙ ΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ> για παραβάσεις της νομοθεσίας που
αφορούν στην προστασία
τα προϊόντα ούτε επέστοε - τεχνολογίας που θα επενδύσουν στην Ελλάδα , το
συνέντευξή του
Ψε τα καταβληθέντα ποσά
στους καταναλωτές , όπως
του καταναλωτή , η γενική προβλέπει η οικεία νομοθΠροστασίας εσία .
διεύθυνση
Καταναλωτή της γενικής
γραμματείας Εμπορίου και
Created by Universal Document Converter