Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

5

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

Τα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2562

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ «Γ»

3 Το µήνυµα
στο συνοµήλικο
«γαµπρό»:
Να το πάρεις το
κορίτσι, αλλιώς...
3Αίσθηση από τα
καυτά...«non paper»
σε νοσηλευτικό
ίδρυµα της Αχαΐας
ΣΕΛ. 8-9

Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

Τσαγκαράδικο
δια χειρός...
γυναίκας!
ΣΕΛ. 12

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ

Κρίσιµη
ηµέρα για τις
καταλήψεις
ΣΕΛ. 5

«Άναρχο το τοπίο
στα Πανεπιστήµια»
n ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΚΑΚΟ ∆ΑΙΜΟΝΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ»

ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΕΠ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΕΛ. 13

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΧΑΪΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΙ «ΕΣΤΙΕΣ» ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ

47 κρούσµατα

σε µια εβδοµάδα!
n Νόσησαν γιατρός

στην Παθολογική του
«Αγ. Ανδρέα» και δεύτερος
στο Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
n Αναστάτωση στο Πανεπιστήµιο
και τεστ για καθηγητές και
διοικητικούς υπαλλήλους
n Συναγερµός και στο ΕΚΑΒ
Πάτρας καθώς εργαζόµενοι
ήρθαν σε επαφή µε συναδέλφους
τους, από το Αγρίνιο
n Ανησυχία σε πολυκατάστηµα,
αναβλήθηκε γάµος σε χωριό
της ∆υτικής Αχαΐας
n Καθηγητής θετικός
και στο Λύκειο Ριόλου
ΣΕΛ. 3

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ PINK THE CITY
ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ

Θα πάρει
σήµερα
εξιτήριο;

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 17-32

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΕΠΣΑ

«Βροχή» τα γκολ
και τα διπλά...

H Πάτρα
«βάφτηκε»
ροζ!

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ∆ΙΠΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 10

ΟΛΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ 16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο

ANAKOINΩΣΗ

Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ενηµερώνει
ότι σε εφαρµογή του ΦΕΚ 157Α/10.08.20 από
01.09.20 η διάθεση όλων των αντιβιοτικών σκευασµάτων από τα ιδιωτικά φαρµακεία θα γίνεται αυστηρά µε ηλεκτρονική συνταγή για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.