Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12608
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με 6 μήνες επιδότησης ασφαλιστικν εισφορν από το κράτος
"Τρέχειν το Πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας
ΚΕΠΕ:
Σύνοδος Κορυφής:
Μαστίγιο- χάδιν
στην Τουρκία
Υφεση 7,7% το β' εξάμηνο
Μέσορυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο και
μίσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2020
στο -7,7% και -7.8% αντίστοιχα προβλέπι το ΚΕΠΕ.
Οι προβλίψες αυτές ενσωματνουν τα επίσημα στοιχεία
για τα δύο πρτα Τρίμηνα του 2020, καθς και Τις εκτιμή
σεις των ρυθμν μεταβολής-6,9% και -8,4% για το Τρίτο και
Τέταρτο Τρίμηνο . Σημαντικές αβεβαιότητες δημιουργούν η
αδυναμία πρόβλεψης της διάρκειας της πανδημίας και η δυ σκολία ποσοτικοποίησης της επίδρασης από τα μέτρα αντμετπισης της πανδημίας κκαι θωράκισης της οικονομίας
Τα εν λόγω στοιχεία σηματοδοτούν ην έλευση μιος οικονο μικής ύφεσης για το σύνολο του 2020.
| πειτα από εννιά ρες
διαπραγματεύσεων, με
συμφωνία για τα ζ .
τήματα της Τουρκίας και της
Λευκοροσίας ολοκληρθηκε η
πρτη ημέρα της Συνόδου ΚοΈμμεση όμως η αναφορά του
κειμένου συμπερασμάτων σε
κυρσεις κατά της Τουρκίας,
εφόσον συνεχίσει τις προκλη
τιχές ενέογειες στην Ανατολι .
κή Μεσόγειο.
Γίνεται σαφής αναφορά στα
άρθρα 29 και 215 των Συνθη
κν της Ενωσης που ποοβλέ
πουν την επιβολή κυρσεων .
Επίσης , υπογραμμίζεται ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησι .
μοπουήσει , σε περίπτωση μο νομερν ενεργειν και παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου ,
όλα τα εργαλεία που έχει στη δι άθεση της.
Την ιχανοποίηση της Αθήνας για τα συμπεράσματα της
Συνόδου Κοουφής εξέφρασε ο
Έλληνας πρωθυπουργός.
νεργοποιήθηκε το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000
L-νέων θέσεων εργασίας με παροχή για έξι μήνες επιδότησης
ασφαλιστικν εισφορν από το κράτος και πρόσθετη επιδότηση 200 ευρ, όταν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους . Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το νέο
πρόγραμμα για προσλήψεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο σύστημα Εργάνην.
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις -εργοδό τες του ιδιωτικού τομέα της χρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυ χόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρο νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ ) , κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης έντα Ανορές:
Αναταραχή με την προσβολή
Τραμπ από κορονοϊό
Ισχυρό πλήγμα στα χρηματιστήρια φέρνει η είδηση ότι ο
Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό , λίγες μό λις εβδομάδες πριν ηις προιδρικίς εκλογές στς ΗΑ
Σε αυτή τη φάση είναι πολύ νωρίς να πεικάποιος πόσο μπο
ρεί συτό να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Αναλυτές σημανουν όπ το μεγάλο άμεσο ερτημα είναι αν
ο74χρονος Τραμπ θα έχει ήπια ή σοβαρή εξίλιξη της νόσου
και , κυρίως , αν θα χρειασθεί να διασωληνωθεί, καθς , σύμ
φωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, εάνο πρόεδρος δεν μπο
pεi να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρνετα από τον
αντιπρόεδρο, εν προκειμένω από τον Μάικ Πενς .
ξης στο πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.
Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα
ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό δι άστημα των έξι μηνν απαγορεύεται καμμία απόλυση εργαζομένου.
ΕΣΠΑ: Ρεκόρ απορρόφησης
κονδυλίων
ΕΡΓΑΝΗ 2: Έρχεται το Ψηφιακό
ωράριο
ΣΕΠΕ: Πρόστιμα 7.7 εκατ
1ο 8μηνο
ια τις πληρωμές μέσω ΕΣΠΑ ο πουργός Ανά . Τντιμετπιση της παραβατικότητας στην αγορά
πτυξης Α. Γεuρrιάδης είπε ότι οι πληρωμές
που παίρνουμε από την Ε.Ε. έτος κείναι το ρ .
κόο μας σεπληρωμές μέσα σε ένα χρόνο από την προ τη μέρα που βρεθήκαμε στην Ε.Ε.Μέσα στον έναν
χρόνο η Ελλάδα ανέβηκε από την 19η στην 3η θέση
στην απορρόφηση ευpωπαϊκν κονόυλίων .
Lεργασίας ήταν και είvαι προτεραιότητα μας , όπως
ανέφερε ο υπουργός Ερrασίας και Κοινωνικν Υποθέ σεων , Γιάνης Βρούτσης ο οποίος ενημέρωσε την Ολο μέλεια ότι στην επιχείμενη μεταρρύ0μιση γα τα εργασιακά θα συμπεριληφθεί το ΕΡΓΑΝΗ , το ψηφιακό | ελέπχων ανέφχεται σε 24.154 , στη διάρχεια των οποί.
ωράριο που θα καταγράφει μέχρι και τα δευτερόλεπτα
του εργασιακού χρόνου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την ελεγκτική δραστηρι Αότητα του ΣΕΠΕ για το διάστημα από 1-1-2020 έως
31.08.2020 διενεργήθηκαν 12.904 εχοι για θέματα εργασιαχν σχέσεων και επιβλήθηκαν 2.061 πράξεις επι
βολής προστίμων, ύψους 6.542.517 ευρ . Το σύνολο των
ων επιβλήθηκαν συνολικά , 2.502 πρόστιμα , συνολικού
ύpους 7.735646 ευp.