Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aerenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ενιαίο στρεμματικό
και τέλος εθνικό απόθεμα
Απευθείας η σύνδεση της γης με το δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης
Κρίνονται μέσα στον Οκτβριο οι τελικές αποφάσειs για τα νομικά κείμενα τns νέαs ΚΑΠ, Που φέρνουν όλο και Πιο κοντά τη λογική μετάβασns στο Καθεστs Eνιαίαs Στρεμματικής Ενίσχυσns , Που θα σημάνει το
τέλ0s των δικαιωμάτων όΠωs τα γνωρίζουμε. Μαζί, κσβήνειν και το Εθνικό Απόθεμα καθs Παύει η ανάγκη ύπαρξήs του , εφόσον Πολύ απλά,
όΠοι0s νέ0s αγρότηs μπαίνει στο επάγγελμα θα λαμβάνει και την αντί.
στοιχη ενίσχυση ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση Που διαθέτει. Ζέοντα
θέματα για τον εθνικό φάκελο Πριμ εξόδου και αναδιανεμητική . σελ.4-5
Οι δασσεις
έγιναν θυσία
για τηνελιά
Καταργείται οριστικά και δεν θα
υπάρξει προκήρυξη τns Δάσωσns Αγροτικν Γαιν του Μέτρου 8, με τιs δεσμεύσειs 66 εκατ . ευρ να Πηγαίνουν στην
έκτακτη ενίσχυση ελιάs. σελ 46
Αναρτημένες
από 41 λεπτά
στο βαμβάκι
Η αγορά χωνεύει
Αναρτημένη τιμή στα 41 λεπτά το
κιλό (συν 3 λεπτά μπόνουs για
κάποιεs Ποικιλίεs ) Προσφέρουν
για το σύσπορο τα εκκοκκιστήρια βάμβακοs , αποφεύγονταs
ωστόσο τιs Πραγματικέs Πρα
Λίγο δείχνει να κρατάει η χαρά της
ειδικής ενίσχυσης στο ελαιόλαδο ,
καθς η αγορά Παραμονεύει με
στόχο το αντιστάθμισμα . σελ. 12
ξειs με Παραγωγούs . σελ 13, 22
ΣΑΒΒΑΤΟ: Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Μήνας 10ος, Εβδ. 40η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:23- Δύση 19:05
ΣΕΛΗΝΗ: 16 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
772241
944108
ΕΝΟΕΤΟ