Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρα Σταυρβον Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974
Αp φυλλου 6830-12.202
050 ε
Εγκρίθηκε από
το Πράσινο Ταμείο
η ανάπλαση
της πλατείας
του Παρανεστίου
Ξεκίνησαν
τα έργα ΒAA
στην πόλη
της Δράμας
Έντονη κριτική
στη δημοτική αρχή
από τις δυο
μεγάλες παρατάξεις
της αντιπολίτευσης
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ξεκίνησε
η διάθεση
του Μembers
club από
την Δόξα Δράμας
Νέα μείωση του πληθυ σμού της χρας κατά 3, 1% το 2019 σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ
Κάηκε εγκαταλελειμμένη
αποθήκη στο παλιό ΚΕΓΕ Δράμας
- Αμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔράμαςΤις λιγότερες γεννήσεις
στην Περι φέρεια AΜΘ έχει
άμα με
Αύξηση θανάτων κατά 3,9% σε όλη τη χρα
Του Θανόση Πολυμένη
ΓΑΝΕΑ στοχεία για την "φυσυκή κ νηση πληθυσμού- γα το 2019 ,
έδωσε την Πέμπτη 1
Οκτωβρίου, η Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Τα στο χεία αυτά αφορούν γεννήσες , θανάπους , γάμους και
σύμφωνα συμβίωσης του πλη
θυσμού που δμενε στην ελλη
νική επικράτεα κατά το 2019
Όπως ενημερνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα στοχεία αυτά λαμβάνονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικν
Αρχν .
Σύμφωνα λοπόν μ' αυτά τα στοεία, ο ελληνικός πληθυσμός δείχνεικα μεκνετα σταθερά χωρίς γεννήσεις και 7.613 θανάτους και ανολυτικότερα ανά
να εμpανίζει ούτε ένα σημείο ανόδου τα τελευταία χρό - ΠΕ (μέσα στις αγκύλες , είναι οι γεννήσεις και θάνατοι
νια , και μόλιστα από το 1932 και έπεπα . Το αντίστροφο του 2018 ) έχουμε
συμβαίνει με τους θανάτους, οι οποίοι επίσης ακολου - Στη Δράμα (η 601 514] - (Θ) 1.421 [1.783]
θούν μια σταθερή πορεία αύξησης πάνω από τις 100.000 Στον Έβρο () 1.21 [1.051]-(Θ) 1.331 1.91 4.
κάθε χρόνο , μέχρι που το 2018 είχαν αγγζει τους Στην Καβάλα η 887 [914-(9) 1.813 [1.793]
124.495 , εν το 2019 ξεπέρα σαν κατά μερικές εκατον- Στην Ξάνθη η939 1.066]-() 1.102 [1.071]
τάδες το ρεκόρ αυτό και άγγξαν τις 124965 άταμα
Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε το ποσοστό τωw eανά των το 2020, καθς
έχουμε την πανδημία
του κορωνοίού Χαρα
κτηριστικό πάντως είναι το γεγο
νός ότι από το 1940 μέχρι και
1990 , α θάνατα παρέμεναν
σταθερά κάτω από
100.000 κάθε χρόνο.
Στοοείο ίσως που θα
έπρεπε να αναλυθεί.
ειδοκότερ .
Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Πριν περάσουμε στα γενικά
πανελλαδικά στααχεία και ανά Περ
φέρεια, αξίζαι να δούμε τα στοχεία
στην περοχή μας κα στην Περpέpeα Αν.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Πρωνό Τάποο δοοητής ΠυροσβεστΤου Θανόση Πολυμένη
, αΤΙA έnασε την Πέμπτη 1 Οκτω - κής Δράμας κ Αραμπατζής η φωτά ξεβρίου σε παλιά και εγκατολελεμ κνησε από ξερόχορτα στον περιβάλλο
μένη αποθήκη του ΚΕΓΕ (Κέντρο
Γεωργκκής Βκπαίδευσης ) Δράμας στην θηκε στην αποθήκη , από την οποία τελικά
περοχή της Νέας Σεβάστειας. Πρόκεται κάηκε η στέγη η οποία και κατέρρευσε
για τις παλιές αποθήκες του ΚΕΓΕ άτπως Πρόκειτα για παλιές αποθήκες, οι
έμεναν να λέγονται , του σημερνού οπαίες είναι άδειες Θα πρέπει να σημε
ΕAΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ , που βρίσκονται στην ωθεί ότι πρόκεπαι για οικάπεδα και οκήπεροχή της διασταύρωσης του δρόμου ματα που ανήκουν στο Υπουργείο
Νέας Σεβάστειας και σδηροδρομικν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
γραμμν. Οι αποθήκες αυτές είνα εγκα- διαχειρίζονται από την αντίστοοη Δεύ
ταλελειμμένες από το 1990 περίτου θυνση Αγροτκής Ουκονοίας και κτημα
μέχρι και σήμερα .
Σύμφωνα με όσα δήλωοε χθες στον
Μακεδονίας- Θράκης.
Στο σύναλο της Περφέρeος ΑM , έχουν 4271
ντα χρο και πολύ γρήγορα επεκτάΣτη Ροδόπη (701 716]-(Θ) 1345 12951
| σελ 4η
τρικής της Π.Ε Δράμας.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΡΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκος-Μασμανίδης
Απόφοπη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκεο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Οράριο
Καθημερινός: 10:00-1300 και 18:00-2000 (oτός Τετόρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
ΠΡΩΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
3 6985 643 791 /2521 104962
eά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 Ο 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης χαίρουγε όλους τους επιτυχόντες του ΝοΜού
Γιάννης 4pμαε ια την δ1641ή τους 6την Τριτοβάια
πρόσβαση Γαζάνης Εnα ίδιυοη και τους δυκήμια οτε καλή σταδιοδρογία |
στη δύναμή σου , στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521057467 Κιν. 697476581 5
www.prosvasi. ed u.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα