Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προϋπολογισμός 2021 με οδηγό την ανάπτυξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΟΡΙΚΗ Μο
91 771234
567164
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.338
Στην ευθεία η επέκταση
3 Προκλήσει
για το e-ευρ
ρυθμίσεων για φορο-χρέη
Εντός του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι
νέες ρυθμίσεις για τα χρέη Προς τν εφορία
(ενδεχομένως και προς τα ασφαλιστικά
ταμεία ) Που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικν για τους πληττόμενους από την Πανδημία
κλάδους. σελ. 5
Στην εμπορική κατοχύρωση του ψηφιακού νομίσματος Προχωρά η ΕΚΤ
Το εμπορικό σήμα του ψηφιακού
φιακής έκδοσης του νομίσματος . Οι
ευρ κατοχυρνει η Ευρωπαϊκή Κεν Κριστίν Λαγκάρντ: κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο
Πειραματίζονται με ψηφιακές εκδόσεις
των νομισμάτων τους, με την ιδέα uης
ασφαλούς προσαρμογής στην ψηφιο
ΠοΠΟίηση των οικονομιν . Η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κριστίν Λαγκάρντ διευκρίνισε Πρόσφατα
ότι ένα ψηφιακό ευρ δεν θα αντικαταστήσει τα
μετρητά , αλλά θα συμπληρσει το Παραδοσιακό
δημοσιεύσουν μια αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων χρήμα . Το ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας
και των μειονεκτημάτων της δημιουργίας μιας ψη - θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο
στα ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα για τους Ευρωπαίους Πολίτες, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚ .
Σύμφωνα με την κ.Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα Πρέπει να λάβει υπόψη της τρεις Πα
ραμέτρους για την επίσημη απόφασή της σχετικά
με το ψηφιακό νόμισμα: τη διατήρηση της πρόσβα
σης στα κέρματα και στα χαρτονομίσματατης κεν
τρικής τράπεζας, τη διαχείριση του κινδύνου Που
ενέχει μία γρήγορα μετάβαση των καταθέσεων της
Πιο κοντά τα νέα περιοριστικά
μέτρα κατά του κορονοϊού
τρική Τράπεζα, στην προσπάθειά της
να Προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα
Που εξελίσσονται παγκοσμίως στα συστήματα πληρωμν λόγω της τεχνολογίας και τς αύξησης του Προστατευ
τισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έχει εφαρμόσει στο εμπορικό σήμα τον όρο ψηφιακό
ευρν , καθς οι αξιωματούχοι της ετοιμάζονται να κεντρικής τράπεζας σε ψηφιακό ευρ και τη δια
Το ψηφιακό
νόμισμα δεν
θα αντικαταστήσει
τα μετρητά
Νέα μέτρα προ των Πυλν , αφού τα κρούσματα κορονοίού συνεχίζουν να χτυπάνε
αισθητή αύξηση Παρουσίασε και ο αριθμός
των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, Που
ανήλθαν σε 89, από 78 Που ήταν την
Τετάρτη, και επιπλέον καταγράφηκαν και
2 θάνατοι. σελ. 7
σφάλιση ότι ένα ψηφιαικό νόμισμα της ΕΚΤ δεν θα
επηρεάσει τον ανταγωνισμό . σελ.2
1ΟΒE: Κοκκίνισε
ο δείκτης . αvησυχίας
Μικρή πτση στον δείκτη οικονομικού κλίματος Παρουσίασε ο Σεπτέμβριος , καθς η
επανάκαμψη της υγειονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα Προστασίας της
δημόσιας υγείας Που ελήφθησαν κλιμάκωσαν
εκ νέου την ανησυχία σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αναφέρει το ΙΟΒE. σελ .4
Προϋπολογισμός 2021
με οδηγό την ανάπτυξη
IHS Markit
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ >4
Το σχέδιο Προβλέπει αύξηση 6% του ΑΕΠ έλλειμμα 3%, μείωση φόρων και εισφορν
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 0ΟΣΑ
ΠΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
στην Πρόβλεψη ότι το 2021 θα ανακτηθεί το με λεγγύης, μείωση ασφαλιστικν εισφορν κατά
Ανάπτυξη άνω του 6% μέσα στο 2021, μείωση
του δημοσίου χρέους ως Ποσοστό του ΑΕΠ, εξά- γαλύτερο μέρος των απωλειν Που θα προκύψουν
λειψη των τεράστιων πρωτογενν ελλειμμάτων φέτος στο ΑΕΠ λόγω της Πανδημίας. Σε δημοσιο
Που θα Παραχθούν φέτος, αλλά και σημαντική νομικό επίπεδο, η κυβέρνηση θα εκμεταλλευτεί
αύξηση των εσόδων τόσο σε επίπεδο καθαρν
εσόδων κρατικού Προϋ Πολογισμού όσο και σε
επίπεδο φορολογικν εσόδων θα προβλέπει το
προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού Που
κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή, Όπως δήλωσε
και χθες ο υουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊ
κούρας , το προσχέδιο θα έχει ένα βασικό σενάριο μέτρα που εξαγγέλθηκαν από ον πρωθυπουργό
( και όχι εναλλακτικά) , το οΠοίο θα στηρίζεται
3 μονάδες και διατήρηση μειωμένων συντελεστν
ΦΠΑ και για το Πρτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Το μήνυμα ότι τα επίπεδα της ελληνικής οι
κονομίας στην Προ Πανδημίας εποχή μπορούν
να ανακτηθούν μέσα στο 2022 θα επιχειρήσει
να στείλειn κυβέρνηση με το Προσχέδιο του κρα
τικού Προϋπολογισμού Που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή. Σύμφωνα με Πληροφορίες , όλα
τα βασικά οικονομικά μεγέθη θα στηριχθούν
στην εκτίμηση ότι η ύφεση φέτος θα διαμορφωθεί
στο επίΠεδο του 8%. σελ . 3
Sterner Stenhus Greece
τη ρήτρα διαφυγής , Που θα ισχύσει τελικός
και για το 2021, Προκειμένου να εμφανίσει έλ
λειμμα γενικής κυβέρνησης στο επίπεδο του 3%
και Πρωτογενές αποτέλεσμα στην Περιοχή του
μηδενός. Με αυτόν τον τρόΠο, στον Προϋπολογισμό
του 2021 θα ενσωματωθούν και όλα τα φορολογικά
5/10Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΡASAL DEVELOPMENT >13
48% η Παραοικονομία
στα φροντιστήρια
Η Πανδημία επιδείνωσε χρόνια προβλήματα
στον κλάδο φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης , Που μετρά Πάνω από 2.500 επιχειρήσεις ,
με τη φετινή χρονιά να προβλέπεται να κλείσει με μερική αύξηση των επισφαλειν ,
σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της ICAP
που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνν και
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
φροντιστηρίων το Ποσοστό Παραοικονομίας
ανέρχεται στο 48%. σελ. 16
στη Θεσσαλονίκη: κατάργηση εισφοράς αλληΠρωτιά
των Κινέζων
έναντι Ελλήνων
εφοπλιστν
Έως 31/10
υποχρεωτική
n mλεργασία
Από κέρδη
σε ζημιές
οι εισηγμένες
στο α εξάμηνο
Αγοραπωλησίες πλοίων
Και το κλιμαικωτό ωράριο
Κορονοϊός
Πήρε κεφάλιο κόκκινος δράκος έναντι των Ελλήνων εφοπλστν στις αγορπωλησίες πλοίων
στο εννεάμηνο φέτος , όπως δεί
χνουν τα στοιχεία του ναυλομε
σιτικού οίκου Allied Shipboking.
Ειδικότερα, οι Κίνέζοι πλοιοκτήτες ,
σύμφωνα με τον ναυλομεσττικό
οίκο, απέκτησαν 133 Πλοία και
οι Έλληνες 124. σελ. 10
Μέχρι ις 31 Οκτωβρίου Παρατείνονται τα μέτρα της
υποχρεωτικής τηλεργασίας και του κλιμακωτού ωραρίου
στην Ατική, εν Παρέχεται άδεια ειδικού σκοπού σε
εργαζόμενους γονείς για Περιπσεις Που σχολεία ή Στο 1,2 δισ.
σχολικά τμήματα κλείνουν λόγω κορονoiού, καθς η
Πανδημία στην πρωτεύουσα φουντνει και τικρούσματα οι Προσφορες
αυξάνονται. Επίσης, έως τις 31/12/2020 μπορούν να
μπουν σε αναστολή οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων για το Πρασινο
στονιδιωτικότομέα ομάδες υψηλού κινδύνου , ερόσον
δεν είναι εφικτή η εξαποστάσεως απασχόληση. σελ6 ομοΛογο
O Covid 19 έπληξε τις εισηγμένες,
με αποτέλεσμα να καταγραφεί
αρνητική εικόνα στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2020. Σύ
φωναμε την αξιολόγηση των 115
εισηγμένων Που ΠραγματοΠοίησε
η μονάδα ανάλυσης του Χ.Α, οι
ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν
στα 128 εκατ, από κέρδη 980 εκατ.
Πέρυσι. σελ 11
σελ. 13
Εθνική Τράπεζα
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΑΤΙΣΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ >17
Brexit
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΑΝΤΙOΝ ΤΗΣ ΒΕΤΑΝΙΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Fed: «Ναι μεν, αλλά» από τον Πάουελ – «Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε» λέει για τα επιτόκια
  Για «μερικές ακόμη» αυξήσεις προτού κλείσει ο κύκλος σύσφιξης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, κατά την συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της αύξησης των…Fed: «Ναι μεν, αλλά» από τον Πάουελ – «Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε» λέει για τα επιτόκια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δένδιας: Δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού
  Την ανάγκη για προσαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με μια στρατηγική που αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, με στοχευμένες δράσεις, όχι κοινότοπες διαπιστώσεις, καθώς και για εθνική…Δένδιας: Δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σύλληψη συμμορίας ανηλίκων που μαχαίρωσε και λήστεψε 15χρονο στη Νέα Σμύρνη
  Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, τρεις Έλληνες – ηλικίας 16 ετών ο ένας, 17 ετών οι άλλοι δύο – καθώς και ένας 16χρονος Αλβανός, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας…Σύλληψη συμμορίας ανηλίκων που μαχαίρωσε και λήστεψε 15χρονο στη Νέα Σμύρνη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δεν το πίστεψε ο Παναθηναϊκός
  Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε… μοιρολάτρης στη Μαδρίτη, εξαρχής οι παίκτες του δεν πίστεψαν ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν, αλλά στα διαστήματα αντίδρασής του αποδείχθηκε πόσο λάθος είχαν. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στην…Δεν το πίστεψε ο Παναθηναϊκός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΧΑ: Η άνοδος κατά 0,43% διέκοψε την πρόσφατη διόρθωση του ΓΔ
  Η δυναμική στην Αθήνα ήταν ανάλογη της τάσης που εμφάνισαν τα ισχυρότερα από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, που  λειτούργησαν με πτωτική δυναμική  στην έναρξη και στο πρώτο μέρος και…ΧΑ: Η άνοδος κατά 0,43% διέκοψε την πρόσφατη διόρθωση του ΓΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ