Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12607
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ. κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Παράθυρο για δόσεις περισσότερες των 48 για Τις οφειλές στην εφορία
Νέα ρύθμιση για χρέη του... κορονοϊού
Ανακάμπτει η μεταποίηση
Συνταξιούχοι:
Ευνοϊκή ρύθμιση
στην Ελλάδα
Σευψηλό 7 μηνν ο δείκτης παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, εγράφοντας μέτρηση άνω του 50 για πρτη φορά
από τον Φεβρουάριο .
Τα τελευταία δεδομένα της έρευνας PMΜΙΟ υπίδειξαν ότι οι
λαπουργικές συνθήκες στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα
παρέμεναν αμετάβλητες ον Σεπτέμβριο, δίνοντας με αυτό
τον τρόπο τέλος σε μία περίοδο υ4 μηνν συνεχούς συ ρίκνωσης .
Παράλληλα, η παραγωγή σταθεροποήθηκε σεγενικές γραμ
μές λόγω του χαμηλότερου ρυθμού μείωσης Των νέων παραγγελιν . Επίσης , οι εταιρείες αύξησαν τον αριθμό εργα .
ζομένων τους για δεύτερο συνεχή μήνα και με τον ταχύτερο
ρυθμό που έχα καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, παρά τις
περατέρω ενδυξως αναοποίητου εργατικού δυναμικού .
για τα αναδρομικά
ιαγραφή προστίμων και
πλαφόν στις προσαν ξήσεις που δεν θα μπο
ρούν να υπερβούν
20%6 του
χύριου φόφου προβλέπει η ευ
νοχή ρύθμιση του υπουργεί
ου Οικονομικν για τηφο0ολό .
, νακοινσεις εντός του Οκτωβρίου για τη ρύθμιση οφει .
λν που δημιουργήθηκαν μετά το lockdown προανήγγει .
λεο Υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας μιλντας στο
γηση των αναδρομικν ποσν
που εισέπραξαν οι συνταξιού.
Πρόστιμο "μαμούθ" σε e-shop
Mega.
aΠέρα από την πάγια ρύθμιση προσπαθούμε να δούμε αν
χου στο διάστημα από το 2015
έως και το 2018.
Οι συνταξιούχο αυτοί θα λά .
βουν ειδοποίηση από την εφο
ρία προκειμένου να τακτοποι Πρόστιμο 250.000 ευρ επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανά.
ππυξης σε ηλεκτρονικό κατάστημα για υιοθέτηση αθέμιτων
εμπορικν πρακτικν κατά την εξ αποστάσεως πληση
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.,
Μετά την υποβολή πλήθους καταγγελιν καταναλωτν σε
βάρος του ηλεκτρονικού καταστήματος cGF ELECTRONICS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ,
για παραβάστις της νομοθεσίας που αφορούν στην προ
στασία του καταναλωτή , η γενική διεύθυνση Προστασίας
Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προ στασίας Καταναλωτή, επέβαλε πρόστιμο για υιοθέτηση αθ .
μιτων εμπορικν πρακτικν κατά την εξ αποστσεως π.
ληση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας , ιδίως συσκευν κνητής, καθςη επιχείρηση δεν παρέδωσε τα προϊόντα ούτε
επέστρεψε τα καταβληθέντα ποσά .
υπάρχουν δυνατότητες να βοηθήσουμε , ανέφερε για οφειλές
που δημιουργήθηκαν μετά το lockdown της άνοιξης
Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται ένα νέο σχήμα
ρύθμισης χρεν σε περισσότερες από 48 δόσεις που προβλέ.
πει σήμερα για έκτακτες καταστάσεις η πάγια ρύθμιση (24 δόσεις
για τακτικές οφειλές ) , αν και υπέρβαση του ορίου των 48 δόσεων
προϋποθέτει και συμφωνία με τους θεσμούς . Φορείς της αγοράς
ήσουν την υπόθεσή τους αυτή
με την ένταξή τους στη ρύθμ .
ση του υπουργείου Οικονομι χν υποβάλλοντας τη σχετιχή
αίτηση και τα απαραίτητα δι
καιολογητικά. Η αίτηση μπορεί
υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
είτε ηλεκτρονικά με cmail ή σε
φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ.
ζητούν επαναφορά σχήματος 120 δόσεων.
Το πάγωμα οφειλν της περιόδου Μαρτίου-Απριλίου οδήγησε
σε συγκράτηση της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων χρεν
στην εφορία αλλά με το πέρας της περιόδου αναστολν, θεωρεί .
ται βέβαιο πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα αυξηθούν σημαντικά.
Μικρή πτση του οικονομικού
κλίματος
Αυξημένα επιτόκια στα νέα δάνεια
Εισηγμένες: Ζημιές 128 εκατ
1ο μέσο σταθμισμένο επιτόχιο του συνόλου των
επανάκαμψη της νγειονομικής κρίσης τον Σενέων δανείων προς νοκοκυριά και επιχειρήσεις
αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3 μονάδες βάσης
και διαμορθηκε στο 4 ,11%, Σταθερή στο 0,265% η μέ
ση απόδοση προθεσμιακής κατάθεσης έως 1 έτους. Το
μέσο επιτόκιο των καταναλοωτικν δανείων με σνκε πτέμβριο , σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέ | ε σύνολο 115 εισηγμένων στο Χ.Α ( εκτός των
Lτρα προστασίας της νγείας κλιμάκωσαν εκ ν
ου την ανησυχία , σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.Ο
δείχτης οιχονομικού κλίματος υποχρησε ελαφρά τον
Σεπτέμβριο και διαμορφθηκε στις 89,5 μονάδες , ένα .
ντι 90,3 μονάδων τον Ιύλιο και ίδιου επιπέδου τον Αυγουστο ( 90,7 μον.) .
τραπεζν ) οι πολήσεις στο Α εξάμηνο 2020
υποχρησαν 19,4% , στα 26,6 διο . εν τα κέρ
δη μετά qόρων μειθηκαν κατά 113,10% με τις ειση .
μένες να παρουσιάζουν ζημίες 128 εκατ . σε σχέση με
το A' εξάμηνο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ A.
χρμένη διάρκεια και χυμαινόμενο επιτόχιο αυξήθηκε
βάσης στο11,26%.