Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
<Καμπάναν 6250.000 σε e-shop για αθέμιτες πρακτικές
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5823 Παρασκευή 0210.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Ταπρτα
ετιπλέον
Ανάκαμψη 4% το 2021
>>> Τελ.
>>> ελ
Υφεση 9,5% φέτος
στην Ελλάδα προβλέπει η ΕBRD
Κορωνοϊός: Στο όκκινον πέντε
οικισμοί σε θήβα και Χαλιίδα
στους δρόμους ης
Αθήνας
Το σχέδιο ενίσχυσης των
αστικν συγκοινωνιν περνάει
από σήμερα στην επόμενη φάση
του , με τα λεωφορεία των ΚΤΕ
που μέσω σύμπραξης με τον
ΟΑΣΑ βγαίνουν στους δρόμους
της Αθήνας .
Οι πρτες από τις εξήντα συνο
λικά γραμμές στις οποίες θα
εκτελούν δρομολόγια τα νέα
λεωφορεία των ΚΤΕΛ είναι οι
<504: Θρακομακεδόνες
Δεκελείας - Κηφισιά και 740:
Ολυμπακό Χωρό -ΣΚΑ-Αχαρναί-Αγ.Άννα .
Αντίστοιχα , με τα οχήματα και
τους οδηγούς που απελευθε ΟΑΕΔ:
ρνονται από αυτές τις γραμμές
οι πρτες από τις επιβαρυ μένες
727 επιταγές κοινωνικού τουρισμού
κίνησης στο κέντρο της Αθήνας
που ενισχύονται με επιπλέον
δρομολόγια είναι οι : <732 Αγ.
Φανούριος-Χαίκοκονδύλην,
ΚA8 Πολυτεχνείο-N. Ιωνία
Μαρούσυ , 235: Ζωγράφου
Ακαδημίαν και <220-221: Α
Αίσια-Ακαδημίο , Σε όλες
αυτές τις γραμμές μεινονται
σημαντικά οι χρονοαποστάσεις .
ενεργατοιήηκαν τν Σεπέμβριο
Τον Σεπτέμβριο ενερ-Οκτωβρίου 2020.
γοποιήθηκαν 7.727 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ σε
τουριστικά καταλύματα ενεργοποιήθη καν
της χρας, σημεινον- καλοκαίο , η συμμετοχή
τας αύξηση 151% σε
ετήσια βάση. Συγκεκριμένα , ενεργοποιήθηκαν Σεπτεμβρίου άγγιξε τις
4.845
Σε συνδυασμό με τις
91.400 επιταγές που
Συνολικά 500 λεωφορεία θα
ενταχθούν σταδιακά μέχρι το
τέλος του χρόνου στις αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας (200
από τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ
και 300 λεωφορεία από leasing).
Παράλληλα θα ενισχυθεί το ανθ
ρπινο δυναμικό με
οδηγούς.
Ένα σημαντικό βήμα για την προθηση της ηλεκτροκίνησης
στη χρα (μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου 4710/20 και
< ΚIΝΟΥΜΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ) ποαγματοποιείται με την θέσπιση του κοδιχού χάρτην για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και
φόρτισης ηλεκτρικν οχημάτων σε όλη την ελληνική επικρά
ενεργοποίηση
δράσης
των δικαιούχων φέτος
στο τετράμηνο Ιουνίουτην
100.000 επιταγές που
αριθμόεπιταγές
τεια.
βελτιωμένου
ενισχυμένου Προγράμ-ρεκόρ. Επιπλέον , περκαι
αποτελεί
Μέσα στον Οκτβριο , θα βρεθούν στους δρόμους της Ατικής
τα 100 από αυτά τα 500 λεωφορ
Με απόφαση του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ένέργειας
Κωστή Χατζηδάκη και του υφυεπιταγές πουργού Χωροταξίας και Αστι
δια Φόρτισης Ηλεκτρικν
Οχημάτων (ΣΦΗΟ ) , τα οποία οι
μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι
υποχρεούνται να καταρτίσουν
κού Περιβάλλοντος Δημήτρη έως τις 31 Μαρτίου 2021 (και οι.
μικροί έως τις 31 Μαρτίου
ματος
Κοινωνικού ισσότεροι από 9.100
Τουρισμού 2020-21 που
ξεκίνησε
Αυγούστου, καθς και
2.882 επιταγές του Προγράμματος Κοινωνικού Αυγούστου -ΣεπτεμΤουρισμού 2019-20 που
παρατάθηκε έως τις 31
δικαιούχοι
1η ποίησαν
ακτοπλοϊκν μετακινήενεργοτην
Oκονόμου οριστικοποιήθηκαν
οι τεχνικές οδηγίες για τα Σχέ - 2022) .
Με αυτόν τον τρόπο, μεινονται
οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις
σε όλο το δίκτυο , αναβαθμίζεται
ηυπηρεσία που προσφέρουν τα
λεωφορεία, αλλάζει ο συγκοινω
νιακός χάρτης
δίμηνο
βρίου.
Created by Universal Document Converter