Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5547

ΠΑΛΙ ΕΚΤΙΝΑΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (411)

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΕΝ
ΕΚΑΜΨΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ

Αγώνας ζωής
για 89 στις Μ.Ε.Θ.!

Ένταση έξω
από Λύκειο
της Πάτρας

n ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΝΕΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, ΕΞΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
n ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΕΛ. 4-5

ΕΩΣ ΚΑΙ 48 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι εκδηλώσεις
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 8

Νέα ρύθµιση
για οφειλές
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ 120

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΕΣΠΕΥΣΑΝ

«Λήξη
χρόνου» για
τα αυθαίρετα
ΣΕΛ. 7

ΤΙ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 3

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟ ΜΠΑΡΗ

Καθηµερινότητα:
Το στοίχηµα
ΣΕΛ. 11

Στην τελική
ευθεία το
εργοστάσιο
ΣΕΛ. 9

Ο

ANAKOINΩΣΗ

Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ενηµερώνει
ότι σε εφαρµογή του ΦΕΚ 157Α/10.08.20 από
01.09.20 η διάθεση όλων των αντιβιοτικών σκευασµάτων από τα ιδιωτικά φαρµακεία θα γίνεται αυστηρά µε ηλεκτρονική συνταγή για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.

ΣΕΛ. 17-24

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ

Κοιτάζει
µπροστά ο
Προµηθέας
n ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ,
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΓΙΟΥΣΗ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα