Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΜΩΣ.
ΟΥΤΕ ΣΤΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΟΥΤΕΚΑΙΤΩΝ ΣΥΝΑΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
κτ Σχο.
Emypaμματικά τα Θεμάτων-Ανατροnή
αιτήματα των μαθη του νόμου Κεραμέ.
ως Καμία σκέψη γα
κατάληψη μαθητές ανά τόξη. υnοχρεωτική στρά .
Μαζικοί διορισμοί τευση στα 18-Aεφτά
για τηνυγεία και την
| λούν υπό τν είνα, Μέχρι 15
στην Πρέβεζα καε
Πάνω αno 40 στην
εκπαιδευτικν και
στριν-Ούτε Νέo Λύ.
κειο ούτε Τράπεζα
600 oε όλη την Ελλά.
" Καράβι Που αργε !!!"
|Η περίπτωση του Κάστρου Αγίου Ανδρέα
tην nεppερειακή Ενότπτα Πρέ
ή στο
Κεντρικό Αρκαιοnογικό Συμβού
του Κόστρου Αγίου Ανδρέα ,
ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (52) Διαβεβαισει. .
Τι γνωρζετε για eρωnoμορφική συμηε . οι εργάτριες και οι κn την κονωνία των με , ρpορά , Πonnoί τότε , - φήνες, Η βοσίλιοσα και
Ασον:
Διοβεβαιoεις για την αντοχή του
Ονικού Συστήματος ΥYrος αλλά και
για τον επαρκή σχεδιασμό αντιγριmκής
καν ου τα ζο unaκού - ντα ono yovμοnoημε .
Α Το 1975 κυλο - ουν σε κανόνες nou νο ωάρια και οι κηφnνες
ano αγονμοηοίητa , Η
φορησε , aό uς εκδό -στερούνταο ονoρnό ν ν εντόμων . 00 ανο - φτερά να νονu
ημένο ωoριο nou εκ
ράnισμα γα όσους με μα, στην κονωνία των γάτρος μπορεί να εξ
τον τρόηο κα τmν συ - μελιοσν,
εμβολιοστικής κάλυψης nαρeie ο Υφυ.
niθανά nρωτοφανούς Ιforο) oνκει στα υμε .
βαονικό
στην Βουλή .