Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αp. φύλλου 17.855 . Τιμή 0,60 .Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25677, 3.791-Fax 26510 30.350. htp:/wwwproinosiogos.gre [email protected]
Περιβάλλον: ΜΜΕ και Πανεπιστήμιο ..
0ι μεγάλες φυσκές κατοστροφές έφεραν το περιβάλλον στο κέντρο της προσοχής και των συζητήσεων , αν και ποτελεί μέρος της συλλογικής συνείδησης εδ και πολλές γε νιές Η διαφορά ανάμεσα στο χθες και το οήμερα βρίσκεται
στον πλανητικό του χαpακτήρα . .
Ένας διαδεδομένος οpσμός του εναι: a . το σύνολο των που αν και δεν ύνουν τα πάντα , κινηουνθηκν (φοσικν, χημικν , βιολογκuν , πολπστικν , κοw - Τοποούν για τα πάντα.
νικίν) , οι οποίες είναι κανές να επηρεάσουν Τους ζωντανούς
οργανισμούς και ης ανθρπινες δραστηριότητεφ.
Η αποδοχή ενός τέτουου ορισμού αρκεί για να κνητοποήσει υπεύθυνη πολτεία η ενημέρωση pα τα
τα πάντα υπέρ του και προπαντος τον σεβασμό και το πάeος θέματα του περιβάλλοντος είναι απο λύτως ανακαία Αλλά η ενημέρωση απαιτεί διάλογο. Τίποτα αληθινό και βισιμο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς διάλογo, γιατί αυτός δημουργεί πις προύποθέσεις για προβληματισμό , αντπαραθέσεις και τελικά αποφάσεις .
Για να υπάpξει διάλογος χρειάζονται ΜΜΕ, γιατί μόνο μέσω
αυτν θα μπορούν να γίνουν κονωνοί περισσότεροι άνθρωποι
για τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Η συλλογική ευθύνη δεν αναλαμβάνεται παρά μόνον, αν ο καθένας γνωpίζει καλά ό , ΤΙτον περιβάλλει .
Πρέπει να σημεωθεί ότι τα ΜΜΕ αποτελούν έκφραση δημοκρατίας , υπό την προύπόθεση λειτουργίας Τους με - 11η σελ
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτονης Πανεπ. ωσννίνων
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα Σε μα
Ηανησυία παραμένει στους Γιαννιτες
Anοφασιστική παρέμβαση της Υπ Παδείας για nς καπαλήψεις στα οολεία
Ηχθεσινή μείωση των κρουσμάτων Μάθημα Σάββατο, αργίες και γιορτές
δεν σημαίνει και εφησυχασμό
για να καλυφθούν οι χαμένες ρες!
Ο Αλλα τέσσερα προστέθηκαν στη λίστα της Ηπείρου
Ο Περιφερειάρχης: Να ακούaιο κόσμος, για να μην επβληθούναυστηρόπραμέρα
Υογρουτική τηλεποδευση για όλους τους μαθητές που πgολεία τους είαι tεστό Σήμξη από ΣΥΡΖΑ
. Τα χθεσινά rέσσερα επιβε .
βαιωμένα κρούσματα κορωνοίού
στο Νομό bωαννίνων, έφεραν μια
μικρή αανακούφιση, ως πpος Τον
σρεθμό Τους, που είναι μενμένος
σε σχέση με Τις πpοηγούμενες η
μέρες , όμως στο βάθος η ανησυ
χία εξακολουθεί να είναι μεγάλη,
. Αμείωτος συνεχίζεταιο ανo
βρασμός στον χρο της Εκπαί
δευσης , ο οποίος έχει στο επίκε .
ντρό του πς καταλήψεις εκατοντά
δων σχολείων σε όλη τηχρα αλ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
καθς αποδεικνύεται όι ο ός κυκλοφορεί ευρέως κυρίως στην
πόλη και η διαστορά εζακαλουθεί
να είναι σπροσδιάριστη
Τα κρούσματα ξεφuρνουν
από εκεί mou δεν τα πεpμένει κανές, εν ο δύο μεγάλες συρροές
του Σεπτεμβρίου, μία με
Αγίας Ελένης. και η λη σε ορe
νό χωριό , ποτελούν χαραήριστ μπορεί να μετατραπεί σε ανεξΕλε
λά και στην Ήπειρο, όπου χθες
συξήθηκαν τα ελουκέταυ.
Ωστόσο Τα δεδομένα αλλάζουν
μετά τη χθεσηή αποφoσιστική πα pέμβαση της Υπουργού Παδείος η
οποία έανε γνωστό ότι οι χαμένες
Αν συνεχιστεί η καθημερινή απαρουσίαν τοων Ιωαννίνων
στην λίστα με τα κρούσματα κορωνοίου, Τα νέα μέτρα
θα βρεθούν προ ων πυλν
: Νέα δεδομένα σχετικά με Τς καταλήφεις στα
σολεία δημουργεί η χθεσινή ανακονωση
της Ν. Κεραμέως γα τηλεκπαίδενση και
. πλήρη ανπλήρωση των χαμένων ωρν ..
η Δομή της
ποράδεγμα γα το πόσο εύκολα Μετά την αpνητική γνωμοδότηση του Δημοτ. Συμβουλίου Ziooς
γκτη η κατάσταση, Ο πόμενες ημέ ρες αναμένοντα με πολύ μεγάλη αγwίa από πολίτες και στραό προ
συπικό , καθς θα δείξε προς τα
ΟΧ) και από Πειφέρεια Ηπείρου
-----------------------------ρες Βα αναπληρωθούν Σάββατα
σχολικές γιορτές και αργίες εν από
παίδυση για όλα τα υπό κατάληψη
σχολεία! Οι δηλσεις της Νίκης Κε .
Ενας διαγωναμός φωτογροφιός
ντpο Του προβληματισμού είνι και
η cανθεκτικότημα, Των νοσοκομείων
μας και ειδά του Πανεπιστημακού
που tχει οριστεί ως 11ησελ
. Μετά Το
μόφωνο ΟXi
Του Δημοικού
Συμβουλίου i.
νiίov της αmό πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ
που εξέφρασε τη στήρίξή Του στους
μαθημές
Στο μεταξύ, εκπαδευτικό συλολητήρο θα γίνει σήμε - -11η σελ.
. Στη σελίδα 2
ΛΥΤ. ΟΙΚΟNΟΜΟΥ: Οι πολτες έχουν χορτάσει από τα θα .
Άγνωστο ακόμη το χρονοδιάγραμμα
για τις νέες φυλακές στα Γιάννενα
Τσας στην εγκαΤάσταση δυο μονάδων κούσης
βιορευστν στην
Κονότητα Λύy
Eναι σε άμεση σχέση με την τοπική οικονομία
Ο Πολτισμός βασικό εργαλείο
ανάπτυξης για όλη την Ήπειρο!
γνωμοδότησε και
η Επτροπή Περ
βάλλοντος ης Περιpέρειας Ηπtί
: pou, κατά ην χθεσινή συνεδρία : σή της μέσω ηλεδιάσκεψης
Η αρνημική γνωμοδόπηση πί
των Μ.Π.Ε για την εγκατάσταση
δύο σταθμν παρα Πιοτοπουήθηκαν επιχειρήσεις για ης Διαδφομές στα αρχαία θέατρα
11η σελ.
. Σε βασικό
εεργαλείο Τoυριστικής κκαι κατ'
επέκταση oικονομικής σνάπτυ
ξης μπορεί να
μετατραπείο πο Aπιστικός πλούΤoς μίας περιοχής υπό Την
προύπόθεση φυΦυτοβολτακά σε
αντλιοστάσια θλουν να
εματαστήσουν ο ΤΟΒ
νηση στην εκδήλωση για την
μέρα των Εεργεπνn .
. Την πρόθεση του Υπουργεί.
ου Προστασίας του Πολίτη για καΤασκευή νέων φυλακν στην ΠΕ Κατά την επίσκεψή του στα Γιάν Ιωσννiνων, στην πτριοχή Της Κό - νενα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
ντοικας , επανέλαβε ο Υφuποuρ γός Λευτέρης Οικονόμου , ο οπο, πους ης Ε
oς βρέθηκε χθες στην περιοχή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κα paς , εκπροσυπντος ην Κυβέρ - θς ο Τολίες έχουν
Σελ. 12
Σελ. 12
σικά ότι θα κατα.
φέρε να διασυνδεθεί με την Τοπική επιχειρηματκή δραστηριόητα .
με ης τοτικές αρχές , αλλά εκπροσΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
πν κανοτόμο πρωτοβουλία των
Πολτστικν Διαδρομν στα ορχαία
ΕΛΑΣ Χωρίς να
ακριβς επιχειρείτ με
Eνχάνει και το παnνίδιμε Ολυmακό ο Κάργας .
Μπρένερ αι Αθανασίου τα νέα πρόσοπα
στις προπονήσεις του ΠΑΣ Γιάννινα
-2η σελ .
Διαπιστσεις. . .
Αυθαίρετες ερμινείες της Τουρκίας
ματο νομικό καθεστς του Αγαίου
ΒΟΛΕΣ
Τηλεοπτικοί αστέρεφ
Δύο ακόμη προσθήκες θέλουν οι κυανόλευκοι
. Με απογευματινή πρoπόνηση καυ
δύο νέα πρόσωπα συνεχίστηκε χες η
: πpοτοψασία του ΠΑΣ Πάνννα ενόψε
: Της κυρακάτικης αναμέτρησης με αντί
παλο Τον Ολυμπιακό στο κΖωσημά δες. Ο λόγος για τον νεαρό πρματο
Ρύλακα Αθανασίου και τον Αργεντινό
Φαμπρίτσιο Μπρένερ , ου oποίου η σ
mόκτηση έχει μετατραπεί σε σίριαλ.
Ο Αργύρης Γιαννίκης δεν υπολογζ ι
ούτε στο ματς με την ομάδα του Πειρακά
τον Γιάννη Κάργα και άπως 1η σελ
> Του ΓΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ
Γράφει ο ΠΟΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ.
. Δυστυχς, τα προηγούμενα χρόνια περνούσαμε καλά, αλλά δεν
το εκτιμούσαμε Το στρίμωγμαν ήταν πολύ λιότερο!
Ο Ελληνος είχε γεμάτο το ρεζερβουάρ, εν τρα πάει στο βενζνάδικο κα βά4ι ένα δεκάευρο!
Φόρους πλήρωνε ληγότερους, δεν υτπήρχε ο ΕΝΦΙΑ , η ογορά ήταν
mo ήπια και το πορroφόλ δημιουργούσε τρo- Αλλά ο Ελληνας
ουτά ποτέ δεν τα εκτίμησε!
Τις απλές καθημερηνές χαρές , Τις θεωρούσε δεδομένες Eρωγε
οικογενειακά , αραχτός στην ταβέρνα χωρίς μόσκα και -7η σελ.
. Μετά την πρόσφατη σύγκληση του τουρκικού
συμβουλίου εθνικής ασφαλείας η Τουρκία εντείνει την
ιά ρητορική της για αποστρατικοποίηση των νη σιν Του Aιγαίου Που ισχυρίζεταοι ότι αποτελούν
απειλή γ' συτήν , προσφέροντας σαν αντάλαγμα να
καταργήσει τη 4η τουρκική στραmά Αγαίου
. Αλλά η εμμονή της Τουρκίος στην οποστρατικοποίηση Των νησν
μας είναι ολοφάνερο όι εξυπηρετεί τα επιχειρησιακά της σχέδια,
οφού η 4ητουρκική στρατά είναι επιχειρησιακό στρο -

Τελευταία νέα από την εφημερίδα