Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα Τηs Ηπείρου-1δρυήs Eue . Τάλλas-Έιos 940-Αρ Φύλλου 24901-Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέφτι
στα βαθιά νερά
Μια νέα Παιδική χαρά
στην ΕΛΕΠΑΠ
Δ Υφαντής
με τους Δύο στα Δύο
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Τέσσερα
νέα κρούσματα
Αυτοψία στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στην Κόντσικα για ανέγερση νέου καταστήματος
κράτησης , πραγματοποίησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρn Οικονόμου
ΤΟ.. ΤΡΕΧΟΥΝ
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Τέσσερα νέα κρούσματα ανακοίνω
σε στην nεριφερειακή ενότητα Ιωοννων χθες ο ΕΟΔΥ εκτων ono
ων μόλις το ένα συνδέεται με γνω στη συρροή Μειωμένος σε σχέση
με την Τρίτn, αλλά διαίτερα υψηλός
ο αρθμός των κρουσμάτων στην
Ελλάδο.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΛΑγότερες
αnοσπάσεις
Τη διαβεβαίωση ότι θα ελαιστοno ηeούν οι αnoondσεις των αστυνομικν aπό την Hnειρο ηρος τα νnσά του Ανατολικού Αγoίου και τον
Έβρο , anέσηoooν οι nρόεδροι των
Eνσεων Αστυνομικν Υnαλλήλων
της Hπείρου anό τον υφυnouργό
Προστοσίος του Πολίτη.
θέμα χρόνου
η ανακοίνωση
χρονοδιαγράμματος.
καθς είναι
στις άμεσες
Προτεραιότητες μετά
το νέο σωφρονιστικό
κατάστημα στον
Ασπρόπυργο.
Καταλυτική η
συναίνεση της
τοπικής κοινωνίας
στην επιτάχυνση των
ΣΕΛΙΔΑ 3
Συλλαλητήριο
υποστήριξης
Σε nανεκησιδευτικό συλλαλητήρια.
το οποίo έκει τον χαρακτήρα συμπαρόστασης στις μαθητκές κινητοnοιήσεις, καλούν η ΕΛΜΕ το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ και το
Εργατικό Κέντρο σήμερα Πέμπτη,
στις 11.30 το nρω , έξω anό τη Ζωσμαία Παιδογωγική Ακοδημία
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
διαδικασιν.
0 άνθρωπος
και το περιβάλλον
τουν με ένα κλικ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ξεπερνούν
ΣΕΛΙΔΑ 8
βιορευστν του Λύγγου
Μικρές
Αγελίεs
τα φέσια
Οι βασικές ελλείψες στη μελέτη για tην εγκ
τόστοση σε αγροτεμάχια στην κονότητα Λύyγου των δύο σταθμν nopayuγής ηλεκτρικς
ενέργειας , με καύση βιορευστν, αλλά κ .
το ότι η Πρτη υλη δε θα προέρχεται από την
πεpιoxή , ήταν οι λόγοι για το αόχιw της En τροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιοσμού.
και Ανάπτυξης Περιφέρειας Hπείpου επίτων
Μελετν Περιβαλλοντικν Επιπτσεων των
δύο επενδύσεων Αυτή ήταν η δεύτερn apνητική γνωμοδότηση, καθς εκε nρoηγnθεί
αυτή του δήμου Ζτooς πριν από μερικές ημέΡες, με την ηρόεδρο της Επιτponής Στουρούλα Μηραίμη- Μπότoη να unoγραμμίζει ότι οα φς και η Εnιτponή λαμβάνει υπόψη της τις
αντιppήσεις που εκφράζοντοι από τις τοπικές
κανωνίες όμως η ελική απόφοση στηρίζεται
σις nαρστmpήσες των αρμόδιων υπnρεσιν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η μεγάλη εξόρτηση του δήμου από την κρατική επιορήγησn , αλλά
και το υψηλό nooό anaiήσεων από ιδι τες και επικειρήσεις είναι
τα στοικεία nou anotunuνονται στην έκθεση οικονομικής χρήσης
του 2019 του δήμου Ιωσννιτν, η οnoία συζητήθηκε χθες
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝοϊΟΥ
Δεν μπορούμε
να υποκαταστήσουμε
το κράτος
Καλέστε στο
26510263oo
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα