Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12605
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Θα χαθείν 1 δισ. από ένα 15νθημερο coff στην αγορά της Αθήνας
Δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις νέο Ιockdown
Πάνω από 2,5 δισ.
Μ.Πομπέο:
ο κλογαριασμός του ΕΝΦΙΑ
Η Ελλάδα πυλνας
σταθερότητας
στην περιοχήν
Στα 2,558 δισεκατομμύρια ανέρχεται το τελικό ποσό του φε
Η υποχρέωση αφορά 6264 εκατομμύρια φορολογούμε
νους , εκ Των οποίων τα 6206 εκατομμύρια tίva φυσικά
πρόσωπα και τα 576.562 είναι νομικά πρόσωπα . Ετσ , ο
φόρος για τα φυσικά πρόσωπα αντστοιχεί σε 2.073 δισεκ.
και για τα νομικά πρόσωπα σε 484,4 εκα .
Οσον αφορά ης δόσεις του φεπνού ΕΝφι, κυμαίνονται
από μία έως έ4, με ελάχιστο ποσό τα 10 ευρ .
Υπενθυμίζεται ότ η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνα φέτος σε
μηνιαίες δόσες από το τέλος Σεπτεμβρίου έως το τέλος Φε
βρουαρίου, χωρίς προσαύξηση για όσους πληρσουν τον
Οκτβριο κα Τις δύο πρτις δόσεις ,
Προσυπογράφω τη δήλοση
του κ . Πομπέο ότι οι σχέσεις
των δύο χορν μας δεν υπήρ
ξαν ποτέ τόσο στενές και παρα .
γωγικές όσο είναι σήμερα- το
νισε ο Κυριάχος Μητοοτάκης
στις δηλσεις του μετά την συνάντηση που είχαν με τον Αμε.
ρυχανό υπουργό Εξωτεριχν
στη Σούδα .
.Η Ελλάδα αποτελεί πυλνα
σταθερότητας στην περιοχή
τόνισε ο Μάικλ Πομπέο, εxpρά .
ζοντας παράλληλα και την στή
ριξή του στην χρα μας και την
ελληνική κυβέρνηση .
Τόνισε ότι είναι στρατηγικής
σημασίας επιλογή ο μόνιμος
ελλιμενισμός του ελικοπτεροφόρου πλοίου USS ershel
-Woody- willlams- στη βάση .
οnατί είναι στρατηγική θέση
και συμβολίζι την στρατηγική
συνεργασία που υπάρχεικαι θα
συνεχίσει να αυξάνεταιν
ύσκολα θα αντέξει μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων ένα πι-θανό τοπικό lockdoνn. Στο συμπέρασμα αυτό κατέτειναν τα
Περιορίζεται η ανωνυμία
σε Ψηφιακά νομίσματα
μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ΑτΤικής.
οπως αναφέρει το Δ.Σ. του ΠΕΣΑ , οι οικονομολόγοι εκτιμούν
Στο νομοσχέδιο για την αντημετπιση του ξεπλύματος
μαύρου χρήματος αναφέρθηκε στη Βουλή ο Χρήστος Στα .
κούρας , σημενοντας πως κόχι μόνο εντοπίζει και διερυ .
νά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρι
τητες αλλά έχα ως στόχο να Τις αποτρίψε . Έκανε λόγο
για ένα νομοσχέδιο εσυνεκπικό και αποτελεσματικό , τον
ζοντας πως καθιερντι καινοτόμες δράσεις.
Όπως είπε, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται περιορισμοί
στην ανωνυμία που περιλαμβάνει τα ψηφιακά νομίσματα ,
Τς προπληρωμένες κάρτες κα. Επίσης μπαίνουν κριτήρια
και δικλίδες ασφαλείας σε συναλλαγές από και προς χρες
υψηλού κινδύνου . Παράλληλα ενθαρρύνονται οι καταγγελί.
ες για τυχόν παραβιάσεις Του θεσμικού πλαισίου με θεσμοθέτηση κατάλληλων εσωτερικν μηχανισμν .
ότι ακόμα και ένα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο δεκαπενθήμε.
ρο lockdown στην Απική θα επιφέρει μια μείωση τουλάχιστον
0,5% του ετήσιου ΑΕn , δηλαδή περίπου 1 δισ .
Βεβαίως , αυτές οι δεκαπέντε ημέρες σημαίνουν υψηλότερη
ανεργία , θέτοντας σε κίνδυνο επιπλέον 110.000 θέσεις εργασίας και , πολύ πιθανόν, νέα λουκέτα . Ταυτόχρονα , τα μέσα εισοδήματα θα χάσουν άλλα 800 εκατ. και τα ακόκκιναν δάνεια θα αυξηθούν κατά 8 δισ. Εάν μάλιστα η ύφεση εκτιμάται , με τα σημερινά δεδομένα, ότι θα περιοριστεί στο 7% , τότε θα πάμε προς το
δυσμενές σενάριο του 9%, με επιπλέον απλειες στο ΑΕΠ, που
υπολογίζεται να κυμανθεί το 2020 κοντά στα 172 δισ.
4η πανευρωπαϊκά η Ελλάδα
στη σπατάλη τροφίμων
Ευρρωζνη: Πιο αισιόδοξες
οι επιχειρήσεις
1.5 δισ. για τη στήριξη μικρν
επιχειρήσεων
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα χαταλαμβάνει στην Ε Μροπαϊκή Ένωση την 4η θέση στη σπατάλη τροφ
μων-πετούμε περί τα 196 κιλά τρόφιμα τον χόνο-, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
αντιμετπισης του προβλήματος με συγκεχριμένα μ .
τρα , καθς η σπατάλη στα τρόφιμα πέραν της κοινωνι.
κής και οικονομιχής διάστασης έχει και σοβαρές περυ
βαλλοντικές προεκτάσεις .
επιχειρήσεις της ευρωζνης έγναν λιγότερο
απαισιόδοξες για τις προοπτικές τους τον Σεπτέμ
βριο.Ο δείκτης οικονομικού κλίματος-γα τη μέτρηση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστο σύνης , σημείωσε άνοδο στις 91,1 μονάδες από τις 87,5
μονάδες τον Αύγουστο.Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερα | σει του προσωρνού πλαισίου κρατικν ενισχύσεων . Το
των 103,4 μονάδων τον Φεβρουάριο, πριν την επιβολή
των περιουσμν.
Πευρωπαϊκή Επιτροπή ενέχρινε το ελληνικό πρό .
yραμμα ύους 1,5 δισεκατομμυρίων ια τη στήρ
ξη πολύ μικρν και μικρν επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες που επλήγησαν από το
ξέσπασμα του χορονοίού. Το πρόγαμμα εγχeίθηκε βάμέηστο ποσοστό των επιδοτούμενων δαπανν της εται .
ρείας είναι 506.