Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφαμερίδα τηs Hntipou-Βρυπns Εθ. Τrάλλas-Ετοs 940-Αρ. Φυλου 24900-Τeτάρτη 30 Σεππεμβρίου 2020-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πήρε τερματοφύλακα
Πάει και για επιθετικό
(11 Βραδιά αστροπαρατήρησης
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ένα ντοκιμαντέρ
με Παραμύθια,
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΧΑxλλειος πτέρνα
το κιριακό
Σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια θα διατεθούν και στις Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Ηπείρου
Που επλήγησαν από τον κορωνοϊό , καθς εγκρίθηκε 1,5 διο. ευρ Προς Τις ελληνικές Περιφέρειες
Ανοδική noρεία ακολουθεί n Eχολή
Καλν Τεχνν του nανεπιστημίου
Ιooaνvvων , nou διάγει τον τέταρτο xρόνο λειτουργία της Ωστόοο , οι
ελλείψεις σε υποδομές δυσχερα νουν την ανόπτυξη με μα νέα κατεύθυνοη με την ασαγωγή νέων
τεχνολογιν και γροφικον τεχνν.
δίπλα στις αnapαδοσιακές , κατευ θύνοεις.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Πολλές ανάγκες
λίγα τα κονδύλια
Ο τρόnoς λετουργίας η διακείριση
ενδεχόμενου κρούσματος, οι καθυ στερήσεις για την nρομήθεια υλκν αλλά και οι κτιριακές υποδο μές , κυρίως στην Αρτα, βρίοκοντα
στην κατζέντα, των Πρυτανικν opχν του nανε ηιστήμου Ιωaννίνων.
Κοινή σύσκεψη
με στόχο τον
καλύτερο τρόπο
κατανομής των
κονδυλίων θα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ζητήσει από την
Περιφέρεια ο
Επιμελητήριο
Ιωαννίνων
αθα Πρέπει να
βρεθεί τρόπος να
ενισχυθούν όλοι ,
σημεινει οΔ.
Δημητρίου.
Πήραν Παράταση
οι έρευνες
Παράτοση έξ μηνν ζήτησε και
έλαβε η εταιρεία Repsol Ελληνική
Διακειριστική Εταιρεία Υδρογοναν
ράκων για την ολοκλήρωση της
φτης φάσης του ερευνητικού της
nρoγpάμματος για υδρογονάνθpα κες στο οκό nεδο των Ιωσννίνων .
ΣΕΛΙΔΑ 7
Διαρρήκτες ετν 16
στους ΑμπελόκηΠους
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ5
ΟΚΤΩ ΝEΑ ΧΟΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝNΕΝΑ
ΕΝΤΑΧΘΗ ΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020%
Ημέρα αλληλεγγύης
από τον ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία
Δίνουν
Κέντρο για το Παιδί .
και με χρηματοδότηση
κρούσματα
οι συρροές
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μικρές
Αγελίεs
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για η μετα
τponn των εεκαταλελειμμένων εδ κα χρό νια εγκαταστόσεων του Πρην Αούλου Ανάτων, στην nεpιoxn mς Λούτσος , οε ένα σύγκρο
νο Κέντρο για το Παιδω αποτελεί η ένταξη της
Πρόταoης του δήμου Ιωoννιτν στο ειχειρηo ακό nρόγραμμα Hneipος 2014-20205. Η an ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓείνa
Στο ακόκκινου βρέθηκε για μια ακόμη μέ ρan xpa με τον αριθμό των νέων κρου σμάτων κορωωνοίού ou ονοκοίνωσε ο Ε ΔΥνα φτάνει τα 416 σε ένα 24ωρο Σε ό,υ
αφορά την Ηnειρο , ανακοινθηκαν οκτ
νέα κρούοματα στην Π.Ε. Ιωoνων , εr
των οnoίων nέντε συνδέονται με γνωστές
ουρροές , και ένα στην Π.Ε. Πρέβεζος.
xn Ηndpou Αλέξανδρου Καχριμάνη και ηλέον
ενanoκετa στον δήμο Ιωσνητν να τρέξει ης διαδικασίες για τη δημοηράτηoή του κα την ανάδειξη αναδόκου .
ΕΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΥΣΗ
Παννιτικα ιστορικά Πλατάνια και κυπαρίσσια
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 9
265102630 0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα