Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12604
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Νέος νύρος χρηματοδότησης με εγνύηση δημοσίου
Νέα "ένεσην 2,5 δισ. στις επιχειρήσεις
ΣΤΕ: Νόμιμοι οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί
Ελλάδα και ΗΠΑ
στέλνουν
Το κηλεκτρονικό σφυρίο είvaι συνταγματικό , νόμιμο και
διασφαλίζει Τόσο την διαφάνεια όσο και τα δικονομικά δικαιματα των οφειλετν , εν την ίδια στιγμή προστατεύ
au τα προσωπικά δεδομίνα όσων τα δάνεια τους είναι στο
εκόκκινοs και τα υποθηκευμένα ακίνητά τους pγαίνουν στο
εσφυρ , αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας
Έτσι έδωσε το επράσινο φωςp για τη μόνιμη διαξαγωγή
Των ηλεκτρονικν πλειστηριασμν , σε αντικατάσταση των
παλαιού Τύπου με την φυσική παρουσία των πλειοδοτν
στα Ειρηνοδικί .
Το ΣΤΕ δημοσίευσε ( 1846/2020 ) Την απόφοσή της με την
οποία απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι όλοι οι ισχυρισμοί που
είχε επικαλεστεί στην αίτηση που είχε καταθέσεα το Σωμ .
τίο Αλληλοβοήθειας Οφελετν Ρεθύμνου .
ηχηρό μήνυμα
στην Τουρκία
Για επίσκεψη με πολ|λά μηνύματα είναι
.αυτή του αμεριχα
νού υπουργού Εξωτεριχν ΜάΣτη Θεσσαλονίχη έκανε την
πρτη τουν και στη συνέχεια
πήγε στην Κοήτη , όπου συναντήθηκε με τον πρθυπουργό .
Τις εξαιρετικές διμερείς τους
σχέσεις κι την αμοιβαία επι θυμία τους να εμβαθύνουν π ραιτέρω τη συνεργασία σε μια
σειρά από τομείς , από την άμυ .
να και την ασφάλεια , τις επεν .
δύσεις και την ενέογεια , μ
χρι την παιδεία και τον πολιτι.
σμό επιβεβαίωσαν Ελλάδα και
42.000 συνταξιούχοι
με αδήλωτα εισοδήματα
"την εκκίνηση του δεύτερου κύκλου του εγγυοδοτικού προ"γράμματος για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην κρίση του
Covid-19 με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, προχωρά
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα , απευθύνονττας πρόσκληση
Κλήσεις σε 42000 συνταξιούχους για αδήλωτα αναδρομε
κάπου εισέπραξαν το 2014 και δεν τα εμφάνισαν στη φορο λογική δήλωση του 2015 αποστίλλει η ΑΑΔΕ. Ta ποσά που
προέκυψαν από Τς διασταυρσεις στοιχεων υπερβαίνουν
ακόμα και τα 10.000 τυρ , εν πίντε φορολογούμενοι απ στις τράπεζες να εκδηλσουν το ενδιαφέρον συμμετοχή τους
μέχρι Τις 12 Οκτωβρίου 2020.
Με την μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα δάνεια
που τελικά θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, από τον 2ο
συνολικά ή 120.000 εup κατά μέσο όρο ο καθένας .
Οι συνταξιούχοι, με την υποβολή των τροποποιητικν δη λσεων , έχουν τη δυνατότητα να δηλσουν τα αναδρομικά
ποσά που έλαβαν το 2014 στα έτη που αυτά ανάγοντα πε ριορίζοντας τσι τη φορολογική τους επιβάρυνση. Ωστόσο,
δεν θα γλιτσουν φόρους και προσαυξήσεις.
κύκλο του Ταμείου Εγυοδοσίας , αναμένεται να προσεγγίσουν
τα 2,5 δισ . ευρ. Δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των δανείων
που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στον Α' κύκλο λειτουργίας του
Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ξεπέρασε τα 3,5
δισ. ευρ , το συνολικό ύψος των δανείων και των δύο κύκλων
που θα λάβουν
περάσει τα 6 δισ .
Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την επι .
βεβαιωμένη ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλες
χρες της περιοχής για την επίτευξη συμφωνιν οριοθέτησης
ΑΟΖ μέσω διαλόγου και σύμ
φωνα με το διεθνές δίκαιο .
επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου θα ξε Στα Ε726 η μέση σύνταξη
Σεπτεμβρίου
Ο Καύκασος στις φλόγες
Μπαράζελένχων για παρεμπόριο
και . covid 19
Ψατηρές συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αρμενικν
Ααι αζεριχν δυνάμεων, στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ
| υνολικά 2,258 δισ . πληρθηκαν για συντάξεις
, τον προηγούμενο μήνα , σύμφωνα με τα στο .
χεία της Ηλιος , Οι διχαιούχοι φτάνουν τα
2,436 εκατ., εν με βάση τα ίδια στοιχεία από τις αρ χές του χρόνου έχουν δοθεί 20,2 δισ.Η μέση χύρια σύΤην προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 254
aεηo και βεβαιθηκαν 27 παραβάσεις που αφo.
ρούσαν στο παράνομο εμπόριο και 66 που αφορούσαν
στη μη τήρηση των μέτρων κατά του COVID 19,.Επι.
βλλήθηκαν πρόστιμα 18.300 Ε που αφορούσαν σε παρα βάσεις των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και του υπαιθρίου εμπο ρίου και 148.750 ε , για μη τήρηση μέτρων κατά του
COVID -19.
περιοχή που αποτελεί διάδρομο για τους αγωγούς που
μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο . Η προεδρία
της αυτονομιστικής περιφέρειας του Αζερμπαϊτζάν Να .
γκόρνο-Καραμπάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Αρ
μενία , κήρξε γεvική επιστράτευση os απάντηση σε
μια κτεταμένη επίθεση που εξαπάλυσε το Αξερμπαί .
νταξη είναι στα 726,70 ευρ και η μέση επικουρική στα
194,37 ευρ.