Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία : 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 630-Αp. φύλλου 17.853 . Τμή 0,60 έ .Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ.αβέλλα 11-ΙΩΑΝNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fax 26510 30.350 htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανήσυχη η κοινωνία στα Γιάννενα παρακολουθεί τις εξελίξεις των ημερν
ΟΣ νοστολήλετουργίας από χθες λόγω κρουσμάτων Τμήματα δύο Ηπανδημία επελαύνει και στην περιοχίμας
Δημοτικν και ενός Λυκείου του Δήμου Ιωανιτν . <Λουκέτον σε
40μονάδες σε όλη την Ηπειρο έχουν βάλει οι μαθητές . .
ρκ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ (έριφ. Δήτης Εκταδευσης: Ναμένουν στίτ τα παιδιά..
Ρεκόρ ημέρας για τα Γιάννενα
τα 12 νέα χθεσινά κρούσματα!
. Mία δύσκολη χρονιά είναι
συτή που ξικίνησε για τα ελλην
κά σχολεία και την Εκπαίδευση
γενικότερα κι αυτό έχει ήδη δια
φανεί , δύο μόλις εβδομάδες από
Το πρro κουδούνw και την επ στροφή rων μαθητν στα ρανί .
Μονόδρομος η αυστηρή τήρηση των μέτρων απ' όλους
Μ. ΕΛΙΣΑΦ: Ότι καλόχτίσαμε όλοι μαζίκινδυνεύει να χαθεί . .
να ήταν τα 12 νέα κρούσματα κορωνοίού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
χθες Το πόγευμα , γεγονός που
δημιουργεί έντονη ανησυχία για
την διασπορά Του ού στην περιο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
Από τη μία μεριά είνα ο κορωναός taτίας Του σποίου δεκάδες
σχολεία έκλεσαν σ ' άλη τη χρα , .
ν σε σναστολή.
Σε αναστολή λετουργίας έχουν τεθεί
Τμήματα οχολικν μονάδων όττως
του ΤΕΑ Ζωσιμαίας λόγω κρουσμά
των κορωνοiού. Στην ένθετη φωτό
οκ Καμπουράκης
χή μας! Πρόκειται για τoν μεγαλό.
Τερο αριθμό επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων στα Γιάννενα μέσα σ.
ένα 24οωρο από ην αρχή της πανδημίας κα εάν σύντομα δεν ανακοπείη πορεία Του , είναι πολύ πιθα
νο να ληψθούν π
κρουσμάτων και Τμήματα στα Γάννενα .
γεγονός που θεωρούνταν μεν ανα μενόμενο , προκα ό.
Τωση στην Τοπική κονωνία Από Την
άλλη, ενέσκηψε ένα εκύμα, καταλή
ψεων με δεκάδες
Ανησυχητικά αυξάνεται τα Τελευταία 24ωρα ο
gpιθμός Των κρουσμάτων
στα Γιάννενα , κρούοντας
το καμπανάκι κινδύνου
11η σελ
Στα Πάννενα αύριο
ο Λευτ. Οικονόμου
Συνελήφθησαν στα Γιάννενα δύομέλη του
| Λτ νις της αυνμμες Κύκλωμα φυγάδευε παράνομους irs otς και τοαοό
μετανάστες προς την Αλβανία
Παράκληση Δημάρχου να
σταματήσουν οι καταλήψεις!
/ ΑΠοτελούν εν δυνάμει εστίες
μετάδοσης του ιού
.Ο Ηπαρ , ης Υφυπ . Προ! στασίας Του ΠοΗ Μη κ . Ελευθ
1 ρος Οικονόμου
1 σύριο , Τετάρτη θα περαστεί ως !
Σελ 2
Από μέσα Οκτωβρίου θα 1
ξεκινήσει ο εμβολιασμός |
κατά της γρίπης
. Δύο μέλη κυκλμαΤoς διευκόλυνσης μετα φοράς και εξόδου παρά.
Τυπων μεταναστν από
m χωρα μας μέσω, ης
εληνοαλβανικής μεθορ ου, ένανι σδράς αμο βής συνλήφθησαν με
ταμεσονύκτιες ρες από
σστυνομικούς της Αμε σης Δρόσης Ιωαννίνων
Πόκεπ για έναν Ελ ληνα κ έναν αλλοδαπό, σ οποίο εντοπίστηκαν να μεταφέρουν με ΙΧ Εναν
μετανάστη που είε εισέλθει πάράνομα στη χρα μας Στο 11ησελ.
. Σηην ευθύνη rων μαθητν
σπέναντι στο κονωνικό σύνολο
| αναφέρθηκε με χθεσηνή δήλω
| σή Του ο Δήμαρχος Ιωσννίνων
|.Ελισάφ, με αφορμή τις καταλήψεις 1
, σηις εκδηλσεις Ημέραας Μήμης
των ΕΒνικν μας Eυεργετν ,
| στα Γάννενα Παράληλα Βα προ !
, εδpεύσε σε συντονιστκή σύσκε: Ψη πων Αστυνομικν Διευθυντν !
: Ηπείρου , εν θα επισκεφeεί το
: Κατάστημα Κράτησης bωαννίνων . Η
--------------.
ς Του παρατηρούνται και
στην περιοχή μας
iτυρς των Διασημίων
. Στη σελίδα 12
Σελ 12
Στην Κόντσα μεταξύ Δημοτ. Αργής και Αντπολίτευσης
Παιχνίδι εντυπσεων- για
έργο ύδρευσης 3,6 εκ . ευρ!
ν0λήμαρχος ταπρρψεν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μενέο εικειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης
Έτοιμη η Τράπεζα Ηπείρου
για το επόμενο βήμα της!
Επανήλθε χθες στο θέμα ο Σr. Καλογιάννης
Πρέπει ν αποδοθεί στα Γιάννενα
όλο το Στρατόπεδο Βελισσαρίου
ν θετικά προβλέπονται τα αποτελέσματα του 2020
. Παρά πς δυσμενείς συνθήκες που ε
πικρατούν στην οκονομία, λόγω και Της
πανδημίας Του κορωνοίού , θετικές είναι ο
ης απλής αναλογικής
στους Δήμους κνδυνεύουν να πληρσουν
κάτοικοι Του Δήμου Κό
νπσας, καθς Δημοπική
Αρχή και ΑνΤmολίευση
αδυνατούν να βρουν
κονό βημαπσμό ακόμη
και σε μείζονα ζητήματα
που αφορούν την επ λυση μακροχρόνων
προβλημάτων
Η αδυναμία συνεννόησης και συ νεργασίας στον αpτκό Δήμο , είναι
διάχυτη από την έναρξη της τρέου
Vπμένει και για τημεταφορά νερού από τον Αοστο Λεχανοτέδιο
. Την πρότασή
Του για εφαρμογή ενι
: aου χυρικού σχεδια: σμού του Λεκανοπεδί
ου Ιωσννίνων με την
πρτο εκείνo Των buαννίνων ως Το πλέον : προβλέψες γα α
ριμο , Τα οποία θα : κονομικά αποτελέσμαμπορούσαν να εγκρθούν άμεσα με Προ δρικό Διάταγμα υπεν
θύμσε ο Σαύρος Καλογιάννης κατά Τη
τα Του 2020 της Συνε.
Ταιριστικής Τράπεζας
Ηπείρου .
Το ενθαρρυντικό aυτό στοκείο
Τνίστηκε κατά τη διόρκεα της Ε
κτακτης Γενκής Συνέλευσης που
πραγματοοήθηκε στο ξενοδοχείο πιχειρησιακό σχίδιο
θεσμοθέτηση εκ μέ
ρους Του υπουργείου
Du Lace παρουσία της Δοίκησης
και των μελν ης Τράπεζος , εν
παρουσιάστηκε και Τονέο τριετές εδιάρκεια συνέντευξης που που
παραχρησε χθες
κάι που προέβλεπαν κάτoκοι της
Κόντσας λίγο όμως εκτιμούσαν ότι
θα καταγράφονταν
pν Ρυθμιστικν Σχεδίων με
+2η σελ.
11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Η κόπωση και ο ελλοχεύων
κίνδυνος της χαλάρωσης . .
Οι καταλήψεις ως δείγμα
κοινωνικής δυσλειτουργίας!
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΝΙΚΗ Ο ΠΑΣ!
Ένα βαθμό ατί για
να στη Θεσσαλονίκη με Τά το 2.2 με τον Αρη . Το
> Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
καταρχάς , όταν προσεγγζα κανείς ένα συγκε .
κριμένο κα, μάλιστα , σύνθετο κοινωνικό ζήτημα
οφείλει να λάβα υπόψη του το συνολικό πλαίσιο
στο σποίο εντάσσεται αυτό. Στην προκειμένη περί
πτωση, θα μας απασχολήσει το ερτημα: Πο
σχέση έχουν οι καταλήψεις των σχολείων με Τς κου
νωνικές αξες, τις νόρμες (κανόνες ) και Τς πραΚΤΗ
κές , με Τις oποίες διαπαιδαγωγείτατ και κονωνικοποιείτα ο μαθητής
στην οικογένεια, το σχολείο και , ευpύτερα, στην κοινωνία;
Ξεκινάμε με Την παιδαγωγική παραδοχή ότι η διαμόρφωση της
πληράτητας στην επικonωνία και πράψη και , γενικοτερα, ησελ
χρονο δεν είε συνέχεια
για τους Γoντες.
Υστερα από δυόμιση μήνες καραντίνας και
άλλους Τόσους συνεχν περιορισμν, εξατίας ν
πανδημίας του κορωνοίού, είναι φυσικό , και ίσως
αναπόφευκτο, να παρατηρούντα τόσο στην κοινω.
κης οι σκόρερ του ματς για τον ΠΑΣ . Ση Γ Ενική βεληωμένη η
θ ελλα Κατοικά , κέρδισε με 21 Το ΠΑΣ Πρέβεζος
. Σο Ερσστεχικό, η Κρόψη dωσt. με 32 το Νησί, εν ο Πνδος Κο
Μπσας πήρε μμ 04το Πέραμα Μκες πέτχα Μέτοοβο και Κοστρίσα .
ναμας οσο και στς άλλες με παρόμοιες συνθήκες
φαινόμενα της κότωσης και της εξάντλησης Η
κόπωση και η εξάντληση, σύμφωνα με την Ψυχολογία , είναι καταστάσεις με τις οποίες όλοι ερχομαστε αντιμέτωποι
σε διάφορες περιόδους της ζωής μας Εμφανίζονται σε
Όλη η αθλητική ετκαιρότητα των ημερν στις σελίδες 7 και 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα