Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒ PΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27633
Το 2021 ξεκινούν
τα μόνιμα έργα
του Μεγάλου
Περιπάτουν
Τι <ζημερνειν για την
αγορά ακινήτων
Γιατί τα ενοίκια παραμένουν υψηλά
Στόχο, να ξεκινήσουν τα μόνιμα έργα
του < Μεγάλου Περιπάτου , το 2021, έχει
η Δημοτική Αρχή της Αθήνας . Αυτό τονισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κστας
Μπακογιάννης στη διάρκεια συνέντευξης στον Q/σ Αθήνα 98,4, επιση μαίνοντας ότι κο Μεγάλος Περίπατος δεν εί ναι μόνο η Πανεπιστημίου. Μεγάλος Πε
ρίπατος είναι η Ολγας , είναι το Σύνταγμα, Μεγάλος Περίπατος είναι η Ερμού .
Εχει πολλές πτυχές ως έργον .
Σχετικά με σχόλια που έγι .
ναν για πρόσφατες δηλσεις
0 πρόεδρος του Συλλόγου
Μεσιτν
Αθηνν-Αττικής,
Λευτέρης Ποταμιάνος , βλέπει
να διορθν ονται οι υψηλές τι .
μές που χρατάνε τα ενοικιαστήρια , και ο πατρινός κτηματομεσίτης, Ιωάννης Τοντουλας , περιγράφει
Sputnik την καταστροφή της
τοπικής κοινωνίας, λόγω των
ανοίκιαστων φοιτητικν κατοικιν .
.Ο Οκτβρης είναι ο μήναςορόσημο για την αγορά των ακινήτων είναι οι πρτες λέ
ξεις που μας λέει ο πρόεδρος
του Συλλόγου Μεσιτν Αθηνν-Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος, με εμπειρία 23 χρόνων
στον χρο και πτυχίο στατιστικολόγου στη φαρέτρα του , που
με ενθαρρύνει να πι άφοβα
από το νερό που ήδη υπάρχει
στο γραφείο του και εγ κοιτάζω με δισταγμό: Δεν έχουν
μπει Κινέζοι εδ μέσα από τον Μάρτιον
μου λέει χαμογελαστός, δίνοντάς μας και
είδηση .
Η Ελλάδα είναι ο
Π1ο δημοφιλής
προορισμός της
TUl το 2020
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρτη
θέση των δημοφιλν τουριστικν προ0Qισμν για τους επισκέπτες της TUI το
2020. Το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας εντός του ομίλου αυξήθηκε σημαντικά , όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση,
Μάλιστα λόγω της αυξημένης ζήτησης,
η TUI επεκτείνει την τουριστική περίοδο
στην Ελλάδα και θα προσφέρει ταξίδια
διακοπν έως και τον Νοέμβριο. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι η πρτη χρα στη
Μεσόγειο όπου ο όμιλος TUI ξεκίνησε το
πρόγραμμα χρουαζιέρας , πάντα με όσα
τονίζονται στην ανακοίνωση του ταξιδιωτικού οργανισμού .
<Σας το ξαναλέω και να το βγάλετε και
τίτλον με παροτρύνει . Πλησιάζου με στον
μήνα ορόσημο . Ο Οκτβρης θα δείξει πού
πηγαίνουμε . Σύγουρα πάντως οδεύουμε
για μια διόρθωση προς τα κάτω των τι μνν προεξοφλεί.
Αν μέχρι τις αρχές του
χρόνου βρεθεί το εμβόλιο
Πρωτογενές έλλειμμα 5,484 δισ. ευρ στο οκτάμηvo
1ρωτογενές έλλειμμα ύψους 5,484
διάστημα πέρυσι είχε σημειωθεί πρωτο
γενές πλεόνασμα 2,906 δισ . ευρ. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα
με τα οποία στο οκτάμηνο το έλλειμμα
στο ισοζύγιο του κρατικού προυπολογ σμού ( γενική κυβέρνη ση) ανήλθε ε
9,681 δισ. ευρ έναντι στόχου για έλλειμ
μα 2,892 δισ, ευρ που έχει περιληφθεί
για το αντίστοιχο διάστημα του 2020
στην εισηγητική έκθεση του Προύπολογισμού.
Αναλυτικότερα:
Το ύψος των καθαρν εσόδων του χρα
τικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,05
δισ. ευρ , παρουσιάζοντας μείωση κατά
2,404 δισ. ευρ ή 7,4% έναντι του στόχου
που έχει περιλη φθεί στην εισηγητική έχθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός
που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής χρίσης, καθς και στην επί
πτωση από τη λήψη μέτρων για την αντι μετπισή της. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η
καταχριση ποσού 114 εκατ. ευρ περί που (106 εκατ . ευρ περίπου για τον Ιούνιο 2020 και 8 εκατ . ευρ περίπου για τον
Ιούλιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα
στην κατηγορία Φόροιν. Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση ΣΕΛΑ 2
δισ. ευρ παρουσίασε ο προυπολογισμός
το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγου στος
2020 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,152 δισ. ευρ . Το αντίστοιχο
Αναστολή
αποπληρωμής
δανείων προβλέπει
επικεφαλής της
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όχι η
AstraZeneca θα πληρσουν τις
παρενέργειες από το εμβόλιο
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πληρσουν τις διεκδικήσεις πάνω από ένα συμφωνημένο όριο εναντίον της AstraZeneca για ενδεχόμενες παρενέργειες του εμβολίου κατά
της Covid-19 που παρασκευάζει , στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε και έχει
διαφορετικούς όρους από εκείνη με τη Sanof, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να
πρέπει να παρατείνουν την αναστολή αποπληρωμής δανείων, στην οποία έχουν
προχωρήσει λόγω του κορονοιού, κάνοντας όμως διαχωρισμό μεταξύ καλν και
κακν πελατν, δήλωσε ο επικεφαλής
της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Ενρία
σε συνέντευξή που έδωσε στην RTE
Morning Ireland.
Τρα , καθς η κατάσταση εξελίσσεται , είναι σαφές
Οι συμφωνίες αντανακλούν τις διαφορετικές στρατηγικές δύο εκ των κορυ φαίων φαρμακοβιομηχανιν στον κόσμο για την αυτοπροστασία τους, καθς ΕΣ
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα