Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: ΕΝΦΙΑ τριών ταχυτήτων για 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μμ:
977123 557119
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου : 27.334
scORPIOS ν ταχυτήτων
ΕΝΦΙΑτρι
E, SCORPIOS
Security Services
210-8 ΟΖο 42
229 50- S67 00
WWW.SCORPIO5-SECURITY.GR
για 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα.θεσσαλονίκη
Ελληνοτουρκική κρίση
Στην Αθήνα σήμερα
ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
Πού οφείλονται οι διαφορές Που Προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειματα
χιλιάδες Περιπτσεις ιδιοκτητν , όμως, τα Πσά
του ΕΝΦΙΑ Που Πρέπει τελικά να πληρωθούν δεν
είναι αυτά Που αναγράφουν τα αναρτημένα στο
ΤΑXISnet εκκαθαριστικά του φόρου, αλλά είναι
Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην Ελλάδα
λίγα εικοστετράωρα προ της ευρωπαϊκής
συζήτησης για τη λίστα κυρσεων κατά της
Τουρκίας, αλλά και μόλις μερικές εβδομάδες
Προ των αμερικανικν εκλογν του Νοεμβρίου Πραγματοποιεί από σήμερα ο υπουργός
Εξωτερικν των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Εν τω
μεταξύ , χθες το ελληνικό υπουργείο Εξωτερ κν καταδίκασε απερίφραστα την Προσβολή
των ελληνικν συμβόλων από τουρκικό
drone , το οποίο έριξε κόκκινη μπογιά σε ελληνική σημαία Που είναι ζωγραφισμένη στο
Καστελόριζο. σελ. 18
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τριν
ταχυτήτων έχει βεβαισει η Ανεξάρτm Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περισσότερους από 6,3
εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Στη συντριπτική
τους Πλειονότητα οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρσουν τον φόρο Που αναγράφεται στα εκκαθα - λόγωσυμψηφισμν των αρχικν οφειλν του ΕΝ
ριστικά σημειματα, τα οποία αναρτήθηκαν στους
λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤAXISnet κατά
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε εκατοντάδες
ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων στους οποίους
η ΑΑΔΕ έχει Προβεί σε μείωση του οφειλόμενου
ΕΝΦΙΑ λόγω αφαίρεσης του Ποσού της έκπτωσης
φόρου Που δικαιούνται επειδή υποχρεθηκαν να
άλλα, Πολύ μικρότερα, τα οποία έχουν Προκύψει εισπράξουν από τους μισθωτές τους τα ενοίκια
των μηνν ΜαρτίουΙουνίου 2020 μειωμένα κατά
40%. Οι μεισεις Που έγιναν στον ΕΝΦΙΑ ισοδυναμούν, στις Περπτόσεις αυτές, με το 30% των μη
εισπραχθέντων Ποσν των ενοικίων. σελ. 5
ΦΙΑ με Ποσά επιστροφν φόρου που δικαιούνται
να εισπράξουν φέτος από διάφορες αιτίες. Στις Πε
ρισσότερες των περιπτόσεων αυτν πρόκειται για
ΥΠοχρεωτική από σήμερα
ηηλεργασία στο 40%
Νομοσχέδιο
Επανεκκίνηση των αεροΡυθμιστής στη μισθωτή απασχόληση
μεταφορν με την ΑΠΑ
Την επανεκκίνηση των εγχριων αερομεταφορν από το επόμενο καλοκαίρι, μετά τις
χαμηλές λόγω της Πανδημίας πτήσεις
φέτος, Προετοιμάζει το υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν, εφαρμόζοντας
σύγχρονους κανόνες και βελτιωμένο εππεδο υπηρεσιν, εναρμονισμένο με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα . Το νομοσχέδιο του
υπουργείου ΥπΟδομν και Μεταφορν για
τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), Που αναμένεται στη Βουλή τις
επόμενες ημέρες, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αερομεταφορν . σελ. 12
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μι
σθωτή απασχόληση διεκδικεί μπορούννα εργαστούν από
Πλέον η τηλεργασία, Που ανα
δεικνύεται σε ρυθμιστή της αγοράς . Καθς το δεύτερο κύμα Προστίμου 3.000 ευρ για τον
της πανδημίας του κορονοϊού
είναι σε πλήρη εξέλιξη, η εξ είναι επίσης οι εργοδότες σε
αποστάσεως απασχόληση Περ
νά στη φάση της υποχρεωτικής
εφαρμογής, τόσο σε Περιφέρειες Που είναι στο (κόκκινο) όσο
και για εργαζόμενους σε όλη τηλεργάζεται, με στόχo να προτην επικράτεια Που ανήκουν
στις λεγόμενες ευπαθείς ομά .
δες. Από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι τις 4Οκτωβρίου, το
40% των μισθωτν σε όλες τις
επιχειρήσεις της Ατικής Που
απόσταση τηλεργάζεται υποχρεωτικά και υπό την απειλή
επιχειρηματία. Υποχρεωμένοι
όλη την Ελλάδα να ικανοΠοιούν
το αίτημα του εργαζόμενου Που
ανήκει σε ευπαθή ομάδα υψn
λού ή ενδιάμεσου κινδύνου να
Στον Νότιο Καύκασο ηνέα εστία γεωπολιτικής αστάθειας
Τύμπανα πολέμου nxούν τις τελευταίες ρες ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαίτζάν,
με σημείο αιχμής την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάκ, Πυροδοτντας έντονες ανησυχίες για νέα Πηγή αστάθειας, αυτή τη φορά στον Νότο Καύκασο, ένα σημείο
ιδιαίτερα νευραλγικό , καθς αποτελεί κδιάδρομο πετρελαιαγωγν Που μεταφέρουν πετρέ
λαιο και φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές . σελ. 17
στατευθεί από Πιθανή μετάδοση του κορονοίού. Η mλεργασία δεν συνεπάγεται αλλαγή
της σύμβασης εργασίας ή του
μισθού. σελ. 6
Πανδημία
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Αλλαγές
στακριτήρια
ελέγχου για
μαύρο χρήμα του ενεργητικού
Στο μικροσκόΠιο
η Ποιότητα
Αναθερηση
των μέτρων
στήριξης
του τουρισμού
Βιομηχανία μασκν
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
McKinsey
0COVID-19 ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
TΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΕΡΝΕΙΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Νομοσχέδιο
Τι ζητούν οι επόπτες από τις τράπεζες
Προτάσεις του ΞΕΕ
Αλλαγές στα κριτήριαμε βάση
τα οποία τα Πολιτικά Πρόσωπα ,
οι αντατοι δικαστικοί λειτουρ
γοί, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί
των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας, τα στελέχη
της TΕΕ και άλλοι αξιωματούχοι
θα εντάσσονται στο Πεδίο εφαρ
μογής τωνδιατάξεων του νόμου
για την Πρόληψη και τv κατα
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από μαύρον χρήμα. σελ 4
Επανασχεδιασμό όλων των μέ
τρων για τον τουριστικό τομέα
και κυρίως για τις 12μηνης λειτουργίας μονάδες ζητούν οι ξενοδόχοι. Η κρίση, σύμφωνα με
Παράγοντες, είναι Πιο έντονη
αn' ότι αναμενόταν και συνεπός
ηκυβέρνηση Πρέπει να επανε
ξετάσει τα μέτρα για τον ξενοδοχειακό τομέα . Το Εενοδοχει
ακό Επιμελητήριο Ελλάδος ετο.
μάζει προτάσεις. σελ. 13
Σε θέματα ποιότητας ενεργητικού θα επιμείνουν
οι επόπτες ως Προς τους ισολογισμούς των τραπε
ζν , στε τα κόκκινα δάνεια να μη φθάσουν σε
επίπεδα υπερβολής και να αποφευχθούν τα χει
ρότερα. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει μέχρι
την Τετάρτη να καταθέσουν τα σχέδιά τους για τα
σελ 10
Ναυτιλία
Ρόμπερτ Σκιντέλσκι
Ομότιμος καθηγητής
Πολιτικής Οικονομίας
στο Πανεπιστήμιο Warwick
Τεχνολογία
μείωσης
Το διεθνές δίκαιο
και η Πολιική
αναγκαιότητα
η άσκηση αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί τον
Μάρτιο μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
τράπεζες. Σε πέντε σημεία εστιάζονται τα αιτήματα τωνεκιομΠν
των ευρωπαϊκν εΠοπτικν αρχν Προς τις ελλη Vικές τράπεζες. σελ. 3
ρύπων έως 50%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σοφόν το ασαφές : Νησίδα χρηματιστηριακής σταθερότητας
  Τα πραγματα άλλαξαν από την ώρα που οι ΗΠΑ γκρέμισαν το κινεζικό μπαλόνι, αλλά και από τη στιγμή που τα επίσημα δεδομένα έφεραν στο προσκή- νιο τις αδάμαστες πληθωριστι- κές…Σοφόν το ασαφές : Νησίδα χρηματιστηριακής σταθερότητας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρήγματα
  Η πρώτη μονάδα στον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023, είχε επαναλάβει στην εκπνοή του 2022 ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας ότι πυρηνικοί σταθμοί θα…Ρήγματα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα από τη «Μπάρμπαρα» – Τι ισχύει με μετακινήσεις, καταστήματα
  Πιο ήπια είναι σήμερα τα φαινόμενα, που οφείλονται στο κύμα κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα». Παρόλα αυτά κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις συνεχίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ προβλέπεται να εκδηλωθούν…Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα από τη «Μπάρμπαρα» – Τι ισχύει με μετακινήσεις, καταστήματα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τουλάχιστον 4.365 νεκροί σε Τουρκία, Συρία – Νέος σεισμός 5,6 ρίχτερ και αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης υπό βροχή
  Αντιμέτωπα με το τσουχτερό κρύο, τη βροχή, αλλά τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τόνους χαλασμάτων. Νέα σεισμική…Τουλάχιστον 4.365 νεκροί σε Τουρκία, Συρία – Νέος σεισμός 5,6 ρίχτερ και αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης υπό βροχή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πτώση στη Wall καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα επόμενα βήματα της Fed
  Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας των επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα συνεχίσει την επιθετική πολιτική της για τη συγκράτηση του πληθωρισμού.…Πτώση στη Wall καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα επόμενα βήματα της Fed - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ