Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τοπο tου
Πρέπει να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
LTi Εδης hαθunς ΒΑΣ ΣΕΒΑ. Ε ο 40άλυ 1t21 ή 6ονό ΣΚήΜmn γή 2397 Επ θν 2ω
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
στρατηmικν εενo0oεων
PΕΠΟΡΤΑΖ
Μuovo a ρης Τσελίκος
στο οδειοδοικό μέρος με
Dou δημοτικν στρεμμό.
σεις ono τα χpοταξικά και
ρον στη συνεδρίασn του neveutές στν ΕΛ50 κα το noneοδομικά δεδομένα
του γεωτεμαίου στο ono την Πέμπτη το μεγέθους και novω να οεnαι α γνει η επένδυση.
hnvκό κράτος anό το 2010
ρείος το ΔημοοοΨ Εer - δημιουργησε το ηλaίoo
Αν δεν υnάρχει λόνος
Γιατί ο Δήμαρχος εκτίΘεται.. |
Για τα τσίγκνα πετάσματαα τηs μαρίναs
Ξανά στο προσκήνιο
| τα τσίγκινα πετάματα
της Μαρίνας δίπλα στο
| Τν κρισιμότητα της Κατάστασης ως αρoς ων εξίλιξη
Tης nανδιμίας του Κορωνοίού την Ελλάδα
Περιέτραφε σε μίνομά του ο Πρθεπουργς
ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΕ 650)
.η wωρίζετε για nλατυσμένο σκήμα , ρατηρείται στο ημερότην όραση των οpno - γεγονός nου επτpέnει βια ορnaκτικά npo
κτικν πτnνw
στο εoυκομμα .
τικό παιχνίδι
μετά από 14 μή .
νες εοωστρ .
pου onικού nεδίου.
tmν σκόνη
An : Τα nτηνά έουν οι οφθολμοί τους και τον atpρα , Τα nτmo
τους μεγαλύτερους ο . nεpβάnnoνται anό εκτός ano τα δύο βλ
φθαλμκούς βοnβούς ναν σκληρωτικό δα -φαρά τους έχουν και
συγκρινόμενους με τα κτύλιo anό μικρές ο
στέινες nλόκες , nou μυκτική μεμβρόνη . Κο το μέγεθός τους , Στα φαίνεται Πως υnoστη . τά τον ύπνο στο nερo ημερόβια αpnatικά pίζει το μάτι , ειδικά σότερα πτηνά ανεβαί
είναι 1.4 φορές μεγο - στα ζα των onouν τα νει το κάτω βΛέφορο ,
αι οφοιρι . εν στον μπούφο
πτmνo , εν στα νυκτό . κά ή ζουν κάτω anό το Bubo κστεβαίνει το
σε ο Πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ
Αλ. Τσίπρας,
δείχνοντας την
κίτρινη κάρτα" στον πρην υπουρ .
Y6 Οικονομικν, Ευκλείδη Τσακα.
λτο, λόγο της κριτικής Που όσκη
σε στον σίπρα για τη φράση "πολιτικός απατενας. προς τον κ. Μη.
τσοτάκη .
ράη, noνω ano τους
μάτια τους έκουν ns - οφθαλμούς , nou na-