Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.908
Σελίδα 28.
Ηπες στα φιλικά για ΟΦΙ ΑΟAN και ΑΕΝεάπολης
Μεγάλη Πυρκαγιά στο Βαθύ!
Πάει για νέα αναβολή ο Κρητικός Ομιλοςτης Γ" Εθνικής
οι επιχειρήσεις της Κρήτης
θα έχουν τα ίδια προνόμια
. Συνεχίζεται
η κινητικότητα
για τον BΟAΚ
Διαβεβαισεις
Πλακιωτάκη
ότι υπάρχει
κπολιτική βούλησην
Η απόφαση για το μεταφορικό ισοδύναμο
Ρεπορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σελίδες 3 και 5
Η Υπουργική απόφαση
για το μεταφορικό ισοδύ
ναμο που υπέγραψε ο Υ.
πουργός Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει και
την Κρήτη και ο κ. Πλα κιωτάκης , ανακοίνωσε επίσημα στη διάρκεια δι ήμερων επαφν στην Ανατολική Κρήτη την εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη
για την επιχειρηματική
κοινότητα της Κρήτης.
Κυρίως , γιατί γίνεται μια
σημαντική αρχή για τις λητήρια είχαν δουλέψει
Τα λεοντόψαρα
είναι βρσιμα
και νόστιμα!
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σελίδες 7 και θ
το Σάββαττο το απόγευμα
ΕΝΑΡΕΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΤΟ ΣΙΣΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙ oλιτικέςεδοφικής συ, συστηματικά για να ετο . πιμελητηρίων η κανοποί - στον Άγιο Νικόλαο πως
Από την πλευρά των Ενοχής - που έχουν επη - μάσουν την πρόταση και ηση αποτυπνεται στη -θα φροντίσουμε από την
ρεάσει μέχρι σήμερα την με δεδομένο ότι ο Υπουρ- φράση του Προέδρου της πλευρά μας να κινηθούμε
Κρήτη, αφού παρά το γε γός είχε δεσμευτεί από Αναπτυξιακής Κρήτης και πολύ γήγορα και να
yονός πως είναι νησί δεν το Ηράκλειο πως έχει του Επιμελητηρίου Λ στηρίξουμε τις επιχειρήαντιμετωπίζεται όπως
αρμόζει σε μια νησιωτική
περιοχή που δεν μπορεί
να έχει τις ίδιες δυνα . σοδυναμο , γεγονός που
τότητες αλλά κυρίως τα
ιδια κόστη με τις ηπειρω - ουμισε με τις
τικές περιοχές στις μετακινήσεις ανθρπων και Περιφέρεια Κρήτης χρηπροϊόντων
Η απόφαση Πλακιω - μελέτη που εκπονήθηκε
τάκη , λοιπόν , αποτελεί από το Πανεπιστήμιο Πει .
ένα προηγούμενο που θα
eξιοποιηθεί από τους τοπικούς φορείς και τα .
πόμενα χρόνια . Το είπε ενέταξε το νησί στο πρό άλλωστε ο Περιφερειάρχης Κρήτης την Παρα - εκ . ευρ για μικρές , πολύ
σκευή κατά την σύσκεψη μικρές και μεσαίες επιστο Ηράκλειο , παρουσία χεφήσεις
των προέδρων των Επιμελητηρίων . -Αγωνιζόμαστε στο μεταφορικό ισοδύαπό την ευρωβουλή για ναμο. Βρισκόμαστε σήτα νησιά και το μεταφο - μερα εδ για να επισηρικό ισοδύναμο , είναι μια
δικαίωση σήμερα σημα - ρληψη της Κρήτης στις
ντική πou θα έχει αξία διατάξεις του μεταφορι και για το μέλλον.
Για το λόγο αυτό άλ - ο Υπουργός Ναυτιλίας και
λωστε τα τέσσερα Επιμε - Νησιωτικής Πολιτικής .
Crete
MEDIGROUP MON. IΕ
Holp & Care Unit
MULTI SPECIALTY CENTERLABORΑΤORY
την πρόθεεση να εντάξει σιθίου Θωμά Χαριτάκη σεις για να εφαρμοστεί .
την Κρήτη με ουσιαστικό τόσο στις δηλσεις του
τρόπο στο μεταφορικό - στο Ηράκλειο όσο και
Ήταν μια εκδήλωση
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελδο 12
Diagnosi & Treatment
επαληθεύτηκε και υπενλσεις
του ο κ . Πλακιωτάκης
Να σημειωθεί πως η
ATPKΗ ΜONΑΔΑ ΤΡΟΤΟΒΑΘΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥTΕΙΑΣ ΣΟΥ
Υπεύθυνος Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Δρ. ΟΡΟEΑΣ Κ. ΠΕΡΙΔΗΣ MD, PhD, MSe, BS
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνν
MEDICAL HEALTH TOURSM CENTER
We care about YOU"
ΑΝΟΙΚΤΑ 7/24 ημέρες , 0-24 ρες την ημέρα,
365 ημέρες τον χρόνο
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΟΠYY * Πιστοποιητικό Υγείος Εργαζομένου
Χορήγηση Άδεια Οδήγησης * Βεβοίωση Αθλητή
, Πιστοποιητικό Ποσοστό (3) Αναπηρίος ΚΕΠΑΕΦΚΑ
ιστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ματοδότησε τη σχετική
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ραιά και αποτέλεσε την
βάση πάνω στην οποία
το Υπουργείο Ναυτιλίας
| SUPER ECΟΝΟΜY ΕΒΔΟΜΑΔΑ !!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑΔΕΥΤΕΡΑ !!!
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ELΕ ΤΑΡΕΝΙΕΣ (3+1Δ0ΡΟ) 0.93/ΣΥΣΚ
ΜΠΟΥΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΙΣΑΓΩΣ 15/0
ΜΠΥΡΑ ΜΥΤΗO% ΚΟΥΤ (α 030)0.75E 22 /ΣΥΣΚ
ΣΧΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOFT 100W
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΣΥΜΙΓΑΡΔΟΣ
γραμμα ενίσχυσης των 75
+ Hotor Πίεσης . ΥπερηχοΥρόφημα * Καθαρισμός Ωτων
* Συρραφή Τραυμάτων. Τοποθέτηση Νάρθηκα
. Εμβολιασμός Παίδων. Ενηλίκων . Αξολόγηση Σωματικν
Βλαβν-Κακσεων : Εργατικό & Τροχαίο Ατύχημα/
Ενδοουκογενειακή Βία / ΕπίPεση Βιασμός / Πνγμός Πισίνας! |
Dopping / Τοξικομανία " Hotol Vist * SOOΝ Xray " Ασθενοφόρο
Η Κρήτη εντάσσεται
μοποιήσουμε την συμπε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΝΑΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΙ
|Ηρων Πολυτεχνείου 40- Σίσι (Βραχόσι ) ι. 724 00- Λοσίι Κρήτης!
Τηλ: 430 2841071100* Φαξ: 430 2841069777
Κιv+30 696597744 ( :30 6970157277
E-msi: crotomodigroupCamail.com. www.crotemadigroup.ou
www.facebookcom/ Onupoοωλείο
Φρέσικα φρούτα κε. λαχεινικά
Πληση λιανική.χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑrΟΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
κού ισοδυνάμου , τόνισε
-Διανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα