Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

28

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2561

Τα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

3 Γιατί
θ’ αλλάξει όνοµα
και σήµα ο ∆ήµος
∆υτικής Αχαΐας
3 Τ.Α.: Ξεκίνησαν
οι διεργασίες
για τις ερχόµενες
εκλογές
ΣΕΛ. 8-9

ΠΩΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Περιπέτεια
στα ορεινά...

ΝΕΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΛ. 5

Πώς κρίνει το 14µηνο
Ν.∆.-ΣΥΡΙΖΑ
n ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΣΕΛ. 11

ΑΧΑΪΑ: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Επιστρέφει
η ανησυχία
n ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
n ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ,
ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ ΣΤΗ «Γ»

«∆εν υπάρχει
φως για νέο
φάρµακο»
ΣΕΛ. 3, 10

ΠΥΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ
ΣΤΟ ΒΛΑΤΕΡΟ

Ο διαρρήκτης
είχε και µπαλτά!
ΣΕΛ. 4

«Όχι στη σύγκρουση
Θεολογίας και Επιστήµης»
n ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

Ο

ΣΕΛ. 6

ANAKOINΩΣΗ

Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ενηµερώνει
ότι σε εφαρµογή του ΦΕΚ 157Α/10.08.20 από
01.09.20 η διάθεση όλων των αντιβιοτικών σκευασµάτων από τα ιδιωτικά φαρµακεία θα γίνεται αυστηρά µε ηλεκτρονική συνταγή για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.

ΣΕΛ. 15-25

ΓΚΟΛ, ΘΕΑΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣΑ

Εντυπωσιακή πρεµιέρα
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: «ΦΟΥΛΑΡΕΙ» ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ο Γ. ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ.Σ.»