Previous

Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ
ΣΕΛ. 17
ΑΜΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
ΣΕΛ 15
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕΙΖΟΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ TRIP ADISOR
ΚΑΙ ΤΣΙΑΚΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Υπέρμαχος της καινοτομίας
0 πρην νομάρχης Μαγνnσίας μλά
στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ με αφορμή το νέο του βιβλί .
Πυρά aπό τον αρκιγό του ΣΥΡΙΖΑ
και του γuστροναμικου και φυτικού ηλούτου.
για ης καταστροφές λάγω Ιoνού στιν Καρδίoα
3TΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
04 1916-20
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΝΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020+ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ (1591-1964) Αρθμ Φύλλου 4470* Internethttp// wwwtzxyάτι οs.gr ΚΟΔΙΚΟΣ: 7609
ΚΟN ΛΟΥΠΗΣ
ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Με τα νοucher στα χέρια περιμένουν .. .κενές θέσεις τον Νοέμβριο! ms
ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡEΑ ΕΛΛΑΔΑ
Απέραντη θλίψη
για τον Πρόωρο
χαμό του
Ογνωστός γυναικολόγοςμαιευτήρας φυγε
Οδικός χάρτης
για πις επιχειρήσεις
anό την καρδιά του ΕΕΑ 11
Το σχέδιο εξόδου από
την οικονομική κρίση λόγω
COVID-19, Που Πρότεινε
ο τοπικός Σύνδεσμος
Θ Εnίτάπητος η αξιοποίηση
των ευρωπαϊκν Πόρων
μιναάγιη δημιουργίας ενός ισυρού uλνα με επίκεν
σαλία και τη Στερεά Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βομηκαnν θο σαλίος και Στερεάς Ελλάδος, στο mpooκέδιο ανάπιξης nου
Ανάπηρος 85%
δεν δικαιούται
θεραπείες!
πν καλύτεμη οξonoton wν ευρonoiκν nόρων ano τo Τομείο Ανάκαμψης. Ο ΤΑΧΥΡΟΜΟΣ napouοάζει oήμερατο βο
σικό οκεπικό των προτάσεων nou κατατέθηναν και οι οnοίες
θα ουμπεριληφθούν στο Εθηκό Σχέδιο Αάπτυξής nou ea
υnοβάλει ηχρα στmv Ευρωnoin Eνωσn, γα m στήριξη ης
Σε αnογoήτευση η οικογένεια
του και ο ίδιος, λένε nως το
κράτος τους έχει γυρίσει την
πλάτη ΣΕ19
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ"ΑΝΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Η CROZΑΝA LTD
BΝΟΑ 2020
Αναρτήθηκαν
στο taxis
τα εκκαθαριστικά
700 ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ
προς ενοικίαση
ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ
σε όλο το νομό
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Αρχίζουν αυτοψίες και λήψη καταθέσεων
για Τις anoλειες ανθρπων
και τις καταστροφές Πάνω aπό 2.800 κλήσεκ
Μέχρι nότε ηρέπει
να ηληρωθεί η nρτη δόση
. Τι ηpέnεινα γνωρίζουν
οι ίδιοκτήτες ακινήτων Ε 54
Πληροφορίες: [email protected] . td
2421064764-6932828240
VOLOS P ARK
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε.
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σχεδιάζει και παράγει από το 1965
Στεγαντικά- υλκά ποστασίας δομικν ετιpανεν .
ΑΓΡΟΤΙΚΟΕ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΟΣ
"Η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Μ. ΑΓAΟΥ
aπό το 1918
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΥΣΤΟΥ
Λγω των έpγων ανoηλασης nou ξεκνηoaν την 14/9/2020
atτης οδού orn oος ενμερνουμε ότι οχρος
στάθμευσς είναι ανοοτός και η είσοδος και η έξοδος
στον σταθμό μας θα γίνεται anό την οδό Αλεξάνδρας.
Λυυκός με 1,05 mρo το κιλό και Ερυθρός με 1 ,15 ευρ το κιλ από
την Τετόρτη 30 Σεπτμβρίου και κο όλη την διρκεια του
Τρύγου. Ο Μούστος είναι αγνός τηνημένος και προέρχεται
μόνο από τους αμπελνες των μελν του Σνεταιρσμού
στην Νέα Αγαλο α oπoίoι καλλιεγγούνται αοκλειστικά
μ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Υδρας 11-Ποδίον Αρoυς-άλος Τ 2421062711
mνακίδες σήμανσης στα κατάλληλα oημεία της noλης.
Ζητούμε τw κατανόηση και τmν unoμονή σας
Τηλ ΕπκΟωνας 2421036836
ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗ :
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00
Σάββαιο ΟΒ00-13:00
Παροφορίες στα mλέφuνα 24280-76140-7621076514
ΠΑΡΑΧΠΡΗΣΕΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα