Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 6 δισ. ευρώ "ενέσεις" ρευστότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μuμε
577123 55716
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.333
6δισ. ευρ ενέσεις ρευστότητας
Το Πακέτο στήριξης Που θα διατεθεί κατά το 4ο τρίμηνο του έτους Προς ενίσχυση της οικονομίας
Με γενναίες ενέσεις ρευστότητας μέσα στο 40 πεμβρίου. Κοντά στο 1,6 δισ. ευρ ή 0 ,8% του
και τελευταίο τρίμηνο του 2020, οι οποίες ανα μένεται να φτάσουν ακόμη και στα 6 δισ. ευρ, εν η ένεσην μέσω της επιστρεπτέας Προκατα- τ
θα επιχειρήσει το οικονομικό εΠτελείο να στηρίξει την οικονομα
κατά το κλείσιμο της Πιο επεισο
διακής χρονιάς των τελευταίων δε
καετιν , Τα κονδύλια που θα αρ - 1εφιουν συΠν αγορα bει και από mν ε
χίσουν να Πέφτουν στην αγορά
από τα μέσα Οκτωβρίου αντιστοιχούν Περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ αντιστοιχούν περίπου τωννομικν Προσ
και το στοίχημαν είναι να συγκρατηθεί η ύφεση, Που αναμένεται να
ξεπεράσει το 10% στο 9μηνο, συγκριτικά με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα Ιανουαρίου-Σε Προκαταβολής. Κοντά στο 1 δισ . ευρ θα πέσει
στην αγορά και από την ενεργοΠοίηση (στην
ΑΕΠ θα είναι τα αναδρομικά των συνταξιούχων, Πράξη πλέον) του Προγράμματος Γέφυρα με
την επιδότηση των στεγαστικν δανείων, αλλά
<ΠΡΟΙΚΑν ΕΠΙΠΛΕΟΝ
780 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ COVID-19
βολής θα ξεπεράσει
το 1% του ΑΕΠ ή τα
2 δισ. ευρ . Έμμεση
ενίσχυσn θα προκύΤα κονδύλια Που
θα αρχίσουν να
Πέφτουν στην αγορά
από τα μέσα
Οκτωβρίου
Πιση της ανεργίας Που προετοιμά
ζει το υπουργείο Εργασίας. Ο στόχος είναι να Πέσει χρήμα στην αγο
ρά, στε το 4ο τρίμnvo να κλείσει
με οριακή ύφεση σε σχέση με το
αντίστοιχο Περσινό διάστημα και
με αυτό τον τρόΠο να συγκρατηθεί
το ετήσιο Ποσοστό της ύφεσης εντός του στόχου Που είναι πλέον το
στον μηδενισμό της επιβάρυνσης λόγω μειωμένης 8%.Όλα, βέβαια , θα εξαρτηθούν από την Πορεία
Στόχος είναι
το 4ο τρίμηνο
να κλείσει
με οριακή ύφεση
σε σχέση
με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα
PΑΛ: Φρένο στον ΟΛΠ για
λειτουργία νέου ναυπηγείου
Σαφή όρια στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά
ως προς τη δημιουργία ανταγωνιστικν δραστηριοτήτων στις ήδη υπάρχουσες
εγκαταστάσεις ναυπήγησης, θέτει η σύμβαση
Παραχρησης Που έχει υπογραφεί μεταξύ
ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ( Cosco) , σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (PΑΛ) . σελ 11
ψει και από την εκ
καθάρισηn των φορο
λογικν δηλσεων
Πων , η οΠοία θα οδη γήσει ακόμη και
στο 3,5% του ΑΕΠ
της Πανδημίας. σελ.4
Πούσταματά η ευθύνη
στελεχν έναντι του ΕΦΚΑ
ΥΠΟΙΚ
ΞΕΠΑΓΩΝΕΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚEAO-Ασφαλιστικές εισφορές
Χ.Α.: ΜΕ ΕΒΛΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 6,18%
Αναστέλλεται προσωρινά από
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) του ΕΦ
ΚAη έκδοση κατασχέσεων εις
χείρας τραπεζν κατά συνυπ χρεων υπευθύνων νομικν προ
σΠων , οι οΠοίοι ευθύνονται
για μέρος μόνο της συνολικής
οφειλής. Ποσά , μάλιστα , τα
οΠοία εισπράχθηκαν και εξό
φλησαν εν μέρει ή ενόλω οφε
λές εκτός περιόδου ευθύνης
των εν λόγω συνυπόχρεων υπευ
θύνων μΠορούν Πλέον να επστραφούν εφόσον η κατάσχεση
επιβλήθηκε μετά τις 12 Δεκεμ
βρίου του 2019, όταν ξεκίνησε
να ισχύει το νέο θεσμικό Πλαί
σιο Περί αλληλέγγυας ευθύνης
για την καταβολή ασφαλιστικν
εισφορν , Eπίσης, κατασχέσεις
εις χείρας τραπεζν οι οποίες
επιβλήθηκαν για οφειλές εκτός
περιόδου ευθύνης των συνυΠόχρεων μπορούν να Περιορι
στούν ή ακόμα και να αρθούν
κατόΠιν υποβολής σχετικής αί
τησης. Αυτά ορίζει , μεταξύ άλ
λων, η εγκύκλιος του ΚΕAΟ ΠΟου
εξειδικεύει το νέο θεσμικό Πλαίσιο της αλληλέγγυας ευθύνης
στα Νομικά Πρόσωπα. σελ . 7
ΑΝΕΚ: ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ
ΕΦΕΡΕΟ COVID-19
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΣΤΗΡΙΕΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 2,7 ΔΙΣ
Δημόσια πρόσκληση για διάλογο στην Άγκυρα
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Δημόσκ Πρόσκληση στην Άγκυρα για διάλογο, ο οποίος θα οδηγήσει ενδεχομένως σε Παραπομπή
των ελληνοτουρκικν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απηύθυνε χθες ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημεινεται ότι στην
Ελλάδα αναμένεται αύριο Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικν των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο. σελ 16
Πς η μεταποίηση
κόντραρε την πανδημία
Ο τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα κατά
την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου ανέκτησε μεγάλο
μέρος των απωλειν Που κατέγραψε τον Απρίλιο λόγω της καραντίνας, επισημαίνει-μεταξύ
άλλων-ανάλυση της Eurobank. σελ. 9
18μηνη
Περίοδος
αεξάρτησηςgβ
από τη Βρετανία τον Αύγουστο
Συγκυριακή
βελτίωση εσόδων
Άσκηση
διαφάνειας για
τις ευρωπαϊκές
τράπεζες
σελ. 15
Κομισιόν
Στήριξη ΠΑΕ-Διπλή δόση φόρου
Πανδημία
Χρονικό διάστημα 18 μηνν
έδωσε η Κομισιόν στους συμ
μετέχοντες στην αγορά προκειμένου να μεισουν, εφόσον το
επιθυμούν , την έκθεσή τους
στους κεντρικούς αντισυμβαλ
λόμενους της Μ. Βρετανίας εν
όψει της 1ης/1/2021 οπότε τί
θεται σε ισχύ η συμφωνία για
το Brexit. σελ . 14
Με την προσθήκη εσόδων από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Εσόδων ύψους 1,12 δισ. ευρ , Που δεν
είχαν φανείν ακόμη πριν από 10 ημέρες , όταν
και παρουσιάστηκαν τα προσωρινά στοιχεία εκτέ ΥΠό όρους
λεσης του Προϋπολογισμού για τον Αύγουστο και
τη διπλή δόση φόρου εισοδήματος, το υπουργείο
Οικονομικν ανακοίνωσε ότι ο 8ος μήνας της φε
τινής χρονιάς έκλεισε τελικός με έσοδα 6,16 δισ.
ευρ, αυξημένα κατά 1,777 δισ. ευρ σε σχέση
με τον στόχο. σελ6
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζν
ξεκίνησε χθες την 7η ετήσια
άσκηση διαφάνειας στην Ε.Ε. ,
με στόχονα παρέχει στους συμ
μετέχοντες στην αγορά επίκαιρες
πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζν
της Ε.Ε. από τον Ιούνιο του 2020,
αξιολογντας έτσι τον αντίκτυπο
του Covid-19. σελ. 9
Αντρέα Ενρία
Επικεραλής SSM
οι αναστολές
πληρωμν
δανείων
Επέστρεψε στο Παρίσι
οτρομο-εφιάλτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές- Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
  Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση.…Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές- Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επίθεση Λευκού Οίκου στην Exxon Mobil: Εξωφρενικά τα κέρδη της
  Είναι εξαιρετικά σπάνιο οι κυβερνήσεις της Δύσης και δη ο Λευκός Οίκος να σχολιάζουν με δηκτικό τρόπο τα κέρδη των επιχειρήσεων. Ωστόσο στην εποχή της ενεργειακής κρίσης τα υπερκέρδη των…Επίθεση Λευκού Οίκου στην Exxon Mobil: Εξωφρενικά τα κέρδη της - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Ρουκέτες μεγαλύτερου βεληνεκούς στο αμερικανικό πακέτο
  Η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα προμηθεύσει στην Ουκρανία για πρώτη φορά ρουκέτες με μεγαλύτερο βεληνεκές, καθώς και διάφορα είδη πυρομαχικών, όπλων και ανταλλακτικών, ως μέρος του νέου πακέτου…Ουκρανία: Ρουκέτες μεγαλύτερου βεληνεκούς στο αμερικανικό πακέτο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Προς την τελική ευθεία η αγοραπωλησία της Άκτωρ
  Στους νομικούς των δύο πλευρών βρίσκεται η σύμβαση αγοραπωλησίας της Άκτωρ, ενώ εκτιμήσεις αναφέρουν πως πιθανότατα δεν θα εξαντληθεί το διάστημα που έχει οριστεί (μέχρι 31.3.23) ως περίοδος αποκλειστικότητας για…Προς την τελική ευθεία η αγοραπωλησία της Άκτωρ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γερουσιαστής Βαν Χόλεν: F-16 μόνο με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
  Απαραίτητη για την προμήθεια F-16 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ θεωρεί την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. Ειδικότερα, η…Γερουσιαστής Βαν Χόλεν: F-16 μόνο με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ