Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα στωπούμε
ΣΑΒΒΑΤ0 26 ΣΕΠΤΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1404 ΕΤΟΣ 320 ΤΗA: 26510 22044 FAX: 26510 79437
TIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕWPΩ e-mail: [email protected]
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στην Ήπειρο:
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ
. Να μην εφαρμοσθούν άλλα περιοριστικά μέτρα ζητούν οι επιχειρηματίες
Αυτό που ήταν φανερό , χωρίς επίσημα στοιχεία , ότι δηλαδή η πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου
και της εστίασης στην Ήπειρο κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς ήταν κατακόρυφα πτωτική,
ήρθε να επιβεβαισει η Ελληνική Στατιστική Αρχή Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα οι απλειες εισοδημάτων είναι τεράστιες εν ο τζρος κατέγραψε ελεύθερη πτση .
Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Δήλωση κσοκ- του Προέδρου Κ Τασούλα
EXEΙ ΧΑΘΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ; ράνεατρες στμοωτες μ τα κοπια
έργα άνω των
Οι Ελληνες είναι οι τελευταίοι στους οποί
ους πρέπει να αποδίδεται η ευθύνη για την
ότοια αναζωπύρωση της πανδημίας του κο ρονοϊού . Οι χυρίως υπεύθυνοι για τη δια σπορά είναι οι διαχειριστές της εκτελεστικής εξαιτίας των επίμαχων συμΣτην κόψη του ξυραφιού
βαδίζει πλέον η χυβέρνηση
έλαβε η ΟικοτοΓράφει ο
Ζ Πανταζής
Δικηγόρος
φωνιν με τα Σκόπια που κατατέθηκαν προς χύρωση στη
Βουλή , Ο πρόεδρος της Βου
λής Κστας Τασούλας , ενημερνοντας τους χοινοβουλευτικούς συντκτες , υποστήριξε ότι δεν είναι επείγουσα
προτεραιότητα της κυβέρνησης να ψηφιστούν . Δεν
υπάρχει τέτοια πρεμούρω
είπε χαρακτηριστικά στους
Η ανάδειξη προουρ
| νού αναδοχου για τ
εξουσίας , αλλά μέρος της ευθύνης μπορεί να αποδοθεί και σε δημοσιογράφου .
πληθυσμούς που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα.
Ουπουργός Υγείας . Κικλιας παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συ - ρήσεων θεωρήθηχε αυτήν τη
νέντευξη που παραχρησε: Επιβεβαινω ότι στα νοσοκομεία στιγμή η καλύτερη λύση για
της Αθήνας, π.χ. Σωτηρία ή Εναγγελισμός , είναι αυξημένος ο
αριθμός μεταναστν και προσφύγων οι οποίοι προσέρχονται με κίνδυνου καταψήφισης των ρεία Βoρειοελλαδιτν βου Covid . Οι περισσότερο από αυτούς είναι ασυμπτωματιχοί και νε .
αροί σε ηλικία και , επειδή υγειονομικά
Το παιχνίδι των χαθυστε.
μονάδα κομποστοποησης που θα κατα
σκευαστεί στην Αρτα ,
του οριστικού αναδο .
χου για την χατασκευή
νέας γέφυρας στην
την κυβέρνηση , εν όφει του
ενδοτιχν συμφωνιν με τα
Σχόπια όχι μόνο από τον Αν - ταχθεί αναφανδόν κατά της
τνη Σαμαρά , αλλά από συ - Συμφωνίας των Πρεσπν .
λευτν της Ν.Δ, που είχαν
Συνέχεια στη σελία 23