Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12605
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
TΤE: Φρένο σε νέα δάνεια και καταθέσεις τον Αύγουστο
Δάνεια 20 δισ. σε αναστολή Πληρωμής
Στα 5,4 δισ. το πρωτογενές
έλλειμμα στο 8μηνο
Στο ισχυρότερο
επίπεδο
Σημαντική πίεση στον κρατικό κορβανά προκάλεσε η μαυ
μένη τουριστική κίνηση και η ύφεση στην οικονομία όπως
φαίνεται από τον ΦΠΑ
Με πρωτογενές Ελλειμμα 5.434 εκατ, ίναντι στόχου για
πρωτογενές πλεόνασμα 1.152 εκατ. και πρωτογενούς πλε
ονόσματος 2.906 εκατ. Την ίδια περίοδο το 2019, έκλεησε το
οκτάμηνο .
Τούψος Των καθαρν εσόδων του προύπολογισμού ανήλ
θε σε 30.050 εκατ , παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.404 εκατ .
ή 7,4% έναντ του στόχου
Τασυνολικά έσοδα ανήλθαν σε 33.392 εκατ, μεωμένα κατά
189 εκατ ή 54% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 26.996 εκατ , μεκωμένα κατά 3645 εκατ. ή 11,9%.
οι σχέσεις ΗΠΑ
Ελλάδος
ν όψει της επίσκεψης Ποπέο στην Ελλάδα, το Στ .
υτ Ντιπάρτμεντ τονζει τη σημασία των σχέσεων των δύο χο
"Στην Ελλάδα , θα συναντη θεί με τον πρωθυπουργό και
τον υπουργό Εξωτερχν για να
ανανεσουν την κοινή μας δ
σμευση για την προθηση της
ασφάλειας , της ειρήνης και της
ενημερίας στην Αν . Μεσόγειο
και για να γιορτάσουν την ισχυ ρότερη σχέση που έχει υπάρξει
μεταξύ τν ΗΠΑ και της Ελλάδας εδ και δεκαετίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του
Στέτ Ντιπάρτμεντ.
Το μήνυμα ότι η Τουρκία πρ
πει να σταματήσει τις προ
κλητικές θαλάσσιες επιχειρή σεις εξέπεμπε ο αναπληρω τύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικν πιστωΕκκρεμούν 175.000 ληξιπρόθεσμες
τικν ιδρυμάτων , μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθε.
αιτήσεις συντάξεων
στς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε
19.891 εκατ. ευρ .
Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν στεγαστικά δάνεια (6.377 εκατ.) , δάνεια προς ΜXE (8.277 εκατ. ) , καταναλωτικά
Στοιχεία για ης αxρεμότητες στην έκδοση των συντάξεων
έδωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου . Απαντντας σε επίκαιρη ερτηση του βουλευτή του
Κινήματος ΑΜαγής Γιργου Μουλκιτη είπε ότ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ο ληξπρόθεσμες ατήστις κύ ρων συντάξεων ανέρχοντα σε 117.876 και των επικουρ κν σε 57.101.
Όπως είπε καθαρή εικόνα για την κατάσταση στα ασφαλστικά ταμεία θα υπάρξει ης επόμενες ημέρες με την ολο κλήρωση της σχετικής εκκαθάρισης , καθς αρκετοί δικαι .
ούχοι έχουν υποβάλει δύο ατήσες (ηλεκτρονικά και ταχυ δρομικά) . Σημενεται πως το θέμα των εκκρεμν συντάξε .
ων έχει βρεθεί το Τελευταίο διάστημα στην πρτη γραμμή
Των συζητήσεων .
δάνεια (1.832 εκατ. ευρδάνεια προς ελεύθερους επαγγελματ
, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.402 εκατ.) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ) .
Την ίδια ρα με σαφς ηπιότερους ρυθμούς κινήθηκε η πιστωτική επέκταση τον Αύγουστο, εν περιορίστηκε και ο ρυθμός αύ ξησης των καταθέσεων, που ήτανέντονος κατά την περίοδο του
lockdown και τους μήνες που ακολούθησαν .
Οι καταθέσεις στο σύνολο της οικονομίας καταγράφουν αύξη ση μόλις 128 εκατ . έναντι 3,1 δισ. τον Ιούλιο .
τής υπουργός Εξωτερικν των
ΗΠΑ Στίβεν Μπίγκαν.
Ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου
Της τηλεργασίας
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
για 375 εκατ ,
Ανεργία νέων: Δεύτερη η Ελλάδα
στην Ε.Ε.
1εισχύ μπήκε από χθες το μέτρο της τηλεργα.
σίας για το 40% του εργαζομένων των επιχειρή.
σεων , με στόχο να περοριστεί η δασπορά του
κορωνοϊού . Οι εργοδότες θα πρέπει μέσα στην ημέρα
να δηλσουν στο σύστημα Eργάνη-, τους εργαζόμε
νους , που αναμένεται απασχοληθούν με τηλεργασία.
Στις δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζεται και κλιμακωτό
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρ κειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίο ,
σε άνλη μορφή , ποσού 375 εκατομμυρίων ευρο, λης αnοοά τον Μάο του 2020, δηλαδή τον μήνα κατά τον
ως 6 Απριλίου 2021.Παράλληλα με τη δημοπρασία, το
Υπουργείο Οικονομικν παρέχει τη δυνατότητα σε qυσιχά πρόσωπα (ιδιτες ) να προμηθευτούν τους εν λό επίπεδα ανεργίας των νέων στην Ισπανία ε .
ναι τα υψηλότερα στην Ευρωπαίχή Ένωση ,
σύμqωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον
οποίο οι ευρωπαϊκές καραντίνες έφταναν προς το τ .
λος τους , η νεανιχή ανεργία στην Ισπανία έφτασε το
38,9%, εν η αντίστοιχη ελληνική το 37,5%.