Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
"Θέλουμε λίγα
9 Αμβροσίου!
αχολιάζει
από τους Πολλούς
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
|Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΟΥ
ΕΤΟΣ 17ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠTΕMΒΡΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
TΗΛ: 24410 80888
Ο χάρτης
της Πλημμύρας..
. Πλημύρισε το
85% της
Καρδίτσας
. Πλημύρισε το
68% του Κάμπου
. Αποκαλυπτικοί
χάρτες για την εικόνα της πλημμύ
ρας στην Καρδίτσα,
όπως Τις παρουσίασε στον πρωθυπουργό ο καθηγητής Ευθύμιος
Λέκκας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Επιπτσεις Ιανού στην Καρδίτσα
Πλημμμρισμένη περιοχή
Σημείο εισόδου υδάτω ,
Σελ. 16-17
Ανακοίνωση του Δήμου Καρδίτσας για τις αποζημισεις
πολυτεκνίίας για τις αντίστοιχες κατηγοΑπότη Aημοτική Αρχή γίνεται γνωστό ότι συνεχίζεται με ικανοποmτκούς ρυθμούς η καταγραφή των ζημιν που Προξένησε ηΠλημμύρα στα ρίες) .
σπίτια της Καρδίτσας. Σε ότι αφορά το δήμο Καρδίτσας: Έχουν συσταθεί 25 επιτροπές από υπαλλήλους του Δήμου οι οποίες καταγράφουν
τους Πλημμυροπαθείς στην Πόλη και στα χωριά.
Η καταγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση δύο ατήσεων . Η πρτη ουσιαστικά ιστοποιεί την Πλημμύρα και αφορά στην καταβολή χρηματι κού Ποσού 600 ευρ.
Στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται
η Πίστωση των 600 ευρ σε Πρτη φάση και
σε δεύτερη φάσητου Ποσού Που δικαιούνται
δήμος Καρδιτσας
για την οικοσκευή.
Σημείωση l: Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί αφού καταγραφεί και
τοτελευταίονοικοκυριό Που έχι Πληγεί Στην περίπτωση Που μετά από
Η δεύτερη αφορά στην καταστροφή στις οικοσκευές και Προβλέπει ένα 10ήμερο από τnv ημέρα της Πλημμύρας δεν έχει γίνει η αντίστοιχη
αποζημίωση έως 6000 ευρ ανάλογα με το μέγεθος της καταστρο- καταγραφή ο Πολίτης θα Πρέπει να υποβάλει μια απλή αίτηση στα ΚΕΠ
φής.Αφού γίνει αυτήη διαδικασία καθημερινά τα κλιμάκια ολοκληρ νουν το γραφειοκρατικό κομμάτι και παραδίδουν τις αιτήσεις στα ΚΕΠ
Στη συνέχεια καλούνται οι Πληγέντες να καταθέσουν κάποια απλά δικαιολογητικά (El και Ε9, λογαριασμό BAN , Πιστοποίηση αναπηρίας ή
για να περάσει το κλμάκιο και να κάνει την καταγραφή
Σημείωση2: Σε ότι αφορά τις επχειρήσεις n καταγραφή γίνεται
από την Περιφερειακή Ενότητα (πρην Νομαρχία).