Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤEMΒΡΙΟΥ 2020
ΑP, ΦΥΛΛΟΥ 27632
Ανοίγει ο δρόμος για
την επένδυση
οργανωμένης
τουριστικής
κατασκήνωσης 5 * στην
ακτή Α Βούλας και
Τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν
το 21% του Πλούτου τους
Στην Ελλάδα εντοπιζόταν ισχυρή ανάκαμψη αλλά
παρέμεινε στην 30η θέση
στην κατάταξη των 20 πλου σιότερων χωρν . Ενα άλ
λο μοναδικό , αλλά λυ πηρό
ρεκόρ για την Ελλάδα: Εί ναι η μόνη χρα , όπου τα
καθαρά κατά χεφαλήν χρη
ματοοικονομικά περιου σιακά στοιχεία σήμερα είναι ,
σε ονομαστικούς όρους, κα
τω από το επίπεδο που κα9όροφου ξενοδοχείου
στη Συγγρού
Μια σειρά από σημαντικά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά θέματα που αφορούν σε οικιστικές πράσινες αναπλάσεις δήμων, καθς και σε τουριστικές επενδύσεις , εγκρίθηκαν από το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), που
συνεδρίασε υπό την προεδρία του γενικού
γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστι
κού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη .
1. Εγκρίθηκε η αρχιτεκτο -ΣΝΑ 3
νική μελέτη που αφορά στην
Οι επιπτσειs
τns κρίσηs
στα εισοδήματα
των Ελλήνων
τεγράφετο πριν από τη Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική
Κρίση (GFC): κατά μέσο όρο, τα ελληνικά νοικοχυριά
έχουν χάσει το 21% του
πλούτου τους , ή διαφορετι κά 4.100 ευρν όπως ση
μεινεται στην έκδοση.
Ετος αντιθέσεων
Νέο δανεισμό
96,2 δισεκατ.
ευρ προ βλέπει το
σχέδιο
προϋπολογισμού
της Γερμανίας για
το 2021
Ποτέ στα τελευταία δέκα
χρόνια , δεν είχαμε καταγράψει μια τόσο μεγάλη αύκαι μεταξύ των συμπερασμάτων είναι ότι
το 2019, τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά
9,7% και έφτασαν τα 192 τοισε κατομμύ
ρια ευρ, εν παρά την κρίση , τα παγ σμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αυξή θηκαν χατά 1,5% το πρτο
εξάμηνο του 2020, λόγω των ταχέως αυξανόμενων τραπεζικν καταθέσεων.
ξηση πλούτου: Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα
ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 9,7% το
2019, σημεινοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη από το 2005 . Αυτή η απόδοση προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι το 2019 είχε αμαυρω θεί από κοινωνικές αναταρα
χές, κλιμακού με
σεις και βιομηχανική ύφεση. Αλλά καθς οι κεντρ
Το χάσμα πλούτου μεταξύ πλούσιων
και φτωχν χωρν έχει διευρυνθεί ξανά,
όπως προχύπτει από την 11η έκδο ση του
" Global Wealth Report", της Allianz που
παρουσιάστηκε τη Πέμπτη.
Η έκδοση βάζει στο μιχροσκόπιο την
κατάσταση του ενεργητικού και του χρέ
ους των νοικοχυριν σε σχεδόν 60 χρες
εμπορικές συγκρούΝέο χρέος ύψους 96,2 δισεκατομμυρίων ευρ προβλέπει το σχέδιο προύπολογι
σμού της Γερμανίας για το 2021, συνολικού ύψους 413,4 δισεκατομμυρίων, το ο
ποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και παρουσιάστηκε από τον υπουργό
Οικονομικν Ολαφ Σολτς.
Ο επιπλέον δανεισμός ΣΕΝΑΝ 3
Die Zeit: Οι τρεις λόγοι Που ωθούν τον Ερντογάν
σε διάλογο με την Ελλάδα
ΔΝΤ-κορονοϊός: Θα απαιτηθούν χρόνια
για την επιστροφή ορισμένων χωρν
στην ο1κονομική ανάπτυξη
Uι τρεις λόγοι που έκαναν τον Τούρκο
Πολύ φθηνά
δάνεια ύψους
Πρόεδρο να συναινέσει στο διάλογο με
την Ελλάδα, σύμφωνα με τη γερμανική
εφημερίδα 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα