Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΛΑΜΨΑ, FLEXOPACK , Q&R 10
ΜΑΡΚΕΙIΕΣ: Η ΠΑΙΖΕΙ ΠACOCACOLAΗBC, ΓΕΚΤΕΡΝΑ,JUMBO .
. 24-25
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ . 13
ΤΡΑΠΕΖΕΣ .14
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ . 15
Τισεδιάζουν όσες έχουν
αρνητικά ίδια κεφάλαια
Ξαναμετρούν τα κόκκινα
δάνεια της Πανδημίας
Λεφτά .
υπάρχουν!
ΜΕΤΟΧΣ
FT.Com
ΠΝΑNCAL TMBS
Τόρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 23ο .
Αρ. Φύλλου 1175. 25-29 Σεπτεμβρου 2020. Εει
(ENERGY 1
ΔΡΟΜΕΑΣ . 11
LAMDA DEVELOPMENT . 13
MIG . 15
AUTOHELLAS2
ΗΠΑ: ΟΙ ΕΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑ ΙΣ ΑΓΟΡΕΣ .12
ΤΟ ΝΗΝΥΜΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
. Τα ψιλά γράμματα που κάνουν τη διαφορά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤM
9"771108'531000"