Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Παρασκενή
ελεύθερο /
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6098
Τιμή φύλ.:0,50 6
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Ως"quick win" θεωρεί η κυβέρνηση
την εκμετάλλευση των ορυκτν
της Δ. Μακεδονίας στα πλαίσια
της απολιγνιτοποίησης
Σελίδα 12
Το ψήφισμα
που ετοίμασε η ομάδα
"Σστε τον Ξενία"
Αναδρομική-Κοuισιόν
lαράθυρον
Σελίδα 9
για επιστροφή επικουρικν συντάξεων
και Δρων
Δήμος Κοζάνης:
Συνεχίζονται το έργα
στις σχολικές μονάδες
Για το επίμωχο 11 μηνο
(ούνιOs 2015- Μάιos 2016 ,
για 2,4 εκατομμύρια
συνταξιούχοus
Σελίδα 13
Παρεμβάσεις στις αυλές Δημοτικν
και Γυμνασίων
ΕΠΣ Κοζάνη-Κύπελλο
Τα αποτελέσματα
των αγνων
της Τετάρτης 23/9/2020
Σελίδα 7
Εμπορικός
Σύλλογος
Κοζάνης
της αναβολής
του πανηγυριού
(Νιάημερος)
προχωρούμε
σε εννιαήμερο
αγορν
και προσφορν
Σελίδα 24
Ημεταρρύθμση
στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί
να περμένει άλλο
Αν ένας θεσμός χρειάζεται επειγόντως μεταρ|
ρύθμιση, αυτός είναι η Δικαιοσύνη , Αυτή τη διαπίστωση συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11
ΚΟΖΑΝΙ
eμu Διαβαστε μας και στο Κοzanipress.gr