Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Η παραγωγικότητα του πρωτογενούs τομέα
Εκπρόσωποι επαγγελματικν φορέων, συνδέσμων. .
επιχειρήσεων, τραπεζν , nανεπιστημιακοί και ερευνητές
απαντούν στο Πs μπορεί να αναστραφεί η φθίνουσα
Πορεία τns γεωργίαs και τns κτηνοτροφίαs
Τα δυνατά χαρτιά
τns aγροδιατροφής
Καρδίτσα:
Φυσική
Πτηνοτροφία και αιγοπροβατοτροφία
στον Πυρηνα τns ανάπτυξης
τns περιφέρειαs
καταστροφή ή
κρατική ευθύνη;
ΣΕΛ. 31-40
ΣΕΛ. 55
Υπαιθρος
0 FA0 καταρτίζει έξι στρατηγικούs
Πυλνες για ανθεκτικά συστήματα
τροφίμων στιs αστικές Περιοχές .
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 52
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.ypaithros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | ΕΤΟΣ 5ο | AP. ΦΥΛΛΟΥ 256 | [email protected] | ISSN: 2459-3206 | Τιμή: E2
ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
ΕΛΛΙΟΛΑΛΟ
Άνοδο 15%-20%
δείχνουν τα πρτα μηνύματα
από την αγορά
Λευκή απεργία των Παραγωγν
τns Πράσινns ελιάs Χαλκιδικής
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛ. 47
Πs θα ενισχυθούν οι Παραγωγοί των άλλων προϊόντων
ΒΑΜΒΑΚΙ
Σε νέα βάση οι συζητήσεις
για τιs φετινές τιμές μετά
το Πέρασμα του cΙανούν
Να βάλουν πλάτη ζητούν από
τοus εκκοΚκιστές οι Παραγωγοί
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ.46
45 ΑΛΑ
Δεν Πέφτουν κάτω από τα 95 λεπτά
για το Πρόβειο οι κτηνοτφόφοι
44 ΤΡΥΤΟΣ
Μειωμένη παραγωγή και πτση
τιμν βλέπουν οι αμπελουργοί
Σαββατιανού και Ροδίτη
Κατ' ιδίαν συναντήσειs
με τοus άκαμπτουs υnoυργού
ετοιμάζει η Κλόκνερ
Στόχ0s η γενική προσέγγιση τον Οκτβριο
ΣΕΛ. 8
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Οι ανεκτέλεστεs επενδύσειs
βάζουν νέοus επιλαχόντες
στουs δικαι ούχουs
ΣΕΛ. 5
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Δραματική έκκληση
παραγωγν πρos την
Πολιτεία: Στηρίξτε μαs
με γρήγορεs αποζημισει S
ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΚΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ
gaiasense
by NEUROPUBLIC
Το καταστφοφικό Πέρασμα του ί ανούν από τη θεσσαλία
μέσα από τα εργαλεία καταγραφής τns NEUROPUBLIC
ι δηλνει στέλεχ0s του ΥΠΑΑΤ
για τα επόμενα βήματα τns κυβέρνησns
ΣΕΛ. 27-30
ΣΕΛ. 5-7
91 772459
320107

Τελευταία νέα από την εφημερίδα