Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής - Νόλαος Καραθύνος 1951-1974* διoκτή pια - Εδότρα Σαυpί οu 1 Συιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974, Ap. φύλλου 6800-12.197
0.50e
Ερτηση χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
Έρχεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το θέμα
της συντήρησης
και επισκευής
απορριμματοφόρων
Του Δήμου Δράμας
Δράμα 86
Τροποποίηση για αύξηση
του προϋπολογισμού
Αμεση ανάγκη στήριξης
των πατατοπαραγωγν
της περιοχής
λεκανοπεδίου
Πρτο εντός
έδρας παιχνίδι
με Φίλιππο
Βέροιας
του Τοπικού Χωρικού
Σχεδίου Παρανεστίου
Κ. Νευροκοπίου
Ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου
Επιδεικτική δράση προθησης
ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρων Μακεδονίας-Θράκης
Το καθεστς προστασίας
του Βλακα και η σωστή
διαχείριση των λατομείων μαρμάρου
στην πόλη της Δράμας
Σύμπραξη του Δήμου Δράμας
με την Επιστημονική Ομάδα Οψόμεθα εις Φιλίππους
Του Θανάση Πολυμένη
ΗΝ ΠΡΩΤΗ έγκαση
για την επιδεκτική
δράση
ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων
στην πόλη της Δράμας , π τυχε και πήρε ο Δήμος Δρά μας, Πρόκεται γα μα
δράση η οnda χρηματοδοτεται μέσω μιας σχεικής
πρόσλησης από το Πρά ονο Ταμείο , που αγγίει ης
50000 ευρ .
Το θέμα έρχεται προς συ Φήτηση στη ουνεδρίαση του
Δημοτκού Συμβουλίου το
απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου , των μετατροτής σε ηλεκτρικά καθς και
προκεμένου να λάβει απόφαση για την έγκριση της χρηματοδότησης
Αναφερόμενος στο θέμα ο αρμόδιος αν ΑΜΚΕ Ετιστημονυή Ομάδα-Οψόμεθα ες
τιδήμαρχος Προγραμμαισμού του Δήμου Φιλίτπους , αγγίζει τς 30.000 ευρ και
Δράμας κ Μιχάλης Τάσσου, σημεινει ότ αφορά σε δράσεις δάυσης και δημοσιό
στα τέλη του 2019, είχε ανοίξα από το τητας που θα πραγματοποηθούν ατό την
Πράσινο Ταμείο μα πρόσκληση για δρά - ΑΜΚΕ για την προθηση και προβολή της
σεις επάνω στην ευασθητοποηση , την ιδέας χφήσης ηεκτροκν ποδηλάτων κατά
πράσνη κίνηση κτλ . Όπως είπε , "η πρό την καθημερινή μετακίνηση . Ηχρηματοδό
ταση έπρετε να καταπεθεί και στο πλαίσιο τηση από το Πράσινο Ταμείο γνεται στο
του ανοίγματος της ηλεκτροκίνησης , και 100% της χρηματοδότησης.
περλάμβανε σύμπραξητου Δήμου με έναν
-0 ΤΕΛΕΥΤAΙΟ διάστημα έχει υπάρξε όνα τημα,
oχeικά μεττις λατομικές δραστηριοτητες στην ποροχή του Βάλακα . Όπως εναι γνωστό στα τέλη
τυ Αυγούστου , το Δημοτικό Συμβού- λιο του Κ. Νευρο κοπίου , πήρε ομόφωνη απόφαση γα την προστασία
μιας συγκεκρμένης περοχής της Κανότητας Βλακα,
από τις λαπομικές δραστηριότητες και τις εξορύξεις
μαρμάρων . Σχεπκό δημοσίευμα έγνε από τον Πρωνό
Τύπο- στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.
Ετοτε, υπήρξαν διάφορες ανακοινσες για το θέμα
αυτό , μέοω των ατοίω ητείται η προστοσία της περιο
χής από τις λατομικές δραστηριότητες.
Δελτίο Τύπου για το θέμα αυτό εξδωσε χθες και ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρων ΜακεδονοςΘράκης , με το ατοο aνοφέρεται στην κατάσταση που χα όλλων χωρν είναι τα λευκά μάρμαρα Βάλακα τα
επικρατεί στην περιοχή οπως επισημανει ο ΣΕΜ. ατοία είναι φημσμένα σε ολάληρο τον κόσμο και δια
Θ . , η πλειοψηφα των καταίκων της περοχής εργάζεται κρίνονται για ην εξαιρετική τους ποότητα.
άμεσα ή έμμεσα στον κόδου του μαρμάρου και το με
γαλύτερο μέρος των εσόδων του Δήμου προέρχεται κανότητα και για ολόκληρο το νομό Δράμας είναι τε
από τα μισθματα των λατομείων .
Αναλυτικότερα, το δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.
Η Βλάδα εναι μια χρα άρρητα συνδεδεμέη με τα άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο του μαρμάρου καιτο μεγαμάρμαρά της με αναμφιοβήτητη στοροή αξα. Ο κλά - λύτερο μέρος των εοόδων του Δήμου προέρχεται από
δοςτων μαρμάρων απστελεί ένα πολύ σημαντυκό τομέα τα μοθματα των λατομείων Η συνειοφορά του κλάγια την ελληνική οικονομία καθς υπάρχε μεγάλη πο κλία χρωμτων , χρήσεων και ποιστήτων . Τα προόντα Δράμας καλύπτει το 31% του ΑΠΠ του νομού .
που είναι διαίτερα γωστά και ανταγωνιστικά
σε σχέση με τα αντίστα δωτικό φορέο .
Ο Δήμος Δράμας
πραγματοmοίησε σύμ.
πραξη με την ΑΜΚΕ
Επιστημονκή Ομάδα
προθησης
Ο προϋπαλογισμός
του Δήμου Δράμας,
εναι 20000 ευρ και
αφορά στην αγορά 10
αστικν (UREAN) ηλεκτροκν ποδηλάτων , 5
αστικν συμβατικν
ποδηλάτων.
επίσης και 5 συστημά
.Η σημασία λοατόν του κλάδου του μαρμάρου γα την
ης ατίσταχες μπαταρέες αυτν .
Αντίσταχα, ο προuπολογσμός ης
ράστια .
Η πλειοψηφία των κατουων της περοχής εργάζετα.
δου στο Ακαθάριστο Περpερεακό Προόν του νομού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Από τα
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΡΑΜΑΣΙ.Κ.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάκος-Μασμανίδης
Μονάδα Διάγνωσης και
Χειρουργικής Οφθαλμού
Απόφοτη ίατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Εδικευθείσα:
στο Μποδοσάκεο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Δύο (2) Νοσηλεύτριες
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (.Ε.)
για την στελέχωση των χeρουργείων της μονάδας μας
η στοία βρίoεται στο 6οχμ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία , Δράμα
Ατοστολή βογραφικν
στοπαρακάτω emak
Htoorthaimologarumas.gr
Ωράριο
Κοθημερνές 100013:00 και 18:00 201ω (ατός Ττόρτης)
Σαββατοκύροκα κλειστά.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
3 6985 63 791/ 2521 10 4962
nά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δρόμα
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
E 2521055122 0) 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης αipουμε όλους τους επιτυχόντές Του Νοκού
Γιάννης 4έμας ια την δι6άγωγή τους 6την Τριτοβάα
Εκπαίδευ6η και τους ευχόμαστε καλή 6ταδιοδρομία!
στη δύναμή oου , στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ . 2521057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.odu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα