Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 25.09.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7448
28 χρόνια
Πς αποτι μά η Κομισιόν το κόστος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στο μικροσκόπιο τον Βρυξελλν οι ψηφιακές συντάξεις του ΕΦΚΑ
Βορείου Ελλάδος
Την Παρασκευή 25/9 η υποβολή στην Εργάνη
Πς δηλνουν οι εργοδότες
την υποχρεωτική τηλεργασία
Την 25/9/2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν το Προσωπικό
Που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως συμπληρνοντας και υποβάλλοντας στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ Το Εντυπο 4.1 Δήλωση Εξ Αποστάσεως ΕργασίαςΕντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 Της Πράξης Μομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.20).
Οπος Το ανωτέρο σύστημα εφαρμόζται υποχρεωτικά από Τς επιειρήσεις της
Γεριφέρειας Απικής μόνο στις πεpπτσεις όπαυ η εργασία μπορεί να Πap
ασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ απο
στάσεως ( εξαιρουμένων των εκπαιδευΤκν δομν του Υποupγείου Παιδείας
και θρησκευμάτων, τον δομν Παρογής
uπηρεσιν υείας των φφμακατοθηκόν, Των επιχειρήσεων υπεραγορν
Τpοφίμων και των ταχυμεταφφύν ) , σε
Ποσοστό 40% επί Του συνολικού αριθμού των εργαζομένων Που μπορούν να
απασχοληθούν με το σύστημα υτό.
Ολοκληρθηκε η αυτόματη ανανέωση όλων
των δελτίων ανεργίας που έληξαν ή λήγουν ανεργίας τους κατά το Παραπάνω διάστημα,
στο χρονικό διάστημα από 18 έως και 30
Σεπτεμβρίου στις περιοχές της Καρδίτσας , Της
Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου , όπως είχε ανακοινσει η Διοίκηση του Οργανισμού.
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Που υπάγονται στα
Κέντρα Προθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2 ) της
Καρδίτσας Του Αργοστολίου και της Ζακύνθου
Που υποχρεούναι να ανανεσουν Το δελτίο
δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.
Η αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανε
ργίας αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέρ
γων Των πληγεισν περιοχν από Τον
κυκλνα <Ι ανό.
"Η ο Πρωθυπουργός λέει Ψέματα κό σύστημα ακοαπευθυνόμενος λουθεί το δικό του
( κατά την ομιλία δρόμο
Του στη Θεσσαλονίκη) σε πολίτες,
νοικοκυριά
επιχειρήσεις λέγον- υπεύθυνος Χρη μα - νούς για τα δεδο-.
τας ότΙ δεν θα
γίνει κανένας πλει στηριασμός Αλέκος Φλαμπο-κρίσης είναι οι
πρτης κατοικίας υράρης, καθς, αδύναμοι Πολίτες προκειμένου
μέχρι το τέλος του
δυνατότητα στους
ενδιαφερόμενους
για την υποβολή
δια σχετικν
σεων , αλλις μαζ
2020% ή το τραπε - πλειστηριασμοί τόνισε
Πρτης κατοικίας
συνεχίζονται.
Και κάλεσε την
κόντρα ν Σε κάθε περίπτω- κυβέρνηση,
υπουργού
Οικονομικν, " να
στην Κυβέρνη ση
και τους Πολίτες" πλη ρνουν
Αυτό δήλωσε ο
ση αυτοί Που την
δεύτερο
Σταϊκούρας:
Τπαρτη θετική
έτθεση σε λιγότερ
οαπό ένα χρόνο
περίοδο Πρωτοφα- πάρει άμεσα απόφ- κύμα της
Παναση για απαγόρευ- δημίας του COVID19, θα έχουμε και
ΤΟπιστωτικού
τομέα Του ΣΥΡΙΖΑ
μένα υγειονομικής ση όλων των Πλειοικονομικής στηριασμν μέχρι κύμα πλειστηριακαι
το τέλος του 2020, σμν
κατοικίας"
κύριας
όπως επισήμανε, οι
αυτής της χρας",
δσουν
Created by Universal Document Converter