Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5541

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Πάλεψαν
για να σώσουν
53 χρονη!

«Εκρήξεις»
και χειροδικίες
ΑΙΤΙΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Καταστροφή
ένα νέο
lockdown

342 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΕΝΝΕΑ ΘΥΜΑΤΑ

Τα µουσκεύει
το δίκτυο ύδρευσης

ΣΕΛ. 6

ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΗ «Γ»
ΕΠΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟ,
ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2021,
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Χωρίς
λιτανεία
µετά από
56 χρόνια!

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ-ΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ»

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΚΟΤΤΑΡΑ

Αξιοποίηση
Οδοντωτού
ΣΕΛ. 8

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

16 κλίνες
ΜΕΘ Covid
στην Πάτρα
-ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

«Παρερµηνεία»
της επιστολής
ΣΕΛ. 11

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΙΝΑΛ.: Κοντά
στην κοινωνία
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4-5

Ο

ANAKOINΩΣΗ

Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ενηµερώνει
ότι σε εφαρµογή του ΦΕΚ 157Α/10.08.20 από
01.09.20 η διάθεση όλων των αντιβιοτικών σκευασµάτων από τα ιδιωτικά φαρµακεία θα γίνεται αυστηρά µε ηλεκτρονική συνταγή για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.