Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

26oC, 21:00

23oC - Υγρασία 73%-97% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:31 - Δύση ηλίου: 19:31

€0.80

Ôï íïõ óáò ñåìÜëéá*

Η παρηγορητική χρηματοδότηση εργαζομένων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την επιδημία και τους περιορισμούς, είναι αναγκαία. Η εκτίμηση αυτή ώστε να υποστηριχθεί η κατανάλωση και έτσι η καθημερινή, εμπορική κίνηση, έγινε από όλους. Ανάγκη που αναγνωρίστηκε από την Κορυφή της Ε.Ε. και την ελληνική κυβέρνηση. Σχολιάστηκε μάλιστα ως στροφή 180 μοιρών από τις εμμονικές, οικονομικές πολιτικές λιτότητας την περίοδο της κρίσης υπερσυσώρρευσης, που μετέβαλε ριζικά τις συγκεντρώσεις πλούτου και τον καταμερισμό μέσα στις κοινωνίες κι ανάμεσα στις Χώρες. 3»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5205

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΩ

ÌÝôñá ãéá ìéóèùôïýò & åðé÷åéñÞóåéò

• ÐáñÜôáóç
áíåñãßáò êáé
áíáóôïëÞò,
öïñïáðáëëáãÝò

Áñêïýóå Ýíá ôÝôáñôï ôçò þñáò!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ζημιές σε καταστήματα, σκεπές και κολώνες ηλεκτροφωτισμού άφησε
ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε περίπου στις 3:30 τα
ξημερώματα την πόλη της
Κέρκυρας ιδιαίτερα την πλατεία, το Λιστόν και τη Σπηλιά. 6 (5) »

Óå óõíèÞêåò
covid öÝôïò
ïé ôåëåôÝò
ìíÞìçò
ôùí ÓÝñâùí

Χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις
και αποζημίωση στους εργαζόμενους υποσχέθηκε από την Κω, ο
υφ. Τουρισμού ώστε να περάσει
αυτός ο δύσκολος Χειμώνας.
Σελίδα 4»

Åíßó÷õóç
ôùí ÌÌÅ ìå
ôïí íüìï êé ü÷é
áõèáéñåóßåò,
æçôÜåé ï ÓÕÑÉÆÁ

Ìå äõï Êåñêõñáßïõò
ç Ê.Å. ôïõ ÌÝÑÁ25

3

»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα