Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εβομοδεαί Εφημερίδα
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
Ιόνια Οδός
Ατπλημμυρκά
Eννιά ( 9) θέσεις στην
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χρηματοδοτείται το 50% των εξόδων του 2019 Σημπρίοληψη συστημονού προ το
Επιχορήγηση επιχειρήσεων
και λοτν αδοτήων προωρά η Εφορεία
105 εκ ευp poypaμματ
Ειδική παιδαγωγό
ψέχνει η Ηλιαχτίδον
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μέτφα για όσους
απλήγησαν
από τον clανόν
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ατ το διστημα ΣΕΛΙΔΑ 13
Μέτpα στήρξης των πληγόnων ατό την κα
Προχωρά η
ανάπλαση του Ay
Ιωάνη Ρηγανά
πτστων από τα μέτρα να τον πpορσμό της έξoρσης της νόσου COVID-12α δαοχαι και α προΕπιδότηση του 80% για θέσεις σε επιχειρησεις εκατομμυρίου οι άνεργοι
Άνω του ενός
ληείαι α ατήσκεπχαρήσεωνγα 9.200νς θέσας pyaίας με κατατο μοθό 830ευρ κα
επδότση 80 aνατοόροτα 830 pμρα tς) για την ρoηψη στιδοτούμενν ανγωνdλων των
και - τον Αύγουστο
τάρτη 16 Σεπτeβρίου Η
γαςσ στχορή γηση φγασίος μέσω της συταγής επανένταξης στην αγερά εργασίαφ.ΣΕΑ 10
γράpα στα μηφo του ο ΟΛΑ γα wν A .
γουστο του 2020 σημονοντας μρή μέση
Εξοικονομν: ΕπιΠλέον 15 εκ . ευρ
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΣΕΝΔΑ 5
Η καθαριότητα
ένα ευθύνη και
υποχρέωση όλων
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Απλές λύσεις σ' ένα
περίπλοκο πρόβλημα
Με ατόφοη τυ Πpppρη Δυτής Βλ, γpuματος οονομν,φοτίο ανμό να
ποσό των 15000000 pω κoκλο του Προ - βρίου . ΣΕΛΑ1
Η Αναγγελίαν καταγράφει
την Ποηητική Κοινότητα της Αιτωλίας
πάλn, εhaεδραμένη εδ κα δο"
τeς θα poε όως νατο λένε αλς
Ατέκτησε Μ
όλλο σάρωθρο
ο Δήμος Αγρινίου
HΜνamελίο 00ενa δ α δμόσιοβήα δφpoσης στος νέους Aλούς πoτές κάτω των 33 αν
ή αιόσωνεαι άνω των 33 επν, αλλά δεν pυνεδσι οόα βο. EA 23
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ού α οστος οχημάτων
ψάκνει για σένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσιεύει στς σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛΔΑ 5