Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12601
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τράπεζες: Βραχνάς τα 20 δισ. δανείων που βρίσκονται σε αναστολή
Καμπανάκιν για τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας
Μόλις 577 εκατ. οι ταξιδιωτικές
Κομισιόν:
εισπράξεις τον Ιούλιο
Δημοσιονομική
χαλάρωσην
και το 2021
Mείωση κατά 84,4% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2020 οι τα
ξιδιωτικές εισπρόξεις, οι οποίες διαμορφθηκαν στα 577
μείωση κατά 73,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές
πληρωμές (ούλιος 2020: 61εκατ , Ιούλιος 2019:230 εκατ. .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της TrE, τον lούλιο τη χρα μας
επισκέφθηκαν μόλις 828,2 χιλάδες τουρίστες, σε μια πτ .
ση 85,4% σε σχέση με τον περυσηνό Ιούλιο, όταν είχαν έλθει
στην Ελλάδα 567 εκατ. τουρίστες.
Το ταξδιωτπικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 516 εκατ , έναντι πλεονάσματος 3.472 εκατ. τον αντστοιχο μήνα του 2019 .
Σήμα- για χαλάρωση της λ
τότητας και το 2021 , στελνουν ο
Βρυξλες στην Αθήνα. Η "oήτρα
διαφυγή από την κρίση θα δ
έπει τους Προϋπολογισμούς της
Ελλάδας και των άλλν κρατν
μελν της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τα προσχέδια των oποίων θα τα
καταθέσουν τις επόμενες ημέρες
στις Βρυξλλες.
μκρίση θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρε
τούμενων δανείων κατά 8 με 10 δισ ., τα οποία θα προστε
Ραβασάκια της εφορίας
σε 100.000 φορολογούμενους
θούν στα 60 δισ. που ήταν ο όγκος των κόκκινων δανείων στο
τέλος του πρτου εξαμήνου τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας
Τις κατευθυντήριες γραμμές
Οι ελληνικές τράπεζες προχρησαν σε αναστολές πληρωμής
Εκτεταμένες διασταυρσς και ανταλλαγή πληροφορ ν με χρες του εξωτερικού ετοιμάζαι η ερορία , η οποία
θα στείλα ηλικτρονικά ραβασάκια σε 100.000 φορολογού
μενους , που θεωρούντα ύποπτο για ατεταμένη φοροδι
προς τους υπουργούς Οιχονομ κν της δίνουν ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβ.
σκυς και ο επίτροπος Τεντιλό .
Στην επιστολή τους προς τον
υπουργό Ουκονομικν , επιση.
δανείων άνω των 20 δισ., επισημαίνει ο πρόεδρος της Eυrobank
Γιργος Ζανιάς.
Μόνο τα νέα δάνεια με εγγυήσεις δημοσίου μπορούν να πλησι
01 100.000 περιπτσεις , που εντόπισεη pορία, αφορούν
φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ν
εισοδήματα εξωτερικού .
Εξαυτν , περίπου 10.000 περιπτσεις ναι αδήλωτα α .
σπροχθέντα αναδρομικά μισθωτν και συνταξιούχων , που
ανέρχονται συνολικά σε 6,5 εκατομμύρια ευρ .
οι διασταύρωσεις από τις φορολογικές αρχές θα γίνονται
με ελέγχους αμερικανικού Τύπου , δηλαδή έσοδο , δαπάνες,
καταθέσεις , ακίνητα, μετοχές των ελεγχόμενων , προκειμέ
νου να δημιουργήσουν το φορολογικό προφίλ των ελεγχό
μενων.
άσουν και τα 10 δισ.
κάνουν με αδήλωτα
Αυξημένη είναι αβεβαιότητα για την ποιότητα του ενεργητικού
μαίνουν ότι τα μέτρα που θα λαμ
των ελληνικν τραπεζν το 2020, σύμφωνα με την DBRS, καβάνονται και το 2021 πρέπει να
είναι προσαρμοσμένα στις ανά
γκες της πανδημίας , εν ανά.
λογα με την εξάυξη της πανδη
μίας τα έκτακτα μέτρα μπορεί ν
πρέπει να προσαομοστούν .
θς ουδείς γνωρίζει πως θα εξελιχθούν τα 20 δισ. των δανείων,
η εξυπηρέτηση των οποίων βρίσκεται σε αναστολή αν και η επιδείνωση της ποιότητας των assets φαίνεται να είναι μέχρι τρα
περιορισμένη λόγω της υποστηρικτικής πολιτικής που ακολουθείται και του διευκολυντικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Ρέτσος: Μόλις 3 δισ. οι εισπράξεις | Ευρωζνη: Απότομο αφρένου
από τον τουρισμό
Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα
στην ανάκαμιψη
Τανάκαμψη στην Ευρωζνη φρέναρε απότομα τον Σεπτέμβριο , αφού ο τομέας των υπηρε.
Υσιν υπέστρεψε σε ύφεση , αντισταθμίζοντας
την δυναμική ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηρ ότητας . Ο σύνθετος δείχτης PMI για υπηρεσίες και με .
ταποίηση, υποχρησεστις 50,1 μονάδες από 51,9 τον
Αύγουστο , αποκαλύπτοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας πα γιδεύθηκε σε στασιμότητα .
Κομισιόν χαιρετίζει την ενεργοποίηση του
πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γ. Ρέτσος είπε ότι οι α
| χιχές εκτιμήσεις για εφέτος ήταν πιο αισιό δοξες , αλλά τελικά οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
θα φτάσουν στα 3 δι . , από 4,5-5 που ήταν οι προβλ
ψεις . Τόνισε πως ότι αχόμη και από τις αρχές του 2021
να αρχίσει ο εμβολιασμός δεν σημαίνει πολλά για την
SURE , το οποίο θα παράσχει στήριξη έως 100
0δισ. ηα την προστασία των θέσεων εργασίας
και των εργαξομένων που πλήττονται από την πανδη .
μία. Προηγήθηκαν η οριστικοποίηση των εθνιχν δ .
αδικασιν έγκρισης και οι υπογραφές όλων των κρατν -μελν pα τις συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή, 25 διο
τουριστική ανάκαμψη.