Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοήτς ΕιότηςLaθντής ΒΑS ΕΡΒΑ- Erς 50-A φύλου 119 Τμή Ο 0 υμ, πη 24 Επεβίοu 2020
ΟΡΙΑΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
εγκατάλει.
του και διαβρνει το
φορίας και
υπdρχοuν και άλλο
στοιχεία υγρής poppής
Boν έναν κατεστραμμε- ς καμένα λάδια και
τον Αμβρακικό έχει
άλλα υλικά τα οοia σε
μένος ηλωτός γεp νός στο ακρωτήριο Χ και το ητμα της Aμβρακικού pολύνο .
ρύπανσης καθς σύμ.
του Ακτίου.
ντας την θαλάοοια πε
κού μέροος καθς ντ ό nou έgι ουοοo
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (48)
(2n-46). Αν τρα εnoυμε τρεις σειρές χρωματοοωμάτων . tοΆρθρο στην ιστοσελίδα του Γερμανικού ειδησεοτραφικού σταθμού nίν με τto
Η Ευρπη έχει έναν νέο φύλακα τwν συνόρων ΜΟαξ με ανέκόοτο..
Aναδεικτύει τον Ελανα πρωθυπονργό Κυριάκο Μητοοτάκη ως πρόσωπο τις
Ακόμη κι
αnό την ηγε .
σία της κοι .
νοβουλευτι.
κής ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ
εδομάδας που έται δισκολότερm wόερτατική δουλοά στην Ευρτη
Η Ευρη έχει έναν σκολότερn κυβερνηt
νέο φύλακω των συνό - κn δουλειά στην ΕΕ
κλήθηκε να
δσει εξηγή.
σεις η Θεο.
epou nou δημοσιεύετα μ ούνεση και ευpuία
στην ιστοσελίδα του onες τις κρίσεις nou
δρα Τζά .
κρη, καθς οι χηρακτηρισμοί nou
χρησιμοηοίησε για να επmτε0εί στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητοοτάη
προκάλεοαν έντονη δυσφορία στ .
σωτερικό του κόμματος
νερμανικού ειδnσεο- μαίνονται ταυτόχρονα .
ΈΛλnνα npωeunoupo κό naι της Ευρης
Κυριάκο Μnτοοτάκη ως
να μεταλooσεται σε