Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974) Ap φύλλου 6800-12.196
050 ε
Η θεωρία περί
" κυβερνησιμότητας"
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
σε "γύψο";
Τα στοιχεία για
Τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας
στην Αν . Μακεδονία
-Θράκη
Διαμαρτυρία
εκπαιδευτικν
Πς θα γίνει
η ενημέρωση
των γονέων
από δασκάλους
στη Δράμα
στη Δράμα
για υγειονομικά
μέτρα
ο Δρ Μχλης Μλεκάνης
Επιστολή Επιμελητηρίων ΑΜΟ στον πρωθυπουργό
Διαμαρτυρία μαθητν Γυμνασίων χθες στη Δράμα
Να ωφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις
από την επιδότηση του 4% καιι 12%
Πρωτεύοντα ζητήματα η μη χρήση
μάσκας και η έλλειψη καθαριστριν
ΠΙΣΤΟΛΗ προς τον
πρωθυπουργό κ.
Αναμένεται συνέχεια των διαμαρτυριν και την υπόλοιπη εβδομάδα
απέστελε η Ενωση Επι μελητηρίων Αν. ΜακεδοΤου Θανόση Πολυμένη
ΟΡΕΙΑ διαμαρτυρίας προς την
| πλατεία Ελευθερίας διοργάνωσαν
1 xeες το πρuί, μαθητές της Γ
τάξης Γυμνασίων της πόλης μας , με ατή.
ματα τη μη χρήση μάσκος στις aίθουσες ,
λιγότεροι μαθητές ανά τμήμα καθς και
το ήτημα της έλλειψης καθοριστριν.
α μαθητές που συμμετείχαν στη χeεοινή συγκέντρωση διαμορτυρίας , ήταν
από το 2ο, το 3ο , το 40 και το 50 Γυ σο Δράμας και όπως δήλωσαν στον
-Πρωνό Τύπο είαν ήδη διαβιβάσει τα
ατήματά τους στη Διεύθυνση Δευτερο βάθμιος Εκπαίδευσης.
Μλντας στον-Πρωινό Τύπο- ορισμέ .
νοιμαθητές είταν ότι μεταξύ άλλων τα α
τήματά τους ήταν η μη χρήση μάσκας κατά την ρα του μένη της Δευτεροβάθμας Ενπαίδευσης Δράμας την κα
μαθήματος , λγότεροι μαθητές ανά aίθουσα, εν ένας Βαμβούρη , η οποία μας πληροφόρησε ότι την Τραη
από τους μαθητές που μλησαν είτε ότι anότα σπουδα - υπήρχε αποχή της πρτης τάξης στο ΓΕΛ Δοξάτου, καότερα απήματά τους είνατο ήτημα της καθαρότητας τάλημη για λγη ρα του 3ου και 4ου ΓΕΛ Δράμας και
Οπως επε ο μιθητής ΣΧ., -υπάρχε μόνο μία καθαρί για μισή ρατου ΕΠΑΛ Νευροκατίου .
στραστο σχολείο , υπάρχουν σοβαρές βλάβες στην πε Αναφορικά με το φτημα των αιτημάτων του μαθητν
ρίφραξη του χρου , κάποιο oπασμένο παράθυρο απ ' από τα Γυμνάσα της Πόλης , όπως μας ενημέρωσε η κα
όπου μπορεί να μπει κάποιος στο σχολείο
Σύμφωνα με τους ίδιους , υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχσουν και σήμερα τη διαμαρτυρία τους , και αν τα αι κείμεω γραμμένο από τα παιδιά, όπου είχαν τα απή τήματά τους δεν γουν δετά τότε μπορεί να ματά τους
προχωρήρουν και σε κα
ταλήμεις
με Τις ηληρωμές του 4%
& 12%, λόγω παραγρα
φής των οφειλν του
ΟΑΕΔ προς τις Μκρομεεπισημανουν Τις παρα .
Τα Επιμελητήρια επ .
σημαίνουν όn η ΚΥΑ
αφορά μόνον τις επιχει
ρήσεις των οποίων ου
δοκτήτες είκαν κάνει νο μική προσφυγή για την μη καταβολή του ποηση οι επιχeρήσες της Περιφέρειας
4% και 12% εν θέτει και ως προύπό - ΑΜ.Θ. δεχτήκαμε τη σχετική τροπολοθεση συμηφισμού τη η εχρηση των γία , αλλά και τη σχετική πρόοφατη ΚΥΑ,
οφελόμενων προς τις Τράπεζες και τρ, αντμετωπίζοντας το ήτημα των ανεξ
τους ,
ΦΩΤΟ ΑΡΧEΙΟΥ Π.Τ.
τον πρωθυπουργό Με διαίτερη κανο
ΦΩΤΟ Π.Τ
Ο-Πρωινός Τύπος, μιλησε χθες και με την προσταφλητων οικονομικν αξισεων των επ Αυτές οι δύο προύποθέσεις έχουν ως χεφήσεων μας , έως 31/122015 , ο
αποτέλεσμα την εξαίρεση πλήθους επ - οποίες δεν εκαν καπαβληθεί από τον
χειρήσεων από την λήψη του ευεργετή - ΟΑΕΔ , για το διάστημα 2010-2015 ,
ματος-το ατoίο αποτελεί ουσιαστικά μέσω της &ενέργειας συμψηφιοσμού με
εξόφληση οφειλής του κράτους προς υφιστάμενες και μελλοντικές απαπήσες
αυτές και γ' αυτόν τολόγο φητούμε την της Φοραλογκής Διούησης ή και τη δι.
τpοποπο ηση της ΚΥΑ, στε όλες α επ- νέργεια παρακράτησης ανίσταχων
χειρήσεις-δικαιούχοι ανεξαρέτως να
κάνουν χρήση της ρύθμισης .
Όπως ανοφέρεται στην επιστολή προς παρακρατούμενων ποσν , έναντιαυτ .
Βαμβούρη , την Τρτη την ετισκέφθηκαν 4 μαθηές από
το 40 Πυμνάσιο Δράμαςαι μου έδωσαν ένα ωραότατο
απαιτήσεων των Φορέων Κονωνικής
Ασφάλισης και η απόδοση σε αυτούς των
σελ.7η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Από τα
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΡΑΜΑΣ LK.E.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου- Δικμάνη
Πόκας-Μοσμανίδης
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.
Ειδικευθείσα
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νoσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νκης
Μονόδα Διάγνωσης και
Χειρουργικής Οφθαλμού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Δύο (2) Νοσηλεύτριες
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
για την στελέχωση των χα.
pουργείων της μονόδας μας
ηστοία βρίακεται στο 50 Χμ
Τηλ . 25210 35194- Κιv: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηη
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκάλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερνές: 100013:00 και 1800 20100 (εκτός Ττόρτης )
Σαββατοκύριακα κλεστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αποστολή ρογραφκν
ΜoΦothelmologdramsgr
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΟΞΥΤΟΝΟ . ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
36985 643 791 /2521 10 4962
nά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δρόμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2 25210 55122 Φ6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συγχαίρουμε όλους τους επιτυχόντές του Νομού
Γιάννης 4μα rιa την δι6arοή τους 6την Τριτοβάια
πρόσβαση Γαζάνης Εma δυση και τους ευκήμα στο καλή οταδιοξομία |
στη δύναμή οου , στο μέλλον ο !
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ . 2521057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.odu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα