Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Εκτεταμένος καθαρισμός
Ποταμν και ρεμάτων
στη Λακωνία σελ. 7
. Κρητικός Δεκάδες
Ψηφιακές υπηρεσίες στην
| υπηρεσία του Πολίτην> σελ. 8
Βράβευση με αόχημαν
| το ΕΣΠΑ για το 1ο Γυμνάσιο
Νεάπολης > σλ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020| Ετος 25 Αριθμός 5961 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.-mailinfo @lakonikos.grwww.lakonikos.gr
Πολλαπλούς λόγους επικαλείται το ΤΕΕ Που πιέζει για νέα διορία
Κρούσματα
κορωνοϊού
σε εργάτες γης
στον Δ. Ευρτα
Μονόδρομος η παράταση
για τα αυθαίρετα
Δύο νέα κρούσματα κορωνοϊού ανιχνεύτηκαν σε ηe ριοχή του Δ . Ευρτα ,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Λακωνικού
Τύπου .
Πρόκειται για δύο αλλοδο Πούς εργάτες γης, ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετν , οι onoioι
διαμένουν και αnασχολούνται
στην Περιοχή και Παραπέμφθηκαν για εξέταση Cονίd-19.
Ηλήψη των δειγμάτων Πραγματοηοιήθηκε στο Νοσοκομείο Μολάων και μετά anό
ανάλυση του ειδικού εργαΜέχρι 30/9 η καταληκτική ημερομηνία επιμένει το Υπουργείο
σινός ζήτησε εκνέου Πaράταση ρίας 5 κωρίς οικοδομική όδεια
έτους για την ή με μεγάλες αυθοιφεσίες) ,
Τελευταία Προθεσμία έως τις
30 Σεπτεμβρίου για την τακτοnoinon αυθαιρέτων , έδωσε στα αντίδραση του Τεχνικού Ειμε - Προθεσμία υnoβολής δηλ - μέχρι την ένορξη του νέου θεμέσα ΣεπτεμΒρίου το Υπουργείο λητηρίου Ελλάδας το onoiο θε - σεων αυθαίρετων κατασκευν . σμού της Ηλεκτρονικής Ταυτό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το ωρεί
onoio μάλιστα ξεκαθάρισε Πως aπόφαση για νέα διορία. Ειδικό- Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος ξεκινήσει από την αρχή του νέου
δεν Πρόκειται να δοθεί νέα na - τερα, με επιστολή του Προς τον του ΤΕΕ θέτει ειδικς το ζήτημα έτους και θα αποτuπνει κάθε
ράτοση , διομηνύοντας ηως υnoυργό Περιβάλλοντος και της noράτασης της ηροθεσμίας κίσμα στην Προγματική , σημε πρέπει να σπάσει ο φαύλος κύ - Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ο της 30ης ΣεπτεμΒρίου, με ειδική ρινή κατάσταση las-is).
κλος των αναβολν και παρατά- nρόεδρος του ΤΕΕ Γιργος Στα- ανοφορά στα αυθαίρετα κατηγοσεων .
στηρίου , όηου αnεστάλη το
υλικό, επιβεβαιθηκε Πως τα
δύο άτομα διαγνστηκαν θε
τικά στον ιό.
Υπό την ανησυχία για το ενδεχόμενο ευρύτερης διασηo
ράς του ιού και για να
anοκλειστεί μια υγειονομική
Βόμβα στην ηεριοχή, οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει
δράση για να εξαλείψουν τον
κίνδυνο . Κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας αναμένετοι να ικνηλα
τήσουν τις επαφές των δύο
κρουσμάτων και να διενεργήσουν τα ανάλογα τεστ.
Στο δελτίο γεωγραφικής κατανομής του ΕΟΔΥ noυ εκδό θηκε το απόγευμα της
Τετάρτης , επιβεβαιθηκε η
ανίχνευση δύο νέων κρουσμάτων COVID-19 στην ΠΕ
Λακωνίας , μεταξύ των 358
nou καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα , αυτά
αναφέρεται ότι συνδέονται με
ήδη γνωστή συρροή .
Λίγες ημέρες αργότερα ήρθεη μέχρι το έλος
επιΒεβλημένη
την Στην επιστολή του Προς τον
τητας Κτιρίου, η οnoίa θα
ουνέχεια σελ 9
Οι τηλεφωνικές απάτες
καλά κρατούν στην Πελοπόννησο
Πως δρουν ι επτήδειοι και τι συνιστά n Αστυνομία
Πληθαίνουν ανησυχητικά το
τελευταίο χρονικό διάστημα οι
Περιπτσεις τηλεφωνικής
απάτης , noυ καταγράφονται το
τελευτοίο διάστημα .
χές της Πελοποννήσου , ανάμεσα στις onoίες και η.
Λακωνία.
Όπως σας είχε ενημερσει
από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο
.Λακωνικός Τύπος , άγνωστοι
επικοινωνούν με Πολίτες ηρο φασιζόμενοι nως εκπροσωnouv κορυφαία nολυεθνική
εταιρεία noυ nαράγει λογισμικό
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
επικαλούμενοι δήθεν Παροχής
τεχνικής υποστήριξης και αnoκατάστασης προβλημάτων .
ουνέχεια σελ 9
nεριοΗ Πολυσχιδής
Προσφορά
του Δημητρίου
Καλοειδή
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0 ΛΑΚΩΝΙκΟΕ ΤΥΠΟE ΤΟ ΔΙΑΑΙΚΤΟ
της Γ. Ξανθάκη-Κοραμόνου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα