Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 24.09.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7447
28 χρόνια
Τράπεζες:
θα <σκάσειν ένα στα Πέντε δάνεια σε αναστολή Πληρωμής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η Τιπλή
κριση και οι ευκαιριες
της επόμενης μέρας
που Στικούρα γα τΟ
Σαφή μηνύματα προς την κυβέρνηση και Τις υπόλοιπες
Πολιτικές δυνάμεις επιδίωξε να στείλει ο Ευάγγελος
Μυτιληναίος, με αφορμή την κρίση της χρας και την
επόμενη μέρα
0 Πρόεδρος και διε
υθύνων συμβουλος της
Myil ineos , στη διάρκεια
συζήτησης στο συνέδριο
του < Κύκλου Ιδεν ,
Παροτήρησε όπη Ελλάδα αντιμετωπίζει Τριπλή
κρίση:
<0 κ. Γεωργιάδης χθες είπε ότι δεν Ας αντιληφθούν τουλάχιστον ότι η δου αντέχουμε νέο lockdown. Ο κ . Σταϊκούρ- λειά τους δεν είναι να κάνουν δημοσιογρας σήμερα είπε ότι το ντέχουμε. Κανείς αφικό σχολιασμό . Ας συντονιστούν έστω
βέβαια στην κυβέρνηση δεν απαντάει στο
Τι έκανε λάθος και φτάσαμε εδν , καταγ- στηρίξουν εργα ζόμενους και επιχειρήγέλλει η Εφη Αχτσιόγλου.
και τρα στην κυβέρνηση, για να
σεις, καταλήε .
Ποριτο δικιούνται
Μείωση
σημείωσε
δύναμη
ελληνικού εμπορικού στόλου αντίστοιχη τικότητα
τον Ιούλιο εφέ - σύγκριση
τος σε σύγκριση 2019 προς το
έναντι αύξη σης Σ ύ μφωνα κόρους
σημειθηκε ΕΛΣΤΑΤ,
επίσης με την Ιούλιο 2020 και
ΕΛΛΗΝ ΚΗ
η παρουσίασε
χωρη- μείωση 4,6% σε
του σύγκριση με την
ΣΤΑΤΙΣ Ε
την ολική
ελληνικού εμπο- αντίστοιχη
ρικού
στόλου χωρητικότητα κατά
Πρωτοφανής η καταστροφή
στο εμπορικό κέπρο της
Καρδιτσας
Ιουλίου
έναντι
την 2018, και Πλέον ( Πλοία
αντίστοιχη αριθμεί 1.845 κόρων και άνω ) 2019,
δύναμη
Ιουλίου 2019,
αντίστοιχη
σύγκριση
2019 προς το
Πλοία.
μείωσης 0,4%
που σημειθηκε
ανήλθε
41.163.150
2018.
Created by Universal Document Converter