Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 24.09 .2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6627
Εκτεταμένες διασταυρσεις σε τρεις πηγές
Κουμμένα εισοδήματα 100.000 φορολογουμένων εντόπισε η ΑΔΕ
Έρευνα του ΕLTRUN για λογαριασμό της Cosmote
Ψηγιακή νοτέρηση στις μικρομεσαίες αχαφήσας
Η πανδημία επιτάχυνε τη μετακίνηση των μικρν και μεσαίων | ΑΣΕΠ: Παράταση
επιχειρήσεων σε τεχνολογικές λύσεις-που εν πολλοίς έσωσαν τη
λειτουργία τους εν μέσω καραντίνας είτε γιατί εκμεταλλεύτηκαν
την τηλεργασία , είτε γιατί χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό κανά
λι - ωστόσο το έλλειμμα τους παραμένει σημαντικό σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε το εργαστήριο ELTRUN του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνν για λογαριασμό της
στην προκήρυξη
για 1.209 θέσεις
τακτικού
προσωπικού
στην Υγεία
Παρατείνεται έως τις 14:00
το μεσημέρι της Παρασκε
νής 25 Σεπτεμβρίου η
προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικν αιτήσεων
συμμετοχής των υποψηφίων
των κατηγοριν Πανεπιστημιακής , Τεχνολογικής
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στην προκή ρ
υξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για
την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.209 θέσεων
προσωπικού ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και YΕ σε φορείς
του υπουργείου Υγείας.
Cosmote.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παν ελλαδι κά το 2019 και, στη συνέχεια, το 2020-προκειμένου να
καλύψει και την επίπτωση της πανδημίας- σε συνολικά 1.500
επιχειρήσεις όλων των κλάδων , διαπιστνεται ότι το 50%
σχεδόν των μικρν και μεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στα
πρτα στάδια της υιοθέτησης απλν Ψηφιακν εφαρμογν ,
εν μόλις το 12% των επιχειρήσεων έχει επαρχείς ψηφιακές
υποδομές (έναντι 10% το 2019 ).
Υu έσοδα ατό τοΥ τουρισμό
τακτικού
Τσακαλτος: Χωρίς στρατηγική
κινείται η χυβέρνηση
Η παράταση χρίθηκε σκόπιμη επειδή, όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ, παρουσιά
στηκαν δυσχέρειες στην
πρόσβαση στο διαδίκτυο
ενδιαφερόμενων υποψ
ηφίων από τις περιοχές που
επλήγησαν από τον πρόσφ4Οκ. Σταtxούρας είπε σήμερα ότι η ελληνική οικονομία
αντέχει και δεύτερο lockdown. Πράγματι, είχαμε
θωρακίσει την ελληνική νομία εν δυνά μει θα άντεχε
οικονομία για να αντέξει
πολλά , σχολιάζει ο πρην
υπουργός Oικονομικν .
<Αλλά η ελληνική οικονομία
αντέχει και προσλήψεις γιατρν
Αντέχει προσλήψεις καθη
γητν , όστε να έχουμε λιγό - μέρα . Το μόνο που δεν
τερα παιδιά στις τάξεις .
Αντέχει αύξηση δρομο- νομία και η ελληνική κοιλογίων στα ΜΜΕ, στε να
μη στοιβάζονται οι άνθρω προσήλωση των αρίστων
επιχειρήσεων και εργαζομένων, στε να μειωθεί ο
συνωστισμός σε επιχειρήσεις<Η ελληνική οικοΣτο χαμηλότερο σημε ίο όλων των εκτιμήσεων, του τελευταίου χρονικού διαστήματος , τοποθετήθηκε τελικά ο
πήχης για τα έσοδα του 2020 απο τουρισμό από τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Ρέτσο.
όλα αυτά , αν η κυβέρνηση
επιδείκνυε την απαιπού μενη
στρατηγική . Και θα αποφεύγαμε τα χειρότερα σε αυτή
την περίπτωση, καθς και τη
στοχοποίηση διαφορετικής
κοινωνικής ομάδας κάθε
ατο χυκλνα .
Μιλντας στην εκδήλωση του elkyklos,gr του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου με τίτλο < Η Ελλάδα μετά (;) IVk ο κ.
Ρέτσος δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι οι αρχικές εκτιμή
σεις ήταν πιο αισιόδοξες και προέβη σε μία ασφαλή
όπως την χαραχτήρισε πρόβλεψη ότι οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις για το 2020 θα φτάσουν στα 3 δισ. ευρ.
Υπενθυμίεται ότι η προθε
σμία υποβολής των ηλεκτρ ονικν αιτήσεων των υποψ
ηφίων της κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει αύριο Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου και λήγει
την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
και ρα 14:00.
νοσηλευτν.
αντέχουν η ελληνική οικονωνία είναι η επικοινωνιακή
Αντέχει ενίσχυση
επιτελικν .
Created by Universal Document Converter