Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

26oC, 21:00

22oC - Υγρασία 63%-96% - Άνεμοι: ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:30 - Δύση ηλίου: 19:33

€0.80

Êáé ìåôÜ ôïí ôïõñéóìü, ôé;

Το εναλλακτικό οικονομικό προφίλ της Κέρκυρας απαιτεί δημόσιες υποδομές. Όσες τουλάχιστον δρομολογήθηκαν κατά το παρελθόν και χάθηκαν στις ελληνικές καλένδες, με την
κύρια και βασική ευθύνη να βαραίνει την τοπική Διοίκηση. Υπό την πίεση των τωρινών περιορισμών, δεν είναι λίγοι όσοι διαισθάνονται πως
φέτος αποδείχθηκε ότι όλα τα καρπούζια σε μια μασχάλη δεν είναι πράξη σωφροσύνης. Πρόκειται για επικίνδυνα ασταθή ισορροπία, που έτσι και κλονιστεί απειλεί με οδυνηρή ανατροπή το οικοδόμημα της τοπικής οικονομίας. Βεβαίως και την συνοχή της τοπικής κοινωνίας. 3»

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5204

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΟΔΥ

Ãéá íá åðéóôñÝøïõí ïé ìáèçôÝò

• Õðü êáôÜëçøç
êáé ôï 3ï Ëýêåéï
• Äéáâåâáéþóåéò
Õäñáßïõ ãéá
êáèáñßóôñéåò

ÐñïâëÞìáôá áðü ôçí êáêïêáéñßá
Πλημμύρισαν δρόμοι στο
βόρειο συγκρότημα του νησιού, έπεσαν δέντρα, κόπηκε το ρεύμα, αλλά δεν υπήρξε τραυματισμός ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.
ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 3»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

Êáôåðåßãïõóá
óõíåäñßáóç
ôïõ ðåñéöåñåéáêïý
óõìâïõëßïõ æçôÜ
ç «ËÁ.ÓÕ.» 9»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για μη τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων του
ΕΟΔΥ κάνουν λόγο οι μαθητές
και στο 3ο Λύκειο , που προστέθηκε στα υπόλοιπα σχολεία του
νησιού που αντιδρούν στον μη επαρκή καθαρισμό.
Σελίδα 5»

Ìå áöïñìÞ ôçí
Ýêèåóç öùôïãñáößáò
«ÐáéäéÜ ðïõ åßäá»,
ï öùôïñåðüñôåñ,
Ì. Ëþëïò óôçí «ê.Å.»

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ • 12&13

ÊáíïíéêÜ ôá ðáé÷íßäéá ãéá ôï
êýðåëëï óôï ãÞðåäï ôïõ Ïëýìðïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα