Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.850 . Τμή 0,60 έ . Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fa: 26510 30.350 . http:/wwproinosiogos.gs [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σιωπητήριο όνωθεν έχει επιβληθεί στις Διοικήσεις των τοπικν Νοσοκομείων
ΟΚαμπανάκι χτυπάει η ΕΙΝΗ και σε κινητοποιήσεις
προχωρούν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί
Ερτηση βουλευτν ΚΙΝΑΜ για τις ελλείψεις στην 6η ΥΠΕ
Εκτός από Σκανδιναβούς τουρίστες .
Άγγλους και Γερμανούς θα φέρει
στην Ήπειροη εταιρία ΑΡ0Li0
. Σε σημείο καμτής βρίσκο νται οι δομές υγείας της χρας
μας, ιδιαίερα δε τα νοσοκομεία.
με τους γιατρούς που υπηρετούν
σ συτά να wνiζοuν πως το συστημα είναι ανέτοιμο να αντμετωπίσει το έο κύμα της επιδημίας
Του κορωνοίού
Η Ολυμπιακή ομάδα της Σουηδίας θα έρθει για προετοιμασία στην περιοχή μας
Μπορεί η φετινή Τουριστική
περίοδος-λόγω κορωνοίού-να
μην έφερε α προσδοκμενα σποτελέσμαπα τόσο σε αφίξεις , όσο
και σε έσοδα, συτό δεν σημαίνει
όμως όnο προσπάθεες προβολής Της Ηπείρου εντός κι εκτός
συνόρων έχουν σταματήσε.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σες ους , μεταξύ ων σποίων και η
ΕΙΝΗ, προχωρούν σήμερα σε κνη
τοποίηση ζηπντας κατεπείγουσα
θωράκιση του ΕΣΥ με προσλήψεις
του αναγκαίου προσωπικού . Μάλστα, η Ενωση Ιατpν Νασοκομείων
Hπείpou πtpγρoφe με μελανά στα δρύματα της Ηπείpou : Είνα σε
χρματα την κατάστοση σης τοπ
κές δομές Ο δε Πανελλήνος ίατpe
κός Σύλλογος προεδοποί όn , αν
δεν εκσχυθ η Πρωτοβάθμια Φρ Ανακοινθηκαν Υθεςάλα δύο νέακρούσματα 358 πανελλαδικά)
ντίδα Υγείας, το όλο σύστημα θa
βρεθεί το επόμενο διάστημα μπροστα σε αδέξοδο .
Τ συμβαίνει πραγμαπικά όμως
ρά ις αντικεμενικές δυσκολίες που
Η αποοοία επίoημης ενημέρωσης γα την κατάσταση στα Νοσοκομεία της Ηπεipου και γα ης αντοχές Των Τοικν δομν υηείας
δημουργείελογη αναστάτωση στην κονή γνμη
ΡΕΠΟΡΤΖ|
βεβαιότηνα αφού σης Δoκήσεις : δημουργε η πανδημία, εξοαλου Τους έχει επιβληθεί oωπητήριο ά-: θούν σε κάθε ευκαρία να αναδεικνύ ουν τα συγκρmκά πλεοVEKτήματα
της πεpoχής , προκεμένου να δημουργήσουν πρόσφορο Εδοφος για
προσέλκυση επισκεν όταν ομαθέση να ανταπεξέλΒουν σηις όποες
ανάγκες Κανείς δε μπορεί να πει με
νωθεν ( ! ) γεγονός που 11η σελ
Στενεύει γύρω από τα Γιάννενα
0 ακλοιόςτου κορωνοίού!
λοποιηθεί η κατάσταση.
: κεχθες η Εμπορική Δευθύντρια της
ταξδιωτικής εναιρίος Αρollos Nina
Hormewsllη οποία-συνοδεύοντος
Πρόεδρο της ουμmaής Επponής της Σουηδίας Peter Reinebo και
. ην Εμπορική Διευ0ύντρια της εταιρίας ΑΡOLO ina Hornewal.
ΑΠΟΨΗ
τον Πρόεδρο ης Ολυμπικής Επ Τpοπής της Σουηδίας που επέλεξε πό Γερμανίακι Αγγλία εχτός από
την περιοχή μας για την προετομα - συτούς των Σκανδιναβικν χχωρν
σία της ομάδας της-ενημέρωσε τον (ανία, Σουηδ Φινλανδία , ΝoρβηΌταν τα νοσοκομεία
εκπέμπουν S0s,
τότε κάπ τήγε στραβά!..
> Του BΑΣΙΛΗΣ ΚAΝΕΛΗ
, Το δραματικό SOS Tου ε.
πεμμε ο μεγαλύτερο νοοσοκομείο
της χρας , ο Ευαγγελισμός , αλκαι η δραμαπκή κατάσταση
στην οποία βρίσκονται πολλά σ
κόμη, δεχνει όι κάπ δεν πήγε
καλά με Τον κοροναί .
. Στενεύει συνεχς ο
ακλοιός, Του κορωνοίού γύρω
από τα Γιάννενα. Για μια ακόμη
ημέρα ο νομός βρέθηκε στη A.
στα των θετικν κρουσμάτων,
καταγράφοντας δύο , που είναι
μεν μικρόπρος σε σχέση με
άλλες περιοχές (αθες συνολικά
ανακονθηκαν 358 σε επίπε
δο χρας) ωστόσο η σχεδόν
Α. Καχριμάνη για γα.
τον προγραμμαισμό του οργανΔδεκα νέα σημεία
W-H στα Γιάννενα
ομού για Τν επμενη Τουριστική Σημαντικός Προορισμός !
Η Ηπειρος αποελεί Τον 3ο με νέα σεν-εpooov βρεθεί λύση για γαλύτερο ελληνικό προορισμό , μετά
την Κρήτη και Τη Ρόδο, κάπ που περίοδο . Όπως αποκάλψε για
σισε να φέρει επιπλέον τοupίoτες ατνε
αmηγές μόλυνσης που
ΟΘ.Μπέγκας το χαρατηρίζει επτακτική ανάγκ
περιστατικν προκαλεί προβλημαπσμό , καθς όλα καταλήγουν
στην εκτίμηση on υπάρχουν διά Ο προβληματισμός ενττίνετα
και από Το εγονός όπ ένα από τα
πpοgθεσνά κρούσματα , σύμφωνα
με πληροφορίες , αφοΈνα αντιπλημμυρικό σχέδιο για
το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων!
V LIτdaι ατό τον Μ. Ελισάφουζήηση στο Δημοτικό Συμβουλιο
Kaι νέα αίηoη κατοίκων προς τους αρμόδιους
12η σελ
Σελ. 12
Προβλήματα στη Μηλιά Μετσόβου
από τις καδέσποτες αγελάδες!
ν Συχνά προχαλούν ζημές σε καλλιέργειες .
Tης επτέθηκεμε μαχαίρι στην είσοδο του καταυλισμού
Απόπειρα βιασμού 35χρονης
από αλλοδαπό στη Δομή Κατσικά!
. Μπορείο cίo νός, να προσπέ ρασε τα riάννενα
και την Ηπειρο γενικότερα χωρίς να
προκαλέσει κατα
στροφές ανάλογες
με εκείνες της θεσ.
σαλίας , όμως κα νείς δε μπορεί να
εγγυηθεί όn στο
μέλλον δεν θα αντ μετωπίσει και η π
ρισχή μας κάποο -σχυρό πλημμυρικό φαινόμενο
Και μπορυ το ορενό ανάγλυφο
να βοηθάει στις περισσόπερες Τε ριoχές , δεν συμβαίνει όμως το ίδο
με το Λεκανοπίδιο Ιωσννίνων, όπου
και στο παρελθάν έουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα λόγω
πων έντονων καιρκν
νΚαι Ελληνας έκανε αγορές με κλεμμένη κάρτα
νέ ην ρα που Τα κοπάδια αφαν. Στη σύλληψη ενός Αφγα .
νού που διαμέντι στη Δομή φιλο: ξενίας Προσφύγων κα Μεταναστν στον Κατσικά προέβη προ: χθές βράδυ η Ασφάλεια Ιωaννi
νων, καθς κατηγορείαι on επ
χερησε να βιάσει μια 35χρονη σ.
πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ
2018 ) , με aφoρμή αναφορά κατο
κων Της Μηλιάς προς το Δήμο Με τόβου , Τ Αστυνομκό Τμήμα και
την αρμόδια Διεύθυνaη Δασαρχείου .
με την οποία ζιμούσαν άμεση λήψη
μέτρων προστασίας από τα τεράστα προβλήματα που δημιουργούν
οα αδέσποτε , ογελάδες που κ- μενο βεβαίως που επικρατεί σε πολ- : ήταν ιδκαίτερα θρασύς ,
κλοφορούν στο χωριό χωρίς καμία πτήρηση .
Κόμως , πέρασαν δυο χρόνια !)
και οι κάτοικο ακόμη ταλαπωρού ναι από τα ανεπτήpητα α φανό -poφopίες ο 26χρονος Αφγανός που
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληκαινοτόμο ρόγραμμα
2η σελ.
λά χωρά της Ηπείρου , απείλντας
ακόμη και ανθρπ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΠΡΟΣΩΠΑ
Εν την Κυρια δίνει τον πρτο αγνα πρωταθλήματος.
ΚΑγνας δρόμουν του ΠΑΣ
για ενίσχυση της ομάδας
ΒΟΛΕΣ
Ο Ελληνας φίλος
του Νέλσον Μανπέλα .
Φάουλ για . κόκκινη!
> Γράpeiο MΙΧΑΛΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
PΑναμέται η όφίξη του Μπρένερ- ανοζητείται τερματοφύλακος
> Του ΠΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ".
. Τρες ημέρες πρv ην έναρξη
Των επίσημων αγωνιστικν υποχρε .
σεων κα την αναμέτρηση Του ΠΑΣ
Γιάνννα με αντίταλο Τον Άρη στο γή. πεδο Κλεάνθης Βικελίδης . Της θεσ
σαλονίκης Το απόγευμα (4:00 μμ)
της Κυριακής κι όμως o ρόστερ τοων
Γιαννιωτν διν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καθς αναζητούνται ακόμα 23
.Η λούφα και naραλλαγή , μπορεί να
γνρισμα του νεοέλληνα , δεν ήταν όμως Το κύριο .
Ασχετα αν οι κακές γλσσες υπερβάλλουν!
Ο Ελληνας δούλεψε σκληρά , σε άγριες συνθήκες , από τη δεκαεΤία του 60 μέχρι σήμερο και έστησε, τη σύγχρονη Ελλάδα
Οι κονωνικές Τάξεις , μεταξύ Τους, δημιουργούσαν κάποιες έρδες και προστριβές, για τς ολές δουλειές, , για Τς ομοιβές , αλλά
γενικά η κονωνία, είχε καλό βηματισμό
Σε κάθε χρο δουλειάς , κυρpως στο δημόσιο τομέα
unηpξε χαρακτηριστικό
. Την προηγούμενη Τετάρτη (9-9-2020) πέθανε
σε ηλικία S2 ετν ο Γιργος Μmίζος στο Γιοχάνεσμπουργκτης Νότιας Αφρικής Την επόμενη ημέρα
πέθανε στην Ελλάδα η οδελφή του Βόσω. Γνρισα
ΤΟ Γιργο Μπίζο το Νοέμβριο του 2011 στο σπίη ης Προξένου της
Ελλάδας στην πόλη ουτή με τους χλιάδες Ελληνες
Ο Γιργος Μπίζος ήταν μέλος της ομάδας των δικηγόρων που
υπερασπίστηκε το Νέλοον Μαντέλα και άλλους αγωνΗ μεταγραφική περίο - -1η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα