Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Pos
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τηλ. 310 240 652-FAX: 2310 242 778 ΤΦ:1E-ΑρΦύλλου : 1844 Ττάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
Στς7 Οκτυβρίου
στη Θεσσαλονίκη η
απονομή του πρτου
βραβείου αΟεοφανν
>>>> 4η
Η συνεργασία
στα Βαλκάνια
στο επίκεντρο του
2ου Balkan Forum
Η Γερμανική αγορά στο εστόχαστρο
θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Η μάσκα
δεν είναι
>>>> 5η
φίμωτρο
Εκδήλωση μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή στο δήμο Αμπελοκή πων -Μενεμένης Ση
>>>> δη
Δωρεάν δημοτικό
πάρκινγκ στην Καραμανλή
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & 00ΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ.πί της
οδού Εγνατία 64
και Βενιζέλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
πάρκινγκ | Τολίτες μπορούν να σταθ&2316 018 019
υπαίθριο
μετέτρεψε ο δήμος Θεσσα - μεύουν τα αυτοκίνη τά τους
λονίκης έναν αδιαμόρφωτο | δωρεάν στον χρο , που για
χρο στη συμβολή της λεω -| αυτόν
φόρου Κωνσταντίνου Καρα- | ρίστηε , περιφράχθηκε και
μανλή με την οδό Κερκύρας , |φωτίστη κε .
προσφέροντας ανάσα στους
κατοίκους της περιοχής Οι
6977 298 697
Τον σκοπό
καθα[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter