Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τα παιδιά
φορούν μάσκες
στην Κοζάνη,
οι γονείς; - Το
παράδοξο με
τα ολοήμερα

Σε καραντίνα μαθητές-αδέλφια
σε σχολείο του δήμου
Κοζάνης μετά από επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα

σελ ~ 5

Εβδομήντα ασυνόδευτοι
ανήλικοι έρχονται στο Αγνάντι
Βελβεντού από τη Μόρια
σελ ~ 5

σελ ~ 5

Δημήτρης
Τζανακόπουλος
από Κοζάνη: Η
κυβέρνηση είναι
ανίκανη και
επικίνδυνη - Το
ΕΣΥ απειλείται
με κατάρρευση,
τα λουκέτα στις
επιχειρήσεις
πληθαίνουν

Πέρασε με 26
ψήφους η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων
στο Μαυροδέντρι
σελ ~ 7
- Ασυμφωνία στις παρατάξεις
Υπό κατάληψη
ο
το 2 ΕΠΑΛ
Μαλούτα, Ιωαννίδη
Πτολεμαΐδας και
και Σημανδράκου
το Γυμνάσιο
Εμπορίου

σελ ~ 33

σελ ~ 3

7308

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Θα υπάρξουν προτάσεις
βελτίωσης από την Περιφέρεια
για το master plan - Θεόδωρος
Καρυπίδης: «Tο αριστερό και το
δεξιό πρόσημο να το βάλουμε
σε ένα κοινό αγώνα για
το καλό του τόπου»